O zkreslení účetních výsledků firem žádá již celá třetina podnikatelů

Praha, 30. března 2015 – Podíl podnikatelů, kteří žádají své účetní o úpravu finančních výsledků svých firem, se od loňského března rapidně zvýšil. S žádostí o zkreslení těchto údajů v souvislosti se závěrkou za rok 2014 se setkala celá třetina účetních (33,5 %). Morálka účetního vykazování, kterou v pravidelném výzkumu sleduje Komora certifikovaných účetních, je tak nejhorší za uplynulé 4 roky. Podle účetních z řad Komory si však podnikatelé vůbec neuvědomují možné důsledky svého počínání. (TZ)

Oproti předcházejícímu výzkumu Komory certifikovaných účetních, kdy bylo o zkreslení výsledků požádáno 26,5 % z dotazovaných účetních, byl letos zaznamenán nárůst na
33,5 %. „Morálka účetního vykazování se každým rokem zhoršuje. Rostoucí trend zásahů do účetnictví zaznamenáváme již čtvrtým rokem po sobě. Důvody mohou být různé, ale je to i v jistém rozporu s po léta deklarovanou snahou politiků o lepší výběr daní,“ uvedl Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Byli jste v souvislosti s přípravou účetní závěrky za rok 2014 požádáni klientem (vedením společnosti) o vylepšení vykazovaných výsledků? (Údaje jsou v procentech.)

Podle výzkumu podnikatelé stále vnímají účetnictví především z hlediska daňové povinnosti. Valná většina požadovaných úprav se totiž týkala ziskovosti firem, a to v rovných 94 % případů. 14 % podnikatelů žádalo o změnu v údajích o zadluženosti účetní jednotky. Zkreslování účetních výsledků firem je rizikové nejen pro státní rozpočet, ale také pro jejich majitele, obchodní partnery či různé státní orgány, které s firmami přicházejí do kontaktu.

Podle více než poloviny finančních profesionálů z řad Komory (55,6 %) si podnikatelé tato rizika neuvědomují. Naopak 21,1 % respondentů uvádí, že podnikatelé výsledky zkreslují zcela záměrně, s určitým cílem a jsou si tedy vědomi veškerých rizik, která jsou se zkreslováním účetních výsledků spojena.

Novinkou letošního výzkumu Komory certifikovaných účetních byl dotaz týkající se elektronické evidence tržeb. Účetní jsou poněkud skeptičtí, co do účinku tohoto chystaného opatření pro lepší výběr daní. Pouhých 34 % z nich věří, že tento způsob zaznamenávání příjmů účetních jednotek přispěje k lepšímu výběru daní. O přímém opaku je přesvědčena celá polovina respondentů.

Ankety se zúčastnilo 153 respondentů z řad členů Komory certifikovaných účetních, která sdružuje odborníky z oblasti účetnictví, daní i podnikových financí.

O Komoře certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních je profesní organizace s mnohaletou tradicí. Je základnou pro profesní účetní, kteří se v ní sdružují po absolvování systému certifikace popř. získání obdobné kvalifikace v jiné z členských organizací International Federation of Accountants (IFAC).