Canon vydává detailní zprávu o trendech v tiskovém průmyslu – Vybudujte svoji budoucnost díky tisku

PRAHA, 14. října 2014 – Společnost Canon oznámila vydání úplného znění zprávy Insight Report 2014 s názvem Vybudujte svoji budoucnost prostřednictvím tisku. Zpráva, která je výsledkem nezávislého průzkumu, analyzuje trendy i příležitosti v oblasti tisku. Jde již o páté vydání Insight Reportu, který vznikl na základě poptávky společnosti Canon. (TZ)

Celkové výsledky ukazují, že i přes malý pokles zájmu v posledních dvou letech je na trhu zdravá poptávka po tisku jako komunikačním médiu. Ve svých kampaních využívá tisk 62 procent odběratelů tisku a tiskových materiálů. 80 procent poskytovatelů tiskových služeb však uznává, že aby dokázali naplnit budoucí potřeby svých zákazníků, musí změnit svůj přístup. Oproti první zprávě Insight Report z roku 2008 jde o osmiprocentní nárůst.

Cílem nezávislého průzkumu bylo srovnání názorů poskytovatelů tiskových služeb s názory odběratelů tisku a tiskových materiálů a zjištění změn v jejich postojích a trendech od posledního vydání Insight Reportu. Díky analýze reakcí těchto dvou skupin respondentů vznikla doporučení, která podnikatelům v oblasti tisku umožní zlepšit jejich služby.

Průzkum proběhl formou více než 550 telefonických rozhovorů s vedoucími pracovníky, kteří mají rozhodovací pravomoci. Z toho bylo 275 rozhovorů s komerčními tiskárnami a centrálními reprografickými odděleními a 277 rozhovorů proběhlo s různě velkými odběrateli tisku a tiskových materiálů. Telefonická šetření proběhla ve 25 zemích napříč Evropou, Středním východem a Afrikou, a to s respondenty z celé řady odvětví.

Pro zákazníky je tisk i nadále významnou součástí kampaní, a to díky vysoké kvalitě a jedinečné schopnosti oslovit náročnější „off-line“ publikum. Důležitá je i možnost odlišení tisku od zpráv šířených pomocí digitální komunikace. Nicméně s ohledem na předpokládaný růst digitální produkce a významu on-line médií a v situaci, kdy 38 procent odběratelů předpokládá pokles v poptávce tisku, musí poskytovatelé tiskových služeb i nadále usilovně zdůrazňovat hodnotu tiskových výstupů. Jen tak mohou zabránit přechodu zákazníků k virtuálním alternativám, které respondenti vnímají jako lépe měřitelné a více sledovatelné.

Odběratelé tisku jsou sice se svými dodavateli tisku obecně spokojení – 84 procent respondentů uvádí, že dodavatelé naplňují jejich komunikační požadavky, stále zde však existuje prostor pro větší zapojení zákazníků a pro následné rozšíření obchodních příležitostí. Pouze 56 procent odběratelů tisku má pocit, že od svých dodavatelů má dostatek informací o nových možnostech, které tiskové technologie nabízejí. Zbývajících 44 procent uvádí, že je jejich dodavatelé neinformují dostatečně. To ukazuje, že poskytovatelé tiskových služeb mají značný prostor k tomu, aby svým zákazníkům aktivně ukázali výhody nových produktů a technologií.

Nicméně povědomí o možnostech digitálního tisku se stále a velmi rychle zvětšuje, stejně jako objem digitálního tisku samotného. Zvyšuje se také využívání služeb, které s digitální technologií souvisí. Růst pokračuje také v případě malonákladového tisku, tisku na vyžádání i tisku z webu. Za rozvoj zájmu o nové technologie stojí částečně také požadavek odběratelů na úsporu nákladů a zrychlení produkce.

Největší nárůst zaznamenal od poslední zprávy Insight Report tisk z webu (web-to-print) – od roku 2012 celých padesát procent. Téměř každý třetí zákazník nyní využívá  služeb web-to-print. Tiskárny i zákazníci uznávají výhody tohoto typu tisku, který je pohodlnější, rychlejší i nákladově efektivnější. Tisk z webu (web-to-print) tak pro poskytovatele tiskových služeb představuje naprosto jasnou podnikatelskou příležitost. I v této oblasti však přetrvávají problémy s informovaností – 39 procent zákazníků nemá o dostupnosti služeb pro tisk z webu žádné informace.

Obdobnou příležitostí je také rozšíření nabídky služeb do oblasti netištěných médií, která může doplnit komunikaci využívajících tiskových výstupů. V současné době komunikuje 68 procent odběratelů tisku se svými zákazníky prostřednictvím různých druhů kanálů. Během pouhých dvou let jde o výrazný nárůst deseti procent. Zpráva „Komplexnější obraz“ společnosti Canon z roku 2012 navíc zdůraznila, že tiskové výstupy jsou součástí 94 procent kampaní a představují základ, který mohou firmy doplnit o virtuální média. Pouze 20 procent poskytovatelů tiskových služeb přitom nabízí koordinaci kampaní, do kterých je zapojeno více kanálů marketingové komunikace. Tato nízká hodnota jasně ukazuje rozdíl mezi tím, v čem chtějí odběratelé s multikanálovými kampaněmi pomoci, a tím, co jim poskytovatelé tiskových služeb aktuálně nabízí.

Pravděpodobně jedno z nejdůležitějších zjištění je, že i když 80 procent komerčních tiskáren a centrálních reprografických oddělení uznává nutnost změny způsobu, jakým fungují, většině z nich stále chybí odpovídající plány budoucího rozvoje. Pouze 48 procent komerčních tiskáren a 32 procent centrálních reprografických oddělení (CRD) má zpracované marketingové nebo podnikatelské plány. A tam, kde tyto plány existují, jsou pravidelně aktualizovány pouze v polovině případů.

„Tento nejnovější průzkum nám dává možnost přezkoumat trendy a postoje, které vyplývaly z našich dřívějších zpráv Insight Report,“ komentuje vydání páté zprávy Insight Report s názvem Vybudujte svoji budoucnost prostřednictvím tisku Andrew Harris, European & UK Professional Print Marketing Manager.„Mohli jsme tak získat přesný pohled na to, k jakým změnám v tiskovém průmyslu došlo během uplynulých šesti let. Ještě důležitější je, že jsme mohli nejnovější zjištění transformovat do smysluplných doporučení, která – jak doufáme – budou motivovat a inspirovat naše zákazníky k vybudování opravdu velmi úspěšných společností.“

„I když je podle nejnovějšího průzkumu pozitivní, že odběratelé tisku považují tištěné výstupy i nadále za velmi hodnotné, stále existují vylepšení, která mohou poskytovatelé tiskových služeb udělat pro podchycení dalších příležitostí a pro vytvoření užších vztahů se svými zákazníky. Zpráva nejenže nastiňuje několik klíčových doporučení pro úspěšné podnikání v budoucnosti, ale vypovídá také o dovednostech, ve kterých se musí poskytovatelé tiskových služeb ještě zdokonalit. Jen tak totiž mohou být v poskytování těchto nových služeb úspěšní,“ dodává Andrew Harris.

Pro další informace nebo získání úplného znění zprávy Insight Report 2014 s názvem Vybudujte svoji budoucnost prostřednictvím tisku kontaktujte Janu Olejníkovou – viz níže uvedené údaje.

– KONEC –

O společnosti Canon Europe

Společnost Canon Europe je dceřinou společností japonské společnosti Canon Inc., předního světového inovátora a poskytovatele fotografických a zobrazovacích technologií.

Společnost Canon, Inc., byla založena v roce 1937 a již více než 70 let úspěšně působí v oblasti výzkumu a vývoje optických systémů.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon.cz.