Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 41. týdnu 2016

Praha, 14. října 2016 – Rada ČTÚ po projednání souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrzích analýz relevantních trhů č. 3a (velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě) a 3b (Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu). Rada rovněž souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu změny části Plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz. (TZ)

Dokument reaguje na vládou přijaté usnesení k návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a s tím související Koncepci rozvoje zemského digitálního vysílání. Úprava plánu využití spektra umožňuje využití národních skupinových přidělení provozovatelem sítě Českého rozhlasu, určených pro šíření digitálního zemského vysílání. Lhůta pro využívání skupinových přidělení je omezena do konce roku 2021 a využití kmitočtů je podmíněno úspěšnou mezinárodní koordinací.

Rada se v úterý zúčastnila workshopu k revizi regulačního rámce EU, pořádaného ČTÚ, a dále vyslechla informaci o aktivitách sdružení evropských regulátorů a Evropské komise. Projednala a schválila k vydání zářijovou měsíční monitorovací zprávu.