Embarcadero představuje novou verzi XE7 oceňovaného nástroje ER/Studio

Praha – 28.4.2015 – Společnost Embarcadero Technologies, vedoucí poskytovatel softwarových řešení pro vývoj aplikací a databází, oznamuje dostupnost nové verze sady nástrojů ER/Studio, vlajkové lodi mezi oceňovanými produkty pro práci s datovými architekturami. ER/Studio XE7 přináší nové možnosti pro rozšiřování datové architektury, možnost zvládat vznikající nebo zcela nové technologie a techniky a vylepšovat celkovou spokojenost uživatelů s možnostmi produktu a jeho ovládáním. (TZ)

ER/Studio XE7 je mocný nástroj pro správu datových architektur v systémech přímo řešících obchodní požadavky. Slučuje modelování dat, jejich návrh a tvorbu výstupních sestav v prostředích týmů spolupracujících na datových architekturách v podnicích všech velikostí i napříč podniky. ER/Studio XE7 zvyšuje viditelnost všech v datech i metadatech ukrytých aktiv, a to jak informatikům, tak obchodním profesionálům; významně při tom pomáhají i nová rozšíření datových slovníků. Nové možnosti agilní správy změn udržují datové modely ve stavu odpovídajícím rychle se měnícím databázím a aplikacím. Automaticky aplikované jmenné konvence pomáhají zlepšit použitelnost modelů. ER/Studio je nyní k dispozici též v 64bitové verzi a tím pádem může zpracovávat rozsáhlejší datové modely a zároveň poskytovat vyšší výkon klíčových akcí, jako je například porovnávání nebo slučování modelů.

„Profesionálové v oboru práce s daty se neustále zabývají potřebami zajistit, aby modely byly aktuální a odpovídaly databázím, aplikacím a podporovaným obchodním činnostem. Obchodní profesionálové a analytici usilují o to, aby dobře chápali struktury dat používaných v rámci organizace i jejich vzájemné vztahy a dokázali se v souvislosti s tím dobře rozhodovat“, říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro produkty u společnosti Embarcadero. „ER/Studio XE7 je první platformou pro modelování dat, která skutečně přemosťuje tyto potřeby. Umožní totiž datových architektům lépe zvládat datové modely i metadata ve složitých a neustále se měnících podnikových prostředích a přitom přímo spolupracovat s obchodními profesionály, kteří mohou pracovat s datovými aktivy a slovníky a přispívat tak k jejich kvalitě. ER/Studio pomáhá zvyšovat celkovou kvalitu, ucelenost a používání podnikových dat napříč všemi rolemi v organizacích.“

ER/Studio XE7: vlastnosti a přínosy

  • Viditelnost v rámci celé organizace: jak datoví, tak obchodní profesionálové profitují z rozšíření datového slovníku, který napomáhá lepšímu pochopení podnikových dat. ER/Studio XE7 nabízí těsnou integraci s datovým slovníkem nástroje ER/Studio Data Architect, který modelářům umožní ucelený pohled na pojmy a definice slovníku v reálném čase; změny slovníku a pojmů se však dají vysledovat v podrobné historii minulých úprav. Obchodní profesionálové pak snáze vyhledají, upraví a vypíší slovníky, výrazy a objekty pomocí nových rozšíření funkce pokročilého vyhledávání zabudovaného do ER/Studia XE7.
  • Agilní správa změn: ER/Studio XE7 nabízí agilní správu změn včetně úloh a historie verzí. Datoví profesionálové nyní mohou lépe sledovat změny modelů a přiřadit je k úlohám agilních datových toků, označit a rozebrat dopady datových zdrojů a zajistit soulad v rámci modelů pomocí automaticky aplikovaných jmenných konvencí.
  • Vylepšené uživatelské rozhraní: nová úvodní stránka ‚Start here‘ má nyní dynamický obsah (jako jsou například instruktážní videa); zlepšuje tak užitné vlastnosti a pohodlí uživatelů a zároveň zkracuje dobu učení. ER/Studio XE7 navíc zjednodušuje proces modelování dat automatickým použitím konvencí pojmenovávání mezi logickými a fyzickými modely.
  • Pokračující podpora více platforem: Embarcadero nadále poskytuje širokou podporu relačních i bezschématových („Big Data“) databázových platforem, stejně tak jako dovoluje zákazníkům integrovat data z jiných platforem, jakými jsou systémy ERP (podnikové plánování zdrojů) – tedy například SAP, Salesforce nebo J. D. Edwards. Umožnilo to nové formální technologické partnerství se společností Silwood Technology.

„Jsme neobyčejně potěšeni vstupem do partnerství se společností Embarcadero. Sloučení našich technologií umožní našim zákazníkům přinést výkon ER/Studia i uživatelům celosvětově nejvýznamnějších produktů typu ERP a CRM. Verze XE7 názorně ukazuje, jak ER/Studio pokračuje v přinášení novátorských možností modelování dat a architektur v podnicích. Náš vlajkový produkt Safyr přidává ke stávajícím vylepšením ještě možnost importu složitých metadat ze systémů ERP, jakými jsou například Salesforce nebo SAP do modelů nástroje ER/Studio. Naše partnerství se společností Embarcadero pomáhá zákazníkům významně zkrátit čas a snížit náklady spojené s vyhledáváním podrobných metadat, které podniky potřebují pro pochopení a používání datových modelů a struktur tvořících základy poskytovaných podnikových softwarových řešení“, říká pan Roland Bullivant, ředitel pro prodej a marketing u společnosti Silwood Technology.

Dostupnost

ER/Studio je okamžitě dostupné a nabízí tři edice: původní nástroj pro modelování s názvem Data Architect, dále Data Architect Professional se zabudovaným sdíleným úložištěm metadat a konečně Enterprise Team Edition umožňující spolupráci na modelech a metadatech v rámci celé organizace. Embarcadero nabízí tři různé možnosti licencování: licence pro pracovní stanice, síťové pojmenované a síťové souběžné licence, stejně tak jako balíček s podporou jedné nebo více platforem pro každou edici.

Zkušební verze zdarma

Zkušební verzi nástroje ER/Studio si můžete stáhnout z adresy: http://www.embarcadero.com/data-architecture.

Webový seminář

Dne 30.4.2015 bude Embarcadero vysílat ve dvou různých časech webový seminář zaměřený na nové vlastnosti v nástroji ER/Studio XE7. Další informace včetně návodu, jak se na webový seminář poskytovaný zdarma (v angličtině) můžete registrovat, najdete na stránce http://forms.embarcadero.com/ERStudioNewRelease.

Námět na tweet

Bylo oznámeno nové ER/Studio XE7 od @EmbarcaderoTech. Vylepšuje viditelnost dat pro informatiky a obchodní specialisty v podnicích.

O společnosti Embarcadero Technologies

Embarcadero Technologies, Inc., je vedoucím dodavatelem oceňovaných softwarových nástrojů pro vývojáře aplikací a databází. Pomocí produktů Embarcadero mohou profesionálové správně navrhovat systémy, vytvářet je rychleji a provozovat je bezpečněji bez ohledu na platformu nebo programovací jazyk. Devadesát ze sta největších společností v USA a aktivní komunita více než tří miliónů uživatelů na celém světě se spoléhá na produkty Embarcadero, které jim pomáhají zvyšovat produktivitu, optimalizovat náklady, zjednodušovat přijímání změn, zajišťovat shody s normami a zrychlovat vývoj a inovace. Společnost byla založena v roce 1993, její ústředí je ve městě San Francisco, USA; pobočky a partnery má v mnoha zemích. Embarcadero je online na adrese www.embarcadero.com. V České republice a Slovenské republice je zastoupením společnosti Embarcadero Technologies společnost Embt.biz s.r.o. a její webovou prezentaci najdete na adrese http://www.embt.biz/.