Společnost Corpus Solutions je zakládajícím členem spolku European Cyber Security Excellence Center.

Spolek pro kybernetickou bezpečnost EUCYBSEC vytváří komunikační prostor pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde spolu komunikují lidé z komerční oblasti, vládní sféry i akademické půdy. (TZ)

EUCYBSEC kontinuálně soustředí odborný potenciál v oblasti kybernetické bezpečnosti a je prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické obrany pro své členy.

https://www.corpus.cz/novinky/cs-clenem-eucybsec.html