NEWTON Media nasadil novou technologii pro přístup do archivu.

NEWTON Media, držitel největšího mediálního archivu v ČR, nasazuje 15.9.2015 novou verzi MediaSearch. Vychází tak vstříc požadavkům svých klientů, kteří chtějí vyhledávání v archivu přesnější a rychlejší. Důraz klade na jednoduchost obsluhy, snazší práci s jazykem, relevanci nalezených článků a chytré anotace. (TZ)

Podle generální ředitelky Newton Media Petry Mašínové se dnes úsilí koncentruje na získávání relevantních dat: „Přecházíme na moderní technologii ElasticSearch, která překonává nedostatky původního systému a uživateli poskytne naše data v plném, originálním znění. Zrychlujeme a zjednodušujeme cestu k textům, které klient právě potřebuje získat z naší mediální databáze, obsahující přes 200 milionů článků v plném znění a přepisů televizních a rozhlasových pořadů.“ Nové vyhledávání využívá mírně pozměněnou syntaxi dotazů a inteligentní předzpracování zadaného dotazu, čímž je pro uživatele přívětivější.

Stačí zadat výčet slov, která se musí ve zprávě vyskytnout. Algoritmus je zanalyzuje a pokusí se z nich vytvořit sousloví nebo fráze, které pak při vyhledávání považuje za relevantnější. Celý proces výběru relevantních zpráv se v nové verzi MediaSearche výrazně zrychluje i při zadání obecnějších klíčových slov nebo výběru za delší časové období. Klient by měl s minimem námahy najít především ty nejrelevantnější články v plném, původním znění nebo přepisy televizních a rozhlasových pořadů. Produkt je přitom bezpečnější a díky distribuci na více serverů je i stabilnější.  Technologie umožňuje rozsáhlejší rešerše v rámci jednoho dotazu.

Jednou z výrazných inovací jsou také žádané chytřejší automatické anotace, zobrazující nejpodstatnější část textu. Mezi další vychytávky nového MediaSearch patří vyhledávání ve zdrojích bez ohledu na historické změny jejich názvů a jednodušší export zpráv. Bonusem je zobrazení výsledků vyhledávání včetně vizualizace v grafu, takže lze snadno sledovat, jak se mediální pozornost vyvíjela.

Aplikací full textové technologie ElasticSearch se do budoucna otevírá řada dalších možností jejího využití. Zájem může být například o identifikaci postojů autorů i celých médií k vybraným zprávám. Pro NEWTON Media je inovovaný vyhledávač novým začátkem, nepochybně bude v dalších verzích MediaSearch přidávat funkce.

„Vývoj NEWTON Media z firmy udržující si za 20 let své historie unikátní postavení v monitoringu médií a agregovaných mediálních datech, směřuje i touto inovací k novému cíli a tím je media intelligence“, říká generální ředitelka Petra Mašínová: „Významné firmy našeho typu ve světě se chovají stejně, už dávno jen nesbírají data a pouze je neposílají klientům, ale analyzují a navrhují konkrétní doporučení“. NEWTON Media s novinkami ve svém MediaSearchi  vychází vstříc potřebám klientů, kterým může významně ušetřit čas při zjišťování relevantních informací.

Nový MediaSearch je jednou z připravovaných inovací, které NEWTON Media postupně spojí v nově připravované aplikaci očekávané na počátku příštího roku.

NEWTON Media, a.s.

NEWTON Media je největší středoevropský poskytovatel služeb mediálního monitoringu a analýz s tradicí, sahající do roku 1995. Působí v ČR, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Makedonii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývají oblast “tradičních” médií, internetu a sociálních sítí. Společnost disponuje největším mediálním archivem ve střední Evropě, sahajícím do roku 1996. Klienti rovněž využívají služby včasného varování při krizové komunikaci, monitoring reklamy i trénink v oblasti sociálních sítí. Portfolio služeb s přidanou hodnotou zahrnuje strategické poradenství a návrhy a realizaci doporučení s cílem napomoci klientům posílit jejich konkurenceschopnost. NEWTON Media poskytuje služby s přeshraničním a vícejazyčným přesahem. Je členem mezinárodních odborných sdružení FIBEP a AMEC a sdílí mediální obsah s  dalšími agenturami z celého světa.