EURid ve spolupráci s FAPAS omezuje emise CO2

Brusel, 22. prosince 2014 – Nezisková organizace EURid, spravující doménu .eu, výrazně omezuje své emise CO2. Spojil síly se španělskou neziskovou organizací FAPAS, která je známa svými četnými aktivitami v oblasti ochrany přírody. (TZ)

Prostřednictvím programu „+BEARS –CO2“ EURid přispěl k ochraně klimatu a zároveň pomohl s ochranou evropského medvěda hnědého (Ursus arctos arctos), který se vyskytuje
v Kantaberském pohoří, rozlehlém horském systému na severu Španělska.

„Od roku 2011 se ve všem, co podnikáme, snažíme o tzv. zelenější politiku. Toto byl jen jeden z mnoha způsobů, jak dokazujeme svůj závazek snižovat uhlíkovou stopu,“ uvedl manažer pro vnější vztahy sdružení EURid Giovanni Seppia.

V asturském městě Proaza bylo zasazeno celkem 320 ovocných stromů (což kompenzuje ekvivalent pěti tun uhlíku každoročně vypouštěných po dobu dvaceti let). To přispělo ke zvýšení biodiverzity v tomto regionu, který je domovem oblíbených druhů zvířat.

Tento projekt již třetí rok za sebou organizovala nadace Naturefund. Katja Wiese, ředitelka Naturefund, uvedla: „Opravdu mě velmi těší tato pokračující spolupráce s organizací EURid a možnost vysazovat stromy na různých místech Evropy s různými partnery. Tak se nejenom podílíme na ochraně klimatu, ale posilujeme tím i evropskou síť klimatických aktivistů.“

Chcete-li se dozvědět více o ekologické politice organizace EURid, navštivte prosím stránky http://www.eurid.eu/en/about-us/going-green

Chcete-li zjistit více o práci sdružení EURid na podporu „zelenějšího světa“, kontaktujte nás prosím na info@eurid.eu

O .eu a sdružení EURid

Internetová doména .eu patří mezi největší domény nejvyšší úrovně na světě a spojuje více než 500 milionů lidí
v 31 zemích do jedné internetové identity. Od roku 2005, kdy byla tato doména otevřena k registraci, bylo zaregistrováno přes 3,5 milionů doménových jmen .eu. Mnoho společností a obchodních značek využívá internetových stránek s doménou .eu k tomu, aby jasně vyjádřily svou evropskou identitu a své obchodní ambice, například společnosti Fairtrade International, Foot Locker, Louis Vuitton, the MAN Group, Microsoft Corporation, Orangina a Toyota.

EURid je nezisková organizace, která spravuje doménu nejvyšší úrovně .eu na základě veřejné soutěže a jmenování Evropskou komisí. Sdružení EURid spolupracuje s více než 750 akreditovanými registrátory a zajišťuje podporu
ve 24 úředních jazycích EU. Organizace EURid získala certifikaci v oblasti bezpečnostního standardu ISO27001
v roce 2013 jako součást své pokračující aktivity v oblasti bezpečnosti dat. Organizace EURid je zaregistrována
v programu EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), což je vyjádřením jejích ekologických závazků. EURid má své ústředí v Bruselu (Belgie) a regionální kanceláře v Pise (Itálie), Praze (Česká republika) a Stockholmu (Švédsko). Více informací na: http://www.eurid.eu.