Energetický audit je vhodným nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků

Praha, 19. března 2015 – Poslanecká sněmovna schválila letos v únoru novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ta mimo jiné ukládá velkým podnikům povinnost provádět pravidelný energetický audit nebo implementovat systém energetického managementu dle ISO 50001, a to od července 2015. „Jednou z reakcí podnikatelů je jejich nesouhlas s další povinností, která přichází z Bruselu. Nicméně se zapomíná, že pokud bude správně v podniku uchopena, přinese firmám nemalý užitek,“ je přesvědčen generální ředitel společnosti Bureau Veritas Jakub Kejval. (TZ)

Jaké změny novela přináší a co je jejím cílem

Povinnost k provádění energetických auditů je podle Jakuba Kejvala v zákoně stanovena již dnes. Jen není paušálně vztažena na všechny velké firmy, chybí pravidelné opakování a povinnost je omezena na podniky s vyšší než stanovenou celkovou spotřebou energie (35 000 GJ). Cílem novely je právě zvýšit energetickou účinnost a upřesnit pravidla pro efektivní nakládání s energií. Do §9 odst. 2 se vkládá nová povinnost energetických auditů, alternativně implementace systému ISO 50001 či ISO 140001 pro „podnikatele, kteří nejsou malým nebo středním podnikem“.

„Pokud tyto velké podniky mají již zavedený a certifikovaný systém ISO 50001 či ISO 140001, tak to pro ně neznamená prakticky nic. Pokud nemají, musí se rozhodnout, kterou ze tří možných cest se vydají: energetické audity každé čtyři roky nebo certifikace ISO 50001 či ISO 14001,“ vysvětluje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Firmy vidí v nové povinnosti zbytečnou administrativní překážku

Podle Kejvala bohužel mnoho podniků vnímá tuto budoucí povinnost jen jako další administrativní překážku své činnosti, aniž by měly dostatečné informace o tom, co vlastně energetický audit a energetický management je a jaké mohou být jeho přínosy. „Je jasné, že je možné zpracovat jen „nějakou“ zprávu v souladu s patřičnou vyhláškou, jejíž vypovídající a technická hodnota bude velmi nízká, ale zákonná povinnost bude splněna. Nebo je možné pravidelně zevrubně monitorovat energetické hospodářství podniku a navrhovat skutečně efektivní energeticky úsporná opatření za účelem maximálních úspor a zvýšení účinnosti a efektivity užívání energie.“

 

Energetické audity jako cesta ke snižování nákladů a úsporám

Co tedy mohou pravidelné energetické audity a energetický management podnikům přinést? „Tato novela zákonem ukládá podnikatelům šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto benefity by měli podnikatelé vidět především. Energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů. Tedy namísto rozčarování z nové povinnosti dané zákonem opravme své manažerské uvažování a začněme provádět pravidelné energetické audity a energetický management ne proto, že to nařídí zákon, ale proto, že pozitivně ovlivňují naše náklady a konkurenceschopnost,“ prohlašuje Jakub John, energetický auditor, ředitel a předseda představenstva VIA ALTA.

Novela zákona pobízí firmy k vyšší konkurenceschopnosti

Energetický audit je velmi vhodným východiskem pro následnou implementaci energetického managementu podle ISO 50001, což umožní organizacím přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně energetické účinnosti, využití a spotřeby energie.

„Takže plánovaný zákon o hospodaření energií je vlastně na straně podniků – jen stanovuje povinnost k něčemu, co racionálně a ekonomicky uvažující manažer nebo podnikatel sám chápe jako klíčovou možnost rozvoje své konkurenceschopnosti. Je-li nutné mít toto stanoveno zákonem, je na jinou diskusi,“ uzavírá Jakub John z VIA ALTA.

Novela zákona jde nyní do senátu. Pokud bude schválena a prezident ji nevetuje, vstoupí v platnost již od 1. července 2015.