Kdy se LEDkám nechce svítit?

LED technologie využívaná jako zdroj světla je jednoznačný trend a budoucnost domácího, firemního i veřejného osvětlení jde tímto směrem. Úspory jsou natolik zajímavé, že se snadno přehlížejí negativní aspekty této technologie, se kterými se však lze vypořádat. Pokud o nich víme. (TZ)

Kromě výrazně nižší spotřeby (oproti klasickým žárovkám až 80 %, úsporným zářivkám až 50 %) se LED osvětlení liší jak v kvalitě použitých LED čipů, tak především v kvalitě elektroniky, která je v každé jednotlivé žárovce. Tato elektronika je zdrojem problémů a jejich Achillovou patou zároveň.

Zatímco při výrobě klasické žárovky, kdy vzhledem k náročnosti technologie výroby (tvarování skleněné baňky, vakuování) byly rozdíly mezi prémiovými značkami a low-endy pouze minimální, výrobci LED žárovek jsou montovny součástek, tedy LED čipů, napájecí elektroniky a obalu. Proto jsou zde možné diametrálně odlišné kvalitativní parametry v závislosti na zvolených komponentech.

LED čipy ovlivňují parametry jako svítivost, chromatičnost, index podání barev. Elektronika má pak vliv na chování žárovky v elektrické síti a ze svého principu vnáší do elektrické sítě rušení, především tzv. třetí harmonickou složku.

Měřili jsme v obchodním centru

Jako ukázku lze uvést situaci v obchodním centru, kde po otevření obchodu s oděvy nepochopitelně náhodně zhasínaly různé sekce svítidel. Ty byly instalovány s totožnými výkony jako v jiných obchodech téže značky. Bylo tedy rozhodnuto o prověření kvality elektrické sítě, které detailně popíše její stav, minimálně v týdenním rozsahu.

Při měření se ukázalo, že kromě výbojek zahrnuje osvětlovací systém i velké množství LED svítidel. Propočet jističů a rozvaděčů podle štítkových hodnot ukazoval, že teoreticky by mělo vše fungovat, v praxi však nikoli. Projektanti elektrického rozvodu podcenili – pokud si to vůbec uvědomili – že každá LED žárovka má ještě odběr právě i prostřednictvím harmonických složek, které generuje jejich elektronika.

To znamená, že proud protékající jističem s tepelnou ochranou, ho ohřeje více, protože se zde sčítá jak proud, kterým „svítí“ samotný LED čip, tak i proud harmonických složek. Výsledkem je, že jističe po zahřátí nad jejich limit zákonitě vypadávaly a bylo možné je nahodit až po vyhladnutí.

Řešením v tomto případě bylo smíření se s vyššími proudy, než bylo projektováno a predikováno, a pořízení jističů pro vyšší proud.

Elektronika v LED osvětlení je sama o sobě také velmi citlivá na kvalitu elektrické sítě. Pokud se na stejné fázi nachází rušení z ostatních zařízení, může docházet například k viditelnému blikání světla, případně slyšitelnému bzučení v žárovkách. V takových případech může pomoci vyměnit jednu LED žárovku za klasickou nebo halogenovou žárovku, která tyto efekty částečně kompenzuje.

Jaroslav Smetana

Blue Panther s.r.o.

O společnosti Blue Panther

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskytování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře.

 

Od roku 2008 je též držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro dodávky a servis měřicí techniky.

Reklamy