Když velké firmy záměrně platí pozdě, brání tím vytváření nových pracovních míst

 

  • Nová Evropská zpráva o platbách od společnosti Intrum Justitia ukazuje, že malé a střední podniky (SME) po celé Evropě poškozuje to, jak velké korporace řídí cashflow.
  • Dvacet osm procent malých či středních firem v ČR uvedlo, že nedostává zaplaceno včas, což brání růstu firmy – a jedenáct procent SME tvrdí, že tato praxe pro ně představuje existenční ohrožení. (TZ)

 

Pozdní platby, stejně jako dlouhé lhůty splatnosti, působí podnikům v České republice problémy a důsledkem mohou být ztracená pracovní místa či nevyužité příležitosti k růstu. Pro účely této zprávy bylo osloveno 9 440 firem v Evropě a 206 v České republice, které následně odpovídaly na otázky ohledně včasných plateb a hospodaření.

Karol Jurák, jednatel společnosti Intrum Justitia, k tomu řekl: „Když velké korporace promyšleně nutí malé a střední podniky, aby jim financovaly cashflow, jde o selhání trhu, které v Evropě brání vzniku milionů pracovních míst. Až čtyřicet procent SME uvádí, že jim pozdní platby brání ve firemním růstu. To, že velké korporace využívají mnohem menší subdodavatele ke svému krátkodobému úvěrování, je nejen špatné, ale navíc to vytváří ve společnosti nerovnováhu.“

Z výzkumu společnosti Intrum Justitia plyne, že 72 % malých či středních podniků v České republice přijalo delší splatnost faktur, než by jim bylo milé, a 32 % jich uvedlo, že o to byly požádány velkým nadnárodním klientem. Až dvě třetiny (63 %) malých a středních podniků v Evropě uvádí, že hlavní příčinou pozdních plateb je jejich „záměrné zpožďování“, z čehož vyplývá, že tento problém lze do velké míry vyřešit změnou postoje a směrnic. V České republice je tento trend poněkud pozitivnější. Záměrné zpožďování plateb připustilo „pouze“ 55% respondentů.

„Tlačit na menší společnosti, aby přijaly delší splatnosti faktur, čím se vytváří nestabilita, nejistota a omezují se pracovní příležitosti, to nemůže být v dlouhodobém zájmu žádných předních představitelů podnikové sféry,“ pokračuje Karol Jurák. „Naopak, je zde souvislost mezi firemní zodpovědností za kratší splatnost a omezením jejich dlouhodobého rizika. Jsem přesvědčen o tom, že otázkám férových platebních podmínek by měl management přednostně věnovat a že by se měly stát integrální součástí celkového úsilí o udržitelnost v moderní firmě.“

Pozdní platby anebo dlouhá splatnost faktur škodí podnikům všech velikostí, ale malé a střední firmy jsou zranitelnější. Naopak 38 % SME tvrdí, že neužívají bankovní záruky, pojištění úvěru, vyhodnocování úvěrové historie, zálohové platby, vymáhání pohledávek nebo fakturování na obranu proti špatné platební morálce firem. U velkých společností je to jen 10 %. Tento rozpor ilustruje krajní zranitelnost malých a středních podniků.

Máte-li zájem o další informace a obsah ke stáhnutí, klikněte sem:
http://www.intrum.com/Press-and-publications/European-Payment-Report/

O společnosti Intrum Justitia

Společnost Intrum Justitia je přední evropskou společností, která poskytuje služby v oblasti řízení pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určených k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923 a dnes má zhruba 3 850 zaměstnanců na 19 trzích. V roce 2015 činily její konsolidované příjmy 5,6 miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com

O Evropské zprávě o platbách společnosti Intrum Justitia

Evropská zpráva o platbách za rok 2016 je založená na průzkumu, který probíhal souběžně v 29 evropských zemích od února do dubna 2016. V této zprávě Intrum Justitia shromáždila údaje od tisíců společností v Evropě, aby získala vhled do platebních zvyklostí a finančního zdraví evropských firem.

* 33 % respondentů celoevropského průzkumu uvedlo, že rychlejší platby od jejich dlužníků by jim rozhodně nebo pravděpodobně umožnilo najmout další zaměstnance. Na území, kde byl proveden průzkum, činí podle strukturálních obchodních statistik Eurostatu aktuální počet podniků celkem 23 325 251.

V České republice je v roce 2016 výrazně odlišný pohled respondentů. Pouze 6% z nich uvedlo, že rychlejší úhrady faktur by jim umožnily najmout další zaměstnance. Hlavním důvodem této diskrepance je pozitivní vývoj české ekonomiky.