Partnerstvo FireEye a Securstar Slovakia pre Slovenskú a Českú republiku

Bratislava – 23. september 2014 – SecurStar Slovakia s.r.o., sa špecializuje  na softwarovú ochranu proti zlyhaniu ľudského faktoru a ochrane pred  kybernetickými útokmi, pred únikom alebo zneužitím citlivých údajov, uzavrel zmluvu so spoločnosťou FireEye o poskytovaní bezpečnostných riešení  FireEye pre firmy na Slovensku a v Čechách, vrátane  profesionálnej podpory. Týmto krokom SecurStar Slovakia doplnil portfólio svojich služieb pre tých zákazníkov, ktorí spravujú veľmi citlivé dáta a potrebujú sa chrániť pred cielene vyvýjaným hrozbám na získanie ich dát. (TZ)

SecurStar Slovakia hodlá pokračovať v expanzii spoločnosti FireEye aj na Slovensku a v Čechách.

Spoločnosť FireEye má viac ako 1500 zákazníkov v štátnej správe a v malých a stredných podnikoch a jeho bezpečnostné služby slúžia na odhaľovanie a boj s webovými, e-mailovými, cloudovými aj mobilnými útokmi.

„Spoločnosť FireEye vyvinula novátorský bezpečnostní systém, založený na technológii virtuálnej analýzy, ktorá firemným aj štátnym organizáciám dokáže poskytnúť ochranu pred hrozbami kybernetických útokov novej generácie a to v reálnom čase. Tieto vysoko sofistikované útoky ľahko obchádzajú tradičnú ochranu založenú na kontrole signatúr, ktorú využívajú firewally novej generácie, systémy IPS, antivírové produkty a gatewaye dostupné na súčasnom trhu.

Ponukou bezpečnostných riešení FireEye prináša SecurStar Slovakia zákazníkom dynamickú ochranu pred hrozbami v reálnom čase bez použitia signatúr, čo umožňuje firemným alebo štátnym organizáciám chrániť sa pred hlavnými cieľmi bezpečnostných hrozieb, vrátane webových, emailových a súborových systémov, naprieč všetkými fázami prebiehajúceho útoku.