VŠCHT Praha se ptá po osudu svého know-how v Číně

Praha, 31. března 2016 – Vedení Vysoké školy chemicko-technologické v Praze znepokojila informace, že v Číně začíná růst továrna, která bude vyrábět fólie z bioplastu a jejímž majitelem je společnost Nafigate Corporation společně s čínským podnikem Cleanet. (TZ)

VŠCHT Praha je přitom spoluvlastníkem vynálezu technologie, kterou má továrna využívat. O tomto kroku však nebyla ze strany Nafigate Corporation, a.s. žádným způsobem zpravena.

Škola se v letech 2014 až 2015 podílela společně s Nafigate Corporation, a.s. a Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR na vývoji technologie výroby biomasy s vysokým obsahem biopolymeru. Vedle toho vyvinula zcela samostatně unikátní metodu izolace tohoto biopolymeru. Dále je autorem projekčních podkladů pro první pilotní linku na výrobu bioplastu.

VŠCHT Praha má s Nafigate Corporation, a.s. uzavřenou platnou smlouvu, jejímž předmětem je příprava klíčové technologie pro praktické využití. Tato smlouva ovšem není ze strany Nafigate Corporation a.s. v několika bodech plněna.

VŠCHT Praha se tedy obává, že na území Číny je využíváno její know-how, za které ovšem partner zatím řádně nezaplatil.  V reakci na tuto skutečnost se VŠCHT Praha ptá po osudu svého duševního vlastnictví v Číně a zároveň připravuje žalobu na úhradu částky v řádech statisíců korun, která škole náleží za provedený výzkum.

Informace o vznikající továrně v Číně přinesly Hospodářské noviny mimo jiné na svém webu 28. 3. 2016 – http://byznys.ihned.cz/c1-65222210-ceska-firma-bude-v-cine-vyrabet-rozlozitelne-folie-z-bioplastu-ktery-vznika-z-pouziteho-fritovaciho-oleje. Článek je podložen citacemi pana Ladislava Mareše, předsedy představenstva Nafigate Corporation, a.s.