Malé firmy jsou při virtualizaci opatrnější

Méně než třetina společností drží své virtualizační servery ve firmě a spravuje je jejich vlastní IT personál. Vyplývá to z průzkumu Kaspersky Lab mezi 3 900 IT profesionály v 27 zemích, včetně Česka. Virtuální infrastruktura stále více zahrnuje i služby klíčové pro podnikání a spoléhání se na externí hostování a správu zvyšuje obavy o zabezpečení, zejména u menších podniků. (TZ)

Odpovědi více než dvou tisíc respondentů, kteří využívají virtuální servery, ukazují, že jen 29 % z nich má stroje fyzicky v místech svého podnikání a spravují je interní zaměstnanci. 17 % spoléhá zcela na služby třetích stran. Zhruba polovina využívá kombinaci obojího.

Menší firmy, které mají nižší rozpočty na personál i IT vybavení, inklinují dle výzkumu k využití externího poskytovatele virtualizace, zatímco větší společnosti spíše spravují své virtualizované servery a služby sami. 41 % dotázaných menších firem využívá k virtualizaci mimo podnik třetí strany, u velkých je to jen 26 %. Na kompletní služby virtualizace (tedy servery i jejich údržbu) u třetích stran spoléhá 33 % malých podniků a pouze 18 % velkých. Podobně je tomu i u kombinací – externí servery a interní údržbu zavedlo 23 % malých a 29 % velkých firem z řad respondentů výzkumu. U interních serverů a externí správy je to pak 31 % jak u malých, tak u velkých podniků.

Podle dřívějšího zjištění Kaspersky Lab odpovědělo 52 % dotázaných firem, že jejich virtualizovaná prostředí obsahují základní prvky podnikové IT infrastruktury. Podle odpovědí firem, které nějakou formu virtualizace využívají, je poměr služeb či aplikací na virtuální a fyzické infrastruktuře následující:

  • E-mail a aplikace pro komunikaci (například Microsoft Exchange) – 68 % používá virtuální infrastrukturu
  • Databázové aplikace (například Microsoft SQL Server a Oracle) – 65 % používá virtuální infrastrukturu
  • Platformy CRM (customer relationship management) – 65 % používá virtuální infrastrukturu
  • Aplikace pro finanční správu a účetnictví – 56 % používá virtuální infrastrukturu

Je jasné, že firmy jsou ochotné svěřit nejcennější data virtuálnímu prostředí a důvěřují jejich správcům. Nicméně například firmy z kategorie SMB (malé a střední podniky) mají menší zdroje k tomu, aby úroveň zabezpečení virtualizované infrastruktury uměly dostatečně zhodnotit.

Existuje pro ně několik základních kroků k tomu, jak zajistit jeho vyšší ochranu na straně firmy a vhodný dozor nad zabezpečením u externích poskytovatelů.

  • Seznamte se s odbornými zdroji správy cloudového zabezpečení. Dobrým začátkem může být text Cloud Security Alliance o hrozbách pro data v cloudu „The Notorious Nine: Cloud Computing Top Threats in 2013“.
  • Proveďte důkladné zhodnocení bezpečnostních opatření potenciálního poskytovatele a ujistěte se, že splňují oborové standardy jako ISO 27001 a CSA STAR.
  • Instalujte mnohavrstvé bezpečnostní řešení obsahující heuristickou a behaviorální antivirovou ochranu, funkci HIPS (host intrusion prevention system) a ochranu před zneužitím zranitelností na každé pracovní stanici v síti.
  • Zajistěte, aby data byla posílána z infrastruktury v podniku jen přes bezpečná spojení či VPN u mobilních uživatelů.

Kaspersky Lab neustále vyvíjí nové technologie, které eliminují riziko, že se samotné podniky stanou nejslabším článkem zabezpečení virtualizace. Firma také spolupracuje s velkými poskytovateli virtualizačních služeb na vývoji specifických bezpečnostních funkcí pro virtuální prostředí. Více je možné zjistit na webu Kaspersky Lab podnikových řešení.

O trendech v zabezpečení virtualizace se dozvíte více ve zprávě 2014 IT Security Risks for Virtualization summary report.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je největším soukromě vlastněným poskytovatelem koncových bezpečnostních řešení na světě. Společnost se řadí mezi čtyři největší prodejce bezpečnostních řešení pro koncové uživatele.* Již více než 17 let patří Kaspersky Lab mezi přední inovátory v oblasti informačních technologií a poskytuje efektivní digitální bezpečnostní řešení velkým podnikům, malým a středním firmám i domácím uživatelům. Aktuálně společnost registrovaná ve Velké Británii působí v bezmála 200 zemích a oblastech a poskytuje ochranu více než 300 milionům uživatelů. Více informací o společnosti Kaspersky Lab najdete na www.kaspersky.cz.

* Společnost zařadil na čtvrté místo žebříček „IDC Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor, 2013“. Žebříček vyšel ve zprávě „IDC Worldwide Endpoint Security 2014-2018 Forecast and 2013 Vendor Shares (IDC #250210, August 2014)“ a řadil poskytovatele software podle zisku z prodeje koncových bezpečnostních řešení v roce 2013.