ABC Data přebírá společnost S4E, jednoho z největších VAD distributorů v Polsku

Společnost ABC Data převezme kontrolní balík více než 80 % akcií společnosti S4E S.A. Jedná se o klíčovou akvizici tohoto roku v IT sektoru a potvrzuje se tak silná pozice společnosti ABC Data jako lídra v oblasti distribuce IT vybavení a spotřební elektroniky v Polsku i regionu střední a východní Evropy, včetně České republiky. (TZ)

Společnost ABC Data S.A. dnes podepsala investiční smlouvu o koupi akcií krakovské společnosti S4E S.A., obchodované na alternativní burze NewConnect. „Očekáváme, že díky této transakci na základě prodejů produktů a služeb s přidanou hodnotou do roku 2018 významně zvýšíme příjmy celé skupiny až na úroveň 1,5 mld. PLN (cca 9,4 mld. Kč). Jsem přesvědčená, že převzetí společnosti S4E bude mít pozitivní vliv na zvýšení našeho tržního podílu mezi polskými IT distributory,“ informuje Ilona Weiss, prezidentka správní rady společnosti ABC Data S.A..

Po splnění všech podmínek smlouvy bude více než 80 % akcií společnosti S4E S.A. odkoupeno společnosti ABC Data S.A. Zbývající akcie zůstanou rozptýleny ve vlastnictví minoritních akcionářů. Celkový objem transakce bude záviset na plnění obchodních cílů prodávajících a společnosti a bude se pohybovat v rozmezí 19 až 25 mil. PLN (cca 119-157 mil. Kč).

V souladu se zveřejněnou strategií na roky 2016–2018 společnost ABC Data dynamicky rozvíjí své portfolio specializovaných produktů a služeb s přidanou hodnotou. Vysoce kvalifikovaný personál poskytuje partnerům profesionální podporu na poli projektů souvisejících mimo jiné s vývojem infrastruktury moderních datových center, místních počítačových sítí a  monitoringových systémů či s návrhem a implementací dedikovaných řešení. Rozhodnutí o převzetí společnosti S4E S.A. ovlivnil mimo jiné obrovský potenciál rozvoje oblasti produktů a služeb s přidanou hodnotou. Díky této akvizici vytvoří společnost ABC Data ucelené a nejširší portfolio produktů a služeb s přidanou hodnotou v Polsku a regionu střední a východní Evropy.

Společnost S4E S.A. poskytuje ve všech sektorech a všem podnikům technologicky pokročilá IT řešení. Kromě distribuce zařízení a softwaru globálních značek také nabízí širokou řadu marketingových, prodejních, logistických a školicích služeb. Vysoce specializovaný řídicí personál prokazuje vysokou úroveň technických dovedností v klíčových oblastech aktivit společnosti a je průkopníkem v používání řešení předních globálních výrobců.

Po dokončení transakce bude společnost S4E operovat v rámci skupiny ABC Data S.A., nadále ovšem zůstane samostatným subjektem. Společnost S4E podniká s velmi dobrými výsledky již 15 let – ve fiskálním roce 2015 dosáhla příjmů z prodeje ve výši 225,5 mil. PLN (cca 1,4 mld. Kč), provozního zisku 4,1 mil. PLN (cca 25,6 mil. Kč) a čistého zisku 3,1 mil. PLN (cca 19,43 mil. Kč). Výsledky společnosti S4E budou bezprostředně po převzetí kontrolního balíku akcií, ke kterému dojde nejpozději 31. března 2017, započítávány do konsolidovaných výsledků skupiny ABC Data S.A. Společnost S4E bude operovat v rámci skupiny ABC Data na polském trhu, plánuje se ale budoucí rozšíření jejích služeb i na další trhy ve střední a východní Evropě.

Od loňského roku společnost ABC Data intenzivně pracuje na dosažení pozice lídra v regionu střední a východní Evropy a neustále zvyšuje svůj podíl na jednotlivých trzích tohoto regionu. Jen během první poloviny roku 2016 uzavřela celou řadu smluv se společnostmi jako HUAWEI, Acer, Asus a Cisco v Maďarsku a Lenovo, Synology a Benq v Rumunsku. ABC Data disponuje nejrozsáhlejšími distribučními a logistickými prostředky v regionu. Důkazem toho je strategické umístění logistických center v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.

O společnosti ABC Data

Společnost ABC Data s více než 25 lety zkušeností je jediným regionálním distributorem IT a spotřební elektroniky, který přímo působí na osmi středoevropských a východoevropských trzích: v České republice, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. V České republice společnost sídlí v Praze a řídí ji český tým zkušených a nadšených profesionálů, kteří se starají o potřeby obchodních partnerů. V čele týmu je Pavel Kocián. V oblasti střední a východní Evropy společnost ABC Data disponuje největším rozsahem produktů na trhu – distribuuje přes 180 000 různých produktů od více než tisícovky renomovaných značek. Pravidelně také spolupracuje s více než 13 000 prodejců. Díky strategickému umístění svých čtyř logistických center společnost garantuje rychlé dodávky na libovolné místo ve střední a východní Evropě. Rozsáhlá spolupráce přináší stabilní a jistý růst našich partnerů jak na českém trhu, tak i v celé střední a východní Evropě. Důkazem nejvyšší úrovně služeb společnosti ABC Data je šest ocenění EMEA Channel Academy v kategorii Nejlepší distributor v oblasti CEE od roku 2009. ABC Data je jednou z prvních společností ze střední a východní Evropy, která se připojila k prestižní asociaci GTDC sdružující největší IT distributory světa. V roce 2010 společnost ABC Data vstoupila na varšavskou burzu.