Operátoři předali ČTÚ výkaz o poskytnutých provozních a lokalizačních údajích

Praha, 31. března 2016 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 219 070 případech. Ve 2 826 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu na elektronických formulářích souhrnně zasílají. Úřad evidenci za ČR předává Evropské komisi. (TZ)

2016-03-31 16_42_58-Start

Oproti předchozímu roku mírně narostl počet případů poskytnutí údajů v rámci mobilních sítí a naopak klesl jejich počet v rámci pevné sítě. Na základě jedné žádosti přitom mohou být předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly. Do statistiky je započítána každá žádost, kterou operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů, je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich. Počet vyžádaných údajů se proto neshoduje s počtem vyšetřovaných trestných činů, v jejichž rámci si oprávněné orgány údaje vyžádaly, neboť metodika vykazování údajů se liší.

Obdobně statistiku navyšuje požadavek na výpis z buňky, který musí být z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech. Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra.

Operátoři data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje musejí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat po dobu 6 měsíců. Výkaz neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

 

počty případů
poskytnutých údajů
počty případů, kdy
údaje nebyly poskytnuty
2015
veřejné pevné sítě 6 616 548
veřejné mobilní sítě 219 070 2 826
služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
525 74
IP telefonie 3 668 44
služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
245 11
2014
veřejné pevné sítě 11 861 679
veřejné mobilní sítě 214 705 3 040
služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
695 437
IP telefonie 3 019 105
služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
63 2