Kaspersky Lab spustila první „Cybersecurity Index“

Společnost Kaspersky Lab spustila index kybernetické bezpečnosti – Kaspersky Cybersecurity Index. Jedná se o první globální měřítko současných kybernetických hrozeb, jimž čelí internetoví uživatelé po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. (TZ)

Kaspersky Lab už delší dobu pravidelně provádí s agenturou B2B International rozsáhlé online průzkumy v řadě zemí. Zaměřují se na chování internetových uživatelů v online prostředí, co je v něm znepokojuje, jakým záležitostem čelí, a jak se chrání proti případným hrozbám. Tato data tvoří základ Kaspersky Cybersecurity Indexu, přičemž byla shromážděna od tisíců uživatelů po celém světě včetně České republiky.

Index sleduje v půlročních intervalech tři klíčové ukazatele, na jejichž základě je stanovován stupeň ohrožení průměrného internetového uživatele.

  • „Indikátor znepokojení“ (Concerned Indicator) – procentuálně vyjadřuje počet lidí, kteří si myslí, že mohou být obětí kybernetického útoku. Tento indikátor ukazuje,
    do jaké míry si uživatelé uvědomují nebezpečí, kterému jsou vystaveni.
  • „Indikátor napadení“ (Affected Indicator) – vyjadřuje počet lidí, kteří se během daného období skutečně stali obětí kyberútoku – například úniku dat nebo online vydírání.
  • „Indikátor zabezpečení“ (Protected Indicator) – znázorňuje počet uživatelů, kteří si na zařízení, na němž mají přístup k internetu, nainstalovali bezpečnostní řešení. Jedná se o průměrný údaj pro veškerá využívaná zařízení včetně počítačů a mobilních zařízení.

Cybersecurity Index (který by mohl být globálně charakterizován jako 21 % – 29 % – 60%, v Česku pak 9 % – 28 % – 65%) se opírá o detailní data, která byla shromážděna v srpnu tohoto roku ve 21 zemích světa. Podle dat se zhruba pouze každý desátý český uživatel (9 %) domnívá, že mu v online prostředí hrozí nějaké riziko. Na druhé straně se už téměř třetina (28 %) českých uživatelů stala obětí kyberzločinců (například 8 % napadených účtů, 19 % infekcí malwarem). Nicméně pouhých 65 % dotázaných českých uživatelů si na svá zařízení, jejichž prostřednictvím přistupují na internet, nainstalovalo bezpečnostní řešení. Index tak názorně poukazuje na fakt, že část uživatelů v současnosti podceňuje kybernetické hrozby, a to i v případě, že jim již v minulosti byli vystaveni.

 

Pro více informací o Indexu, uživatelském chování online a pro nahlédnutí na data z konkrétních zemí (včetně dat jednotlivých věkových skupin či pohlaví), navštivte stránku: http://index.kaspersky.com (nyní pouze v angličtině). Doporučení, jak se chovat bezpečně na internetu, se dozvíte zde.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a funguje již od roku 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb k ochraně podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.