Technologie ABB pomáhá ve švýcarských Alpách psát historii

Praha, 13. černa 2016 – První červnový den letošního roku byl ve Švýcarsku oficiálně otevřen nejdelší železniční tunel na světě, 57 km dlouhý Gotthardský úpatní tunel vedoucí pod alpským masivem. Společnost ABB při této příležitosti otevřela u severního portálu v Rynächtu speciální pavilon, v němž je představen podíl společnosti ABB na budování tohoto tunelu, nazývaného „projekt století”. Slavnostního přestřižení pásky se účastnil také generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer a předseda představenstva Peter Voser. (TZ)

U příležitosti otevření Gotthardského tunelu byly v Rynächtu a také u jižního portálu v Pollegiu otevřeny speciální pavilony ABB s cílem představit řešení, která společnost ABB pro tento tunel dodávala. Jedná se tedy jak o hlavní elektrické komponenty zajišťující dodávky energie pro veškerou infrastrukturu tunelu, tak napájecí a řídicí systémy pro ventilační systém, který je se svými 15,6 MW nejvýkonnějším systémem tohoto druhu na světě.

Pavilony rovněž přibližují více než stoletou historii účasti společnosti ABB na budování infrastruktury švýcarských železničních tunelů i jeho dlouhodobou spolupráci se společností SBB (Švýcarské federální dráhy). Již švýcarský předchůdce ABB, společnost BBC, prováděl elektrifikaci původního Gotthardského železničního tunelu dokončeného v roce 1882, stejně jako Simplonského a Lötschbergského tunelu počátkem 20. století.

Po slavnostním otevření pavilonů se zástupci společnosti ABB, mezi něž patřil i Bernhard Jucker, prezident ABB pro region Evropa, a Remo Lütolf, generální ředitel ABB Švýcarsko, zúčastnili oficiálního otevření Gotthardského úpatního tunelu, které proběhlo za účasti čelných představitelů sousedních švýcarských zemí a vládních představitelů Švýcarska. 4. a 5. června byly pavilony ABB otevřeny pro širokou veřejnost v rámci speciálního programu připraveného na oslavu otevření tunelu, který představuje životně důležitou tepnu rostoucí evropské sítě železniční dopravy.

Více informací o dodávkách ABB pro Gotthardský úpatní tunel se dočtete na speciálních stránkách vyhrazených tomuto tunelu – Gottardo 2016.

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní servisní služby. ABB ČR zaměstnává více než 3 400 lidí.