Mezinárodní aliance vývojářů a firem řeší v Brně budoucnost chytrých měst

Inteligentní křižovatky, které sladí zelenou vlnu pro záchranné jednotky, veřejná parkoviště, která řidiče sama navedou na volná místa nebo pouliční osvětlení automaticky šetřící energii v době nízkého provozu. Tento na první pohled sci-fi scénář už nepatří do amerických filmů, ale do světových i českých inteligentních měst. Mezi prvními chytrými městy u nás se vedle Prahy nebo inovativního Brna překvapivě zjevil také jihočeský Písek. A právě o něm se, nejen v odborných kruzích, diskutuje jako o jednom z nejlépe připravených měst. Z dnešní konference IQRF Alliance v Brně vyplynulo, že Písek je tomu, stát se premiantem českých chytrých měst, zase o krok blíže. (TZ)

V Brně se během 10. a 11. prosince sešlo téměř 40 českých i zahraničních technologických firem, univerzit a vývojových center, které řeší budoucnost chytrých měst a inteligentních budov. Všichni jsou členy mezinárodní komunity s názvem IQRF Alliance, které sdružuje využívání bezdrátové technologie IQRF. Ta bezdrátovou komunikaci v chytrých městech zajišťuje už několik let po celém světě. U nás ji používá již řada měst a vesnic, ale žádné z nich zatím nepropojilo dílčí systémy do jednoho komunikujícího celku. Česká republika totiž oproti Evropě a světu stojí v oblasti Smart Cities teprve na začátku.

Bude prvním inteligentním městem v ČR jihočeský Písek?

Projekt Smart City Písek se snaží o zavedení moderních informačních technologií do každodenního chodu města. Jeho představitelé a IQRF Alliance se dnes na setkání v Brně dohodli na využití technologie IQRF jako hlavní komunikační platformy. Díky tomu má Písek našlápnuto stát se prvním skutečně inteligentním městem v ČR. Pomocí bezdrátové technologie IQRF se zvýší komfort obyvatel města dynamickým ovládáním křižovatek, chytrým řízením veřejného osvětlení či navigačním systémem na veřejná parkoviště. Díky analýze dat o dopravě a pohybu chodců v rámci města má dojít k řešení vybraných kritických míst v dopravě nebo optimalizaci služeb městské hromadné dopravy.

„Bezdrátovou technologii IQRF jsme si vybrali proto, že nabízí velmi inovativní, vzájemně propojená, ale zároveň v praxi již ověřená řešení, která můžeme pro projekt chytrého města okamžitě využít. První reálné realizace by v Písku měly odstartovat na jaře 2016. Věřím, že se Písek stane průkopníkem v oblasti Smart Cities a bude tak inspirací i pro další česká chytrá města,“ konstatuje Radovan Polanský, výkonný ředitel Technologického centra Písek, které je jedním z hlavních partnerů projektu Smart City Písek.

IQRF Alliance je mezinárodní komunita technologických firem, vývojářů, výrobců, univerzit a vývojových center, které sdružuje využívání bezdrátové technologie IQRF. Její členové vyvíjejí aplikace a řešení pro Smart Cities, inteligentní budovy nebo tzv. „internet věcí“. Navzájem kombinují své produkty a know-how a díky úzké spolupráci tak přinášejí koncovým spotřebitelům zcela nové technologické možnosti i úspory. IQRF Alliance vznikla v ČR před dvěma lety a dnes jsou v ní firmy ze zemí od USA, přes Velkou Británii, Skandinávii, střední Evropu až po Izrael a Indii.

„Základem úspěchu IQRF Alliance je spolupráce jednotlivých členů – vývojářů, univerzit, vědeckých center a firem. Jen díky tomu mohou vznikat nové aplikace,  instalace a systémy, a na základě toho i celá chytrá města. Písek je jen první vlaštovkou, do budoucna připravujeme společné projekty i s dalšími českými a zahraničními městy,“ vysvětluje Šimon Chudoba, jednatel IQRF Alliance.

Představitelé projektu Smart City Písek a IQRF Alliance se dnes také dohodli na společné organizaci největší konference v oblasti chytrých měst CityCON, která proběhne v květnu 2016 v Písku.

IQRF bezdrátová technologie

Bezdrátovou technologii s názvem IQRF začala česká společnost MICRORISC vyvíjet již v roce 2003. Její hlavní výhodou je automatická komunikace v bezdrátové mesh síti, minimální spotřeba energie a velice snadné ovládání. Díky tomu se brzy rozšířila do celého světa a dnes už má za sebou stovky tisíc aplikací v desítkách států. Například v Mexiku řídí tisíce světel v obřích nákupních centrech, v Izraeli ovládá pouliční osvětlení v několika desítkách měst, ve Velké Británii hlídá sesuvy půdy na železničních koridorech, ve střední Evropě zajišťuje inteligentní osvětlení a vytápění průmyslových hal a podobně. Díky Allianci se technologie IQRF dynamicky rozšiřuje do dalších zemí a má ambice dostat se na úroveň technologií jako jsou Wi-Fi nebo Bluetooth.

Více zde: http://www.iqrfalliance.eu/cz

Smart City Písek

Otevřená iniciativa společností a organizací. Hlavními partnery projektu jsou Město Písek, Technologické centrum Písek, Dopravní fakulta ČVUT Praha, Schneider electric CZ, E.ON Česká republika, E.ON Energie a Česká spořitelna.