Lundegaard otevírá nové vývojové centrum pro Javu a chce se stát certifikovaným partnerem pro Liferay

Společnost Lundegaard se pustila do budování špičkového vývojového centra Java Portal & Integration Delivery Center (JPIDC), které se stane součástí divize zabývající se technickým designem, provozem, vývojem a rozvojem webových portálů a internetových aplikací. (TZ)

Vývojové centrum bude technicky navrhovat, implementovat a podporovat provoz a optimalizovat běh webových portálů. A to vše v souladu se standardy Java Portlet Technology (JSR-168/286).

Zároveň toto moderní vývojové centrum bude navrhovat optimální řešení pro integraci portálového front-endu do IT infrastruktury u středních a velkých zákazníků s využitím produktů pro implementaci podnikových integračních „paternů“ Apache Camel, Apache ServiceMix, JBoss Fuse a dalších.

„Vývoj řešení na platformě Java byl součástí našich komplexních technologických služeb takřka od samého počátku. Poptávka po podnikových řešeních na standardech Java Enteprise Edition vzrůstá, a to v oblasti webových portálů i integračních řešení. Nechtěli jsme se ocitnout v situaci, kdy by byly naše stávající kapacity zcela vyčerpané, a proto jsme hledali pro naši technickou divizi dlouhodobé řešení, které by nám pomohlo výrazně zvýšit kapacitu v oblasti vývoje a konzultací pro Javu,“ dodal Tomáš Zajíček, CTO společnosti Lundegaard.

Vývojové centrum JPIDC bude používat portálovou platformu Liferay Portal, pro kterou společnost Lundegaard sestavila tým seniorních vývojářů. S nově vybudovaným centrem budou úzce spolupracovat také odborníci specializující se na vývoj webového front-endu.

„S technickým designem a dodávkou informačních systém na Java technologiích máme letité zkušenosti, které bychom chtěli momentálně zúročit. A zároveň bychom chtěli naše zkušenosti obohatit o zkušenosti nových vývojářů společně s nejnovějšími front-endovými technologiemi a moderními produkty na podporu budování podnikových portálů,“ dodává Jiří Tonar, výkonný ředitel společnosti Lundegaard.

V neposlední řadě bude vývojové centrum spolupracovat také s divizí orientující se na služby v oblasti konzultací, návrhů a digital performance pro online business. Společně se budou jmenované divize společnosti Lundegaard podílet na hledání ideálních cest pro co nejlépe proveditelnou implementaci atraktivního a uživatelsky přívětivého webového portálu postaveného na platformě Liferay Portal.

Portfolio služeb bude zahrnovat nejen implementační služby, ale také konzultační a auditorské služby na podporu úspěšného využití výše uvedených technologií na straně zákazníků.