Dassault Systèmes uvedla SOLIDWORKS Model Based Definition

Praha/Phoenix — 6. března 2015 — Společnost Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, světový lídr v oblasti návrhářského 3D softwaru, digitálního 3D modelování a řízení životního cyklu výrobku (PLM), představila bezvýkresovou výrobní aplikaci SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD). Ta poskytuje konstruktérům 3D nástroj k vytváření modelů, zlepšuje technickou komunikaci, zrychluje proces návrhu a výroby a šetří čas i náklady. (TZ)

V dnešních konstrukčních a výrobních procesech čím dál více převažuje využití 3D. Tradiční 2D programy se totiž ukazují jako časově náročné, náchylné k chybám a neodpovídající průmyslovým standardům. To způsobuje plýtvání časem, penězi a dalšími zdroji.

Konstruktéři mohou pomocí aplikace SOLIDWORKS MBD vytvořit jeden hlavní dokument obsahující všechny produktové a výrobní informace, informace o navazujících procesech v souladu s regulacemi a standardy. To vše, aniž by museli vytvářet a dále udržovat několik oddělených souborů 2D výkresů.

„Ukazuje se, že taková metodologie vede ke snížení výrobních chyb, výdajů a času nutného k vytvoření 2D výkresů. To může vést až k 50% úspoře celkových nákladů na vývoj,“ uvedl Gian Paolo Bassi, CEO SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. „Každá naše nová aplikace SOLIDWORKS reaguje na potřeby našich uživatelů. SOLIDWORKS MBD je vytvořena přesně tak, aby umožnila inovativní produkty jednoduše navrhovat, vyrábět a rychleji uvádět na trh.“

SOLIDWORKS MBD umožňuje efektivní technickou komunikaci s využitím standardních formátů souborů. Konstruktérům umožňuje definovat, organizovat a publikovat produktové a výrobní údaje přímo ve 3D, což zlepšuje komunikaci mezi konstruktéry a výrobními týmy a snižuje riziko vzniku chyb. SOLIDWORKS MBD je možné využít například pro komunikaci informací o součástce nebo způsobu montáže potřebných pro výrobu, oddělení nákupu nebo pro vytváření zpráv pro oddělení kvality. Ve všech případech vede využití této aplikace k přesnějším informacím dostupným pro všechny zúčastněné strany.

SOLIDWORKS MBD je klíčovým doplňkem produktového portfolia SOLIDWORKS 2015, které bylo uvedeno v září. SOLIDWORKS 2015 pokrývá všechny aspekty procesu vývoje produktu v intuitivním integrovaném 3D vývojářském prostředí, které zahrnuje 3D navrhování, simulaci, návrhy elektrických systémů, správu dat a technickou komunikaci. Díky nové funkci pro sdílení umožňuje SOLIDWORKS 2015 přístup do platformy 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes, včetně cloudových řešení.

Více informací o SOLIDWORKS MBD najdete na:

http://www.solidworks.com/sw/products/technical-communication/solidworks-mbd.htm.

###

Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio nástrojů pro spolupráci, jež společnost nabízí, podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 190 000 klientů ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na www.3ds.com.