Zájem o Internet věcí roste: Na SimpleCell HW Partner Day bylo 170 účastníků

Praha, 18. 4. 2016 – Společnost SimpleCell, první operátor veřejné sítě pro Internet věcí (IoT), pořádala ve čtvrtek 14. dubna první HW Partner Day, na kterém se sešla odborná veřejnost a zástupci firem, které chtějí působit na českém IoT trhu. Na setkání dorazilo 170 účastníků. (TZ)

simplecell-hw-partner-day-2016

Čtvrteční HW Partner Day společnosti SimpleCell, určený především budoucím integrátorům a výrobcům hardwaru pro síť IoT, se setkal s nebývalou odezvou. Sešlo se na něm 170 zástupců společností a odborné veřejnosti. Zájem o technologie sítě SIGFOX projevilo celkem 120 firem působících na českém trhu. Prezentaci řešení a možností aplikace technologií IoT obstaralo 9 vystavovatelů.

Managing Partner ve společnosti SimpleCell Pavel Sodomka akci komentuje: “Myslím si, že čtvrteční akce opět potvrdila, že v České republice panuje o Internet věcí obecně velký zájem. České firmy si uvědomují nutnost sledování nástupu této technologie a její aplikace do firemních procesů. Pro nás to bylo další podnětné setkání. Vždycky se totiž najde někdo, kdo svým dotazem nebo nápadem otevře úvahy o dalším možném využití IoT v praxi.”

Příští akcí, na které se SimpleCell objeví, bude konference “Internet věcí” v rámci cyklu Business Tuesdays pořádaných společností Internet Info. Konference proběhne 4. května 2016 v budově OK System v Praze.

O SimpleCell

SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Tuto síť začal budovat ve spolupráci s T-Mobile a je založena na globální sítí SIGXOX, která funguje ve 13 zemích světa. S její pomocí mohou být do Internetu věcí zapojena různorodá zařízení a senzory za příznivých cenových podmínek. Cílem je umožnit masové nasazení milionů zařízení v České republice. Napomáhá tomu i jednoduché programátorské rozhraní, s jehož pomocí lze zařízení integrovat do podnikových systémů v řádu hodin.

Více informací na www.simplecell.eu, případně na @simplecelleu na Twitteru i na Stránce SimpleCell na Facebooku.  

O SIGFOX

SIGFOX je světovým vedoucím poskytovatelem konektivity pro Internet věcí. Síť doplňuje existující vysokorychlostní připojení systémem pro jednoduchý, hospodárný, energeticky úsporný oboustranný přenos malých objemů dat na velkou vzdálenost a odstraňuje tak bariéry širšího rozšíření IoT řešení. Zařízení se SIGFOX komunikací vydrží pracovat na bateriích mnoho let. V současné době funguje síť ve 13 evropských zemích a obsluhuje přes 7 milionů zařízení. SIGFOX je dnes jediným komerčně dostupným řešením garantujícím vysokou úroveň služby a spolehlivosti v mezinárodním měřítku. Sídlo společnosti je ve Francii s pobočkami v Bostonu, Dubai, Madridu, San Franciscu a Singapuru.

Pro více informací www.SIGFOX.com a sledujte nás na Twitteru @SIGFOX