AMI Digital zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku webových služeb pro Siemens Česká republika

Agentura AMI Digital zvítězila ve výběrovém řízení společnosti Siemens Česká republika na dodávku webových služeb. Na základě vítězství ve dvoukolovém tendru bude s přední českou elektrotechnickou firmou spolupracovat příští dva roky. (TZ)

„Se společností Siemens jsme za poslední dva roky realizovali několik menších projektů a vždy jsme se snažili maximálně vyhovět požadavkům klienta. Věříme, že i tyto předchozí zkušenosti s naší agenturou sehrály pozitivní roli při finálním rozhodování klienta o výběru nového dodavatele,“ uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha.

AMI Digital bude se společností Siemens spolupracovat při vytváření webových stránek, online monitoringu, tvorbě analýz a případně poskytovat další služby z oblasti sociálních sítí. V první řadě půjde o tvorbu marketingových a komunikačních microsites, včetně zajištění všech náležitostí s tím souvisejících (správa doménových jmen, hostingové služby atp.).

„V rámci Siemens v České republice plánujeme výrazně posílit naše aktivity v oblasti digitální komunikace, abychom se ještě více přiblížili potřebám našich zákazníků. I proto jsme nyní rozšířili portfolio našich dodavatelů o agenturu AMI Digital, která má v tomto směru řadu zkušeností,“ uvedl Digital Communication and Brand Siemens ČR Štěpán Vrána.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2015 obrat přes 30 miliard Kč.