53 % evropských zákazníků uvádí, že obchodníci vyvíjejí špatné aplikace neodpovídající jejich potřebám, tvrdí studie CA Technologies

Praha, 17. března 2015 – Z výsledků nedávné studie “Software: The New Battleground for Brand Loyalty”, kterou zpracovala společnost CA Technologies, vyplývá, že jednotlivé společnosti nejsou schopny efektivně naplňovat potřeby svých zákazníků, pokud jde o jejich firemní aplikace. Zatímco 61 % evropských společností si myslí, že dokáží využívat aplikace ve svém byznyse dobrým nebo velmi dobrým způsobem, jen 53 % evropských zákazníků jim v tomto dává za pravdu. (TZ)

Tato nerovnováha mezi pohledem obchodníků a zákazníků se v jednotlivých evropských zemích liší: v Německu uvedlo 69 % vedoucích pracovníků z oblasti zdravotnictví, že aplikace odpovídají potřebám jejich klientů “dobře nebo velmi dobře”. Na druhou stranu, s tímto hodnocením by souhlasilo pouze 46 % německých zákazníků. Ve Velké Británii je s kvalitou svých aplikací spokojeno dokonce 75 % vedoucích firem v oblasti telekomunikací, ale pouze 59 % kupujících zákazníků. Ve Francii můžeme sledovat jednu z nejvýraznějších nerovnováh: zatímco 83 % manažerů ve finančních službách hodnotí své aplikace dobře, pouze 54 % jejich klientů tvrdí totéž.

Odlišný pohled zákazníků a obchodníků panuje také na to, co od aplikací vlastně vyžadují. Zatímco 77 % evropských společností věří, že je „důležité nebo velmi důležité”, aby aplikace zejména „zpříjemňovaly život klienta”, stejný názor má jen 63 % klientů. Studie také potvrzuje, že aplikace se stávají hlavním nástrojem ke kontaktu zákazníka s firmou: 51 % zákazníků používá aplikace k online nákupům a 47 % používá bankovní aplikace. Více než polovina spotřebitelů uvádí, že by používala aplikace také k dalším činnostem, jako je placení daní, zajišťování zdravotní péče či účasti u voleb.

V prostředí byznysových aplikací významně fluktuuje loajalita zákazníka ke značce. V případě, že aplikace není spolehlivá, klesá provázanost se značkou až o 25 %: z toho 6 % zákazníků se ke značce již nikdy nevrátí a 19 % ji opouští dočasně. Celých 58 % spotřebitelů pak uvádí, že technologická výkonnost aplikace konkrétního prodejce či značky výrazně ovlivňuje jejich rozhodnutí použít ji k nákupu. Pokud aplikace není dostatečně výkonná, opouští ji 47 % klientů, a to ve prospěch konkurence. Významná je také rychlost: pokud zákazníci nejsou při používání aplikace uspokojeni průměrně do šesti sekund, 59 % evropských spotřebitelů aplikací opouští – a někteří navždy.

Opět se také potvrdil fakt, že bezpečnost aplikace je jedním z nejdůležitějších faktorů jejich úspěšnosti: 22 % zákazníků opouští aplikaci v momentě, kdy se projeví její slabiny v zabezpečení.

“Evropští obchodníci se musí ve vývoji aplikací urychleně přiblížit tomu, co od nich očekávají jejich zákazníci,” říká Marco Comastri, prezident a generální manažer CA Technologies pro oblast EMEA. „Aplikace se totiž stávají zásadním pojítkem mezi značkou a zákazníkem. Pokud aplikace jednotlivých obchodníků nebudou odpovídat požadavkům zákazníků, riskují tyto společnosti ať už z krátkodobého či dlouhodobého pohledu ztrátu své klientské základny. Rychlé zavedení vhodných aplikací pak může společnostem zajistit výraznou konkurenční výhodu.”

O průzkumu:

CA Technologies oslovila v průzkumu 809 obchodníků a 6 770 zákazníků z evropských i mimoevropských zemí. Obchodníci byli osloveni v těchto odvětvích: vzdělání, finanční sektor, veřejná správa, zdravotnictví, IT, média, retail, sociální média a telekomunikace.

O CA Technologies

CA Technologies vytváří software, který pomáhá společnostem nastartovat jejich transformaci a umožňuje jim chopit se příležitosti ve světě application economy. Bez využití softwaru se totiž dnes neobjede žádné úspěšné podnikání, a to napříč obory. Od plánování, přes vývoj, řízení a zabezpečení, CA Techologies spolupracuje se společnostmi z celého světa, a mění tak způsob našeho života, obchodování i komunikace – a to skrze mobilní, soukromý a veřejný cloud distribuovaný na základě vyspělé mainframové technologie. Více se dozvíte zde.

Pražská pobočka CA Technology byla otevřena v roce 2005. R&D v pražském CA Technologies pracuje asi 300 softwarových specialistů a jejich počet rychle roste.