Moderní technologie na českých radnicích – nezbytný nástroj uvnitř úřadu, avšak stále nedoceněný v oblasti komunikace směrem k občanům

Praha, 19. dubna 2016 – Celkem 205 měst a 22 městských částí oslovil rozsáhlý průzkum týkající se využívání moderních technologií, který nechala vypracovat společnost Microsoft. Jaké jsou postoje k využívání moderních technologií na radnicích a kolik měst a obcí v ČR už využívá cloudové technologie? (TZ)

„Výsledky ukazují, že města jasně chápou přednosti moderních informačních technologií a jejich úlohu ve fungování města. Jako nutnost označili moderní IT infrastrukturu bez výjimky všichni respondenti, 84 procent jich to považuje dokonce za naprostou nezbytnost,“ říká David Frantík ze společnosti Microsoft.

Zajímavé je zjištění, v jakých oblastech považují města a obce využívání moderních informačních technologií za nejdůležitější. U 61 % jde o sdílení informací a dokumentů mezi zaměstnanci (na bázi intranetu), u 58 % jde o archivaci a zálohování dat. Jen 33 % označilo za nejdůležitější elektronickou komunikaci s občany či firmami a pouhých 8 % města a obcí vidí jako nejdůležitější oblast využívání IT sdílení otevřených dat.

Jak tedy vyplývá z průzkumu – města používají IT efektivně směrem dovnitř, ale mají zatím rezervy v používání moderních technologií směrem ven.  K tomu, aby se i česká města stala skutečnými „městy budoucnosti“, ještě vede poměrně dlouhá cesta. David Frantík k tomu dodává: “Digitalizace se dnes dotýká mnoha aspektů provozu měst a obcí a je jedním ze základů jejich transformace v organizace, které budou více otevřené a přívětivé k občanům na straně jedné a výkonné a transparentní na straně druhé. Microsoft radnicím v této oblasti pomáhá prostřednictvím programu CityNext.”

Města, obce a cloudové řešení

Naprostá většina oslovených měst a obcí (98 %) má vlastní technologické centrum (vlastní servery), sdílené technologické centrum pak uvádí 21 %. Zájem roste i o cloudové služby, aktuálně je využívá již pětina zpovídaných samospráv.

Nejlépe podle průzkumu dopadly Jihočeský, Královehradecký a Plzeňský kraj. „U 22 městských částí, resp. správních obvodů hl. m. Praha využívají cloudové služby 4 úřady. Nejvíce interních IT zaměstnanců, celkem 10, má podle průzkumu městská část Praha 13 a Praha 8 (11 lidí),“ říká Gabriela Šamanová, analytička agentury Datank, která průzkum zpracovala.

A co může městům cloud přinést? Město či obec využívající cloudové řešení od spolehlivého a prověřeného dodavatele nemusí na své náklady budovat datová centra a tedy investovat do IT infrastruktury, platí jen za službu, kterou reálně spotřebuje. „Výhodou je také to, že město má v rámci této služby zajištěnou kontinuální údržbu svého „IT parku“ a je také kvalitně  postaráno o bezpečnost všech dat,“ dodává k výhodám cloudu David Frantík z Microsoftu.

2016-04-19 17_33_57-Start

Graf 1: Co pro váš úřad obecně znamená využívání moderních informačních technologií?

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.