Zpomaluje se vám v práci internet? Pomoci může IT bezpečnostní audit.

Pokud si již delší dobu všímáte, že v určitých denních dobách dochází ke zpomalení internetové komunikace, může být vaše internetová linka opravdu vytěžována na 100%. To vede ke zpomalení jak při načítání webového obsahu, tak k omezení e-mailové komunikace a dostupnosti informačního systému. (TZ)

Řešením takové situace může být IT bezpečnostní audit. Provádí se bez jakýchkoliv omezení sítě na pozadí všedního provozu. Pokud nechcete, účastníci jej nepoznají. Do sítě se implementuje speciální sonda, která podrobně analyzuje síťový provoz. Sonda může být v síti ponechána například 1 týden, aby se projevil dopad všech úloh, které se v ní během pracovního týdně spouští. Hodnocení je tak relevantní vzhledem ke všem procesům ve firmě. Díky získaným informacím interpretovaných zkušeným síťovým analytikem je možné zodpovědět aktuální dotazy, ale i upozornit na některá další rizika.

„Běžně se auditem projeví přítomnost nežádoucího softwaru, jako je použití sítě k online hrám nebo sdílení obsahu prostřednictvím P2P sítí, které nejen nadměrně vytěžují internetovou konektivitu, ale jsou velmi často využívány pro sdílení nelegálního obsahu (Torrent sítě). Oslabení sítě způsobuje velmi často i provoz velkého množství klientů sociálních sítí a sledování videa.“, sděluje Petr Duchek, ze společnosti Office Depot.

Další častou příčinou je, že ve firmě není nainstalována služba pro centralizovanou aktualizaci počítačů, které tak stahují aktualizace jednotlivě přímo z internetových serverů. Pokud tuto službu nasadíte, snížíte objem dat nutných pro aktualizace systému na zlomek velikosti (např. při počtu 40 PC jde o 40tinásobné zmenšení přenesené velikosti).

Mnoho kapacity také sebere, pokud nemáte kvalitní zařízení pro firemní zabezpečení, které by umožnilo řídit datový tok dle povahy dat a jejich důležitosti a analyzovat využití sítě jednotlivými aplikacemi. Pokud máte v kancelářích WiFi připojení a segment bezdrátové sítě není nijak rozdělen, nebo jsou aplikovány prvky pro domácí použití, hrozí přehlcení sítě vlastními donesenými zařízeními (BYOD), která se mohou přes interní síť pravidelně připojovat a využívat internetovou konektivitu pro stahování obsahu prostřednictvím webových i P2P sítí.

Po auditu a jeho vyhodnocení specialistou na zabezpečení sítě dostanete zcela konkrétní návrhy na řešení zjištěných problémů či nedostatků. Může vám například doporučit nasazení centrální bezpečnostní brány s takovými mechanismy ochrany
a řízení, která umožní administrátorovi optimalizovat datový tok na síti, omezit nežádoucí chování uživatelů, zabezpečit vnitřní perimetr a využít aktivního monitoringu, díky kterému lze pravidelně vyhodnocovat stav sítě, a předcházet tak zásadním problémům.

Hlavním přínosem služby IT bezpečnostního auditu pro klienta je vyhodnocení získaných informací zkušeným specialistou, díky kterému získáte nejen jasnou představu o současném stavu, ale i konkrétní návod jak postupovat při řešení jednotlivých zjištěných nedostatků, a to dle vyjádření míry jejich rizikovosti.

Velkou výhodou je, že celá akce probíhá bez jakéhokoliv dopadu na provoz společnosti. Není proto nutné jakkoliv omezovat provoz nebo informovat zaměstnance o probíhajícím auditu. V opačném případě by se klient mohl opodstatněně obávat, že oznámení takovéto skutečnosti povede k opatrnějšímu chování uživatelů, než jak tomu ve všedním provozu je.

Office Depot Česká republika

  • Společnost Office Depot je předním dodavatelem kancelářských potřeb v České republice.
  • Na český trh vstoupila společnost Office Depot v září 2006 akvizicí společnosti Papirius založenou v roce 1993.
  • Office Depot nabízí v ČR více než 6 500 položek zahrnujících papír, kancelářské potřeby, kancelářský nábytek, kancelářskou techniku, občerstvení, drogerii a hygienu a print management (nabídka a potisk reklamních předmětů, výroba tiskovin, tiskové služby).
  • Dále nabízí služby Technického servisu, které zahrnují mimo běžného servisu kancelářské techniky i komplexní řešení v rámci řízených tiskových služeb (Managed Print Services – MPS), včetně bezplatné analýzy, zpracování návrhu a realizace nového řešení.
  • Z největšího skladu kancelářských potřeb ve střední Evropě o rozloze více než 10 000 m2 obsluhuje Office Depot zákazníky v České republice a na Slovensku.
  • Díky propracovanému logistickému systému garantuje Office Depot jako jediný v oboru dodání zboží do druhého pracovního dne po celé ČR s garancí „Zítra nebo zdarma“, kterou využívají zákazníci již od roku 2001.
  • V roce 2003 vznikl ekologický program „Stromy pro život“, kdy společnost za každých 50 prodaných balíků papíru vysadí strom. Do současné doby bylo vysazeno více než 425 tisíc stromů. Ekologickou vizí společnosti Office Depot je nakupovat ekologicky, chovat se ekologicky a prodávat ekologicky.
  • Zaměstnává více než 400 pracovníků.