Stále více firem testuje chování zájemců o práci

Až polovina všech zaměstnavatelů v České republice využívá doplňujících psychologických metod pro výběr vhodných kandidátů na celé spektrum pracovních pozic. Vyplývá to z poznatků personální agentury Grafton Recruitment, podle níž mají firmy stále větší zájem o testování interpersonálních dovedností potenciálních zaměstnanců, včetně jejich emoční inteligence. Cílem zjišťování tzv. měkkých dovedností kandidátů je snaha získat kvalitní pracovní sílu a podpořit výkonnost, rozvoj a efektivitu organizace. Zájem o tento typ prověřování kandidátů o zaměstnání je zatím v ČR pod evropským průměrem. Například ve Velké Británii využívá různé metodiky psychologického testování až 70 % firem, včetně těch středních i malých. (TZ)

Měkké dovednosti, jako je například schopnost jít příkladem, vnímat dopady vlastního jednání či mít zdravé sebevědomí, mají úzký vztah k sociální, resp. emoční inteligenci. Jedná se o kompetence v oblasti chování, na rozdíl od jasně dané odborné způsobilosti jsou však obtížněji měřitelné. „Potřeba interpersonálních dovedností není při výběru pracovní síly novým požadavkem, rozdíl je pouze v tom, že zatímco před dvaceti lety tady stačila k získání dobře placené manažerské pozice slušná angličtina, dnešní požadavky sahají daleko nad rámec odborných znalostí a dovedností,“ konstatuje Hana Vodičková ze společnosti Grafton Recruitment.

Podle personalistů má odborně zdatný kandidát disponující potřebnými měkkými dovednostmi velkou šanci uspět a je velmi žádaný na trhu. Psychometrické testy jsou tak stále více využívány jako doplňující metoda při výběrových řízeních. K nejvyužívanějším náborovým technikám, jejichž součástí je i psychometrie, patří  Assessment Centre (AC), což je skupinová metoda výběru obsahující řadu hodnotících postupů, zaměřujících se zejména na chování potenciálních zaměstnanců. Ti se snaží během několikahodinového testování samostatně, ale i ve skupině plnit nejrůznější úkoly, řešit případové studie a prezentovat své názory. Této metody využívá až 40 % českých zaměstnavatelů, přičemž jejich počet meziročně stále posiluje přibližně o 2 %. Nejčastěji se jedná o větší a střední firmy, ale objevují se již i menší organizace, které při hledání svých kolegů testování nebo AC využijí. Jsou ale jednoznačně zaměstnavatelé, kteří určité typy pozic obsazují výhradně využitím těchto objektivních metod hodnocení.

Výkon uchazečů je měřen v několika rovinách, včetně schopností, kompetencí a možností jejich rozvoje. Zájemci jsou hodnoceni pohromadě, čímž je mezi nimi zaručena žádoucí interakce a otevřenost. „Objektivní metody výběru umožňují měřit a předvídat chování jednotlivce a současně nabízejí možnost identifikovat jeho potenciál vykonávat určitou práci,“ upřesňuje Hana Vodičková.

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně.

Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel.
Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů.

Více informací na www.grafton.cz.