ABB: významný pokrok v ziskovosti

Souhrn výsledků za druhé čtvrtletí 2016

  • Provozní zisková marže EBITA1 vzrostla o 1 procentní bod na 12,7 %
  • Všechny divize v cílovém pásmu ziskové marže
  • Program produktivity nevýrobních pracovníků přinesl výsledky
  • Provozní zisk na akcii1 se zvýšil o 18 %2
  • Čistý zisk ve výši 406 milionů USD ovlivnily přímé i související náklady na restrukturalizaci ve výši 367 milionů USD3
  • Základní zakázky na stejné úrovni1,4, na poklesu celkových zakázek o 5 % se projevilo stále nepříznivé tržní prostředí
  • Tržby poklesly o 2 % v důsledku nižších objemů v oborech s krátkým cyklem a načasování realizace zásoby zakázek
  • Peněžní tok z provozních činností vzrostl o 80 % na 1 082 miliony USD (TZ)

„Provozní ziskovou marži jsme zlepšili již po sedmé čtvrtletí v řadě a výrazně jsme zvýšili peněžní tok prostřednictvím neustálého zvyšování produktivity ve stále nepříznivém tržním prostředí a v době hospodářských nejistot,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer.

„Za čtvrtletí i za první pololetí jsme dosáhli dvouciferného růstu provozního zisku na akcii, přičemž k hospodářskému výsledku přispěly úspory nákladů.“

„Naše setrvalé zaměření na vysoce růstové segmenty utlumilo vliv problematických trhů, jako je například zpracovatelský průmysl,“ uvedl Spiesshofer. „Zlepšujeme naši nákladovou a kapitálovou strukturu i produktivitu a ukázněným způsobem vytváříme štíhlejší a akceschopnější ABB. Posílili jsme náš vedoucí tým a realizujeme strategii Next Level, zaměřenou na urychlení udržitelné tvorby hodnoty.“

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj podávají smíšený obraz s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a měl by pokračovat růst v Číně, třebaže pomalejším tempem než v roce 2015. Trh je nadále ovlivňován mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou podle očekávání nadále ovlivňovány cenami ropy a účinky přepočtu měnových kurzů.

Společnost ABB bude dne 4. října 2016 v Curychu pořádat své Capital Markets Day a podá zprávu o postupu své strategie Next Level, včetně strategické revize portfolia své divize Energetika.

Finanční ukazatele za

2. čtvrtletí 2016

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak Druhé

čtvrtletí 2016

Druhé

čtvrtletí 2015

USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 8 316 8 996 -8 % -5 %
Tržby 8 677 9 165 -5 % -2 %
Provozní zisk EBITA1 1 106 1 058 +5 %
   vyjádřeno v %  z provozních tržeb1 12,7 % 11,7 % +1,0  bodu
Čistý zisk 406 588 -31 %5
Základní zisk na akcii (USD) 0,19 0,26 -28 %2
Provozní zisk na akcii1 (USD) 0,35 0,30 +16 %2 +18 %2
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 1 082 598 484

 

Finanční ukazatele za

1. pololetí 2016

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak První pololetí

2016

První

pololetí 2015

USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 17 569 19 400 -9 % -6 %
Tržby 16 580 17 720 -6 % -2 %
Provozní zisk EBITA1 2 049 2 007 +2 %
   vyjádřeno v % z provozních tržeb1 12,3 % 11,4 % +0,9 % bodu
Čistý zisk 906 1 152 -21 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,42 0,51 -19 %2
Provozní zisk na akcii1 (USD) 0,63 0,58 +9 %2 +10 %2
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 1 334 651 683

1 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q2 2016 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

2 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu)

3 Přímé a související výdaje na restrukturalizaci zahrnují přírůstkové realizační náklady související s programem produktivity nevýrobních pracovníků
4 Míra růstu zakázek, tržeb a zásoby zakázek ve srovnatelném vyjádření (upravené v místních měnách o akvizice a odprodeje). V tabulce finančních ukazatelů je uvedena míra růstu v USD.

5 Čistý zisk bez určitých částek a neprovozních položek, rovněž označovaný jako provozní čistý zisk1 vzrostl o 12 %

 

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa.