Jak budovat platformy digitálního byznysu

„Pro vytvoření a vlastnictví extrémně ohodnocených digitálních platforem nejsou potřeba aktiva, měnou a zdrojem těchto platforem jsou informace a propojení.“ Prohlásil v úvodu své přednášky o platformách digitálního byznysu a digitálních ekosystémech viceprezident Gartneru Don Scheibenreif. V podstatě všechny organizace jsou součástí byznysových (obchodních) ekosystémů, ekosystémy a platformy digitálního byznysu ale představují další evoluční krok, který mění řadu tradičních a zažitých pravidel. (TZ)

Obchodní ekosystémy nejsou novým fenoménem, dokonce i v digitální podobě se v řadě případů objevily (zejména v IT, telekomunikacích a blízkých oblastech) již před delší dobou.

V tradičních ekosystémech orientovaných na spotřební trh bývalo dříve běžné, že vztah se zákazníkem nevlastnil výrobce, ale prodejce či obchodník. V oblasti digitálního byznysu se to již nějakou dobu mění
– výrobci či poskytovatelé jsou často v přímém kontaktu se zákazníkem. Využívány jsou k tomu různé typy digitálních propojení či kanálů a inteligence (tradiční analytické a BI či podmínečného rozhodování
i modernější typu AI). Navíc, jak Scheibenreif poznamenal v úvodu, se objevují modely, kdy „vlastník“ ekosystému nevkládá žádná hmotná aktiva, ale pouze potřebnou inteligenci a propojení – sem pochopitelně patří (poněkud nadužívané, ale stále platné) příklady, jako jsou Uber a AirBnB. V současné době se ale rodí stále více digitálních ekosystémů v oblastech, jako jsou připojená auta, nebo například zemědělství uvedené již v příkladu z pondělní keynote. Propojením několika takových ekosystémů pak vzniká digitální platforma, nebo ještě přesněji slovy Scheinbenreifa: „Digitální platformy jsou bodem, kde se propojují (integrují) ekosystémy lidí, firem a věcí… Pokud jste někdy psali recenzi pro Triadvisor, nebo stáhli něco z Xbox Live, stali jste se součástí digitální platformy.“

Digitální platforma pro „přesné pěstování“ je důsledkem propojení několika více či méně otevřených a uzavřených ekosystémů.

Koncept digitální platformy není něčím, co by analytici Gartneru vynalezli – jedná se spíše o popsání
a pojmenování toho, co se ve světě digitálního byznysu (a digitalizace toho tradičního) děje už řadu let (například digitální platforma Apple iOS má za sebou deset let vývoje) a vytvoření modelu, který lze aplikovat a využít v podstatě univerzálně na téměř všechna odvětví. Pět komponent digitální platformy, jak jsme je představili v pondělním souhrnu, zahrnuje ekosystémy, zákazníky, věci (IoT), IT systémy
a inteligenci (software, analytiku, BI, AI – které slouží k propojení zbývajících čtyř domén). Na digitální platformu lze ale pohlížet i odlišně (granulárně) a uvažovat o řadě menších stavebních kamenů, které patří buď do oblasti byznysu, nebo do oblasti technologií, případně na jejich „rozhraní“.

Digitální platforma perspektivou možných technologických a byznysových stavebních bloků.

Jedním ze základních kritérií, jak lze digitální platformy odlišovat je podle Gartneru počet propojení (stran) – jednostranná platforma zahrnuje jen kupujícího a prodávajícího, u dvoustranné je součástí také broker (tuto roli plní právě digitální platforma – patří sem například eBay, AirBnB, Uber nebo Kayak), u třístranné (Amazon, Facebook, Expedia) je to vedle brokera ještě třetí strana (např. inzerent) a existují pochopitelně i n-stranné platformy zahrnující také agregátory, inzerenty, IoT, poskytovatele appek apod. Příkladem poslední kategorie je v „tradičním“ světě komplexní dodavatelský řetězec řízený takřka v reálném čase
na základě poptávky (Walmart) a ve světě „digitálním“ například skupina Alibaba (integrující e-commerce, etail, platební, finanční, cloudové a další služby využívající jednu sdílenou identitu a profil zákazníka). Scheinbenreif se ve své přednášce věnoval i tomu, jak nastavit strategii budování vlastní digitální platformy (případně zapojení se do existující) ve třech fázích: sledování, testování a škálování.

Schematický model n-stranné digitální platformy.

Polovina organizací v Evropě je zapojena do digitálních ekosystémů

V rámci evropského Symposia byly prezentovány také dílčí výsledky průzkumu 2017 CIO Agenda pro region EMEA (Evropa, střední východ a Afrika). Mezi zajímavá zjištění patří zejména
ta související s digitálním byznysem – především že plná polovina respondentů (753 CIO z regionu) uvedla, že se jejich organizace zapojují do digitálních ekosystémů a plných 65 procent oslovuje startupy s cílem získat klíčové technologické dovednosti a znalosti.

Průzkum také potvrdil, že i pro EMEA platí očekávání nárůstu výdajů na IT v roce 2017 a to o 1.4 % (je to nicméně nejmenší nárůst ze všech sledovaných regionů). CIO v regionu v současné době vydávají na digitální iniciativy 19 % svých rozpočtů, tento podíl by měl v roce 2018 narůst
o polovinu – na 29 %. Jedná se především o výdaje na digitální marketing a digitální prodejní kanály, pokročilou analytiku, IoT, řešení digitální bezpečnosti a také obchodní algoritmy a učící se stroje.

„Digitalizace dospívá, a tak je pravděpodobné, že organizace, které investují do digitálního byznysu se stanu součástí digitálního ekosystému,“ říká viceprezident Gartneru pro výzkum Andy Rowsell-Jones. „Řada z nich bude muset opustit tradiční obchodní modely založené na lineárních hodnotových řetězcích, kde obchodují s dobře známými partnery a přeorientovat se na dynamičtější propojené digitální ekosystémy. S tím souvisí i očekávaný nárůst počtu digitálních partnerů, s nimiž spolupracují ze současného průměru 63 na 127 v roce 2018.“

Maverick: Čínští vs. američtí giganti

„Čínské firmy už dnes nekopírují, naopak přichází s vlastní inovací, která převrací naruby celá odvětví. Koneckonců největším obchodníkem světa už není Walmart, ale Alibaba,“ otevřel svou přednášku ze série „Maverick“ (tak Gartner označuje „odvážnější“ předpovědi s vyšší mírou nejistoty) hongkongský analytik CK Lu a pokračoval: „Příští miliardu internetových uživatelů na rozvíjejících se trzích získá Čína, američtí digitální giganti tak již nebudou vládnout globální internetové ekonomice.“

O fenoménu nadvlády amerických digitálních gigantů (Amazon, Facebook, Google, Apple a případně také Netflix či Microsoft) jsme se zmínili již v pondělním souhrnu. Souhrnný obrat prvních čtyř členů „amerického týmu“ v současné době představuje asi 1,8 bilionu dolarů, zatímco souhrnný obrat „čínského týmu“ (Alibaba, Tencent, Baidu a také Xiaomi či LeEco) je méně než třetinový – asi půl bilionu dolarů. Do roku 2020 ale bude na rozvíjejících se trzích regionů Číny, APAC, středního východu a severní Afriky
„k dispozici“ dalších 200 miliard dolarů a miliarda nových uživatelů. Tyto trhy se významně liší v řadě směrů – jejich uživatelé jsou více orientovaní na chytré telefony, méně technicky zdatní a trhy samotné podléhají značné regulaci, cenzuře a přímému dohledu i zapojení státu.

Čínští giganti jsou na tyto rozdíly zvyklí a umí s nimi lépe pracovat. Jako modelový příklad uvedl Lu neúspěch Uberu a naopak masivní nástup jeho čínské obdoby Didi Chuxing v průběhu let 2014-16. Didi Chuxing byl založen v červnu 2012 a v době vstupu Uberu na čínský trh (léto 2014) měl asi 100 milionů uživatelů. Uberu se nepodařilo Didi dohnat a poté, co po společnost na trhu prodělala během jediného roku víc než miliard dolarů, prodala své aktivity v srpnu letošního roku právě Didi. Tajemství úspěchu čínské firmy bylo podle Lu především v odlišném přístupu k řidičům – Didi oslovoval osobně taxikáře, pomáhal jim s instalací aplikace a zaučoval je, jak ji správně používat. Uber se naopak spolehl na to, že řidiči zvládnou, stejně jako na západních trzích, v podstatě vše „samoobslužně“. Lu také zdůraznil odlišnou strategii, kterou zvolila společnost Apple – ta si „pozici“ své platfromy iOS u Didi pojistila investicí 1 miliardy dolarů v květnu letošního roku.

Platformy jako je WeChat mohou být i základem pro řešení typu Chytrých měst. V Evropě se veřejný sektor často brání spolupracovat a integrovat své digitální služby s digitálními gigatny (Google, Apple) – v lepším případě je zpřístupní formou otevřených a propojených dat nebo API v horším vytvářejí bezpočet vlastních aplikací a webů, v Číně je tomu naopak.

Velmi odlišný je čínský trh i v oblasti mobilních aplikací a finančních služeb. Dominantní digitální platformou se zde stává například IM platforma WeChat, která zároveň slouží jako e-commerce prostředí a systém pro mobilní platby: „V Číně vlastně nemám vedenou kreditní kartu ani bankovní účet, a ani to nepotřebuji, protože mám čínskou mobilní peněženku WeChat,“ poznamenal k tomu Lu. Nad platformami WeChatu a Alibaby se rodí finanční služby typu úvěrů bez zajištění postavených na komplexním sociálním či zákaznickém skóringu. Taobao (Alibaba) zas rozšiřuje své aktivity do reálného světa
a vytváří lokální tržiště v městečkách a vesnicích propojená s jeho digitální platformou. Američtí giganti do tohoto prostředí stále častěji nevstupují s vlastním byznysem, ale jako partneři – například Amazon šel cestou vytvoření vlastního obchodu v rámci Taobao jako způsobu, jak rozšířit svou přítomnost na čínském trhu.

Pozn.: úterní večerní keynote Salima Ismaila o exponenciálních organizacích věnujeme samostatný souhrn.

Shrnutí zpracovala redakce informační služby INSIDE, kterou provozuje KPC Group s.r.o. redakce@inside.cz

O společnosti Gartner

Gartner je největší světová analytická společnost zaměřená na informační technologie. Více než 1 200 analytiků Gartner sleduje na dva tisíce technologií, aplikací a trendů, provádí tržní analýzy 175 technologických segmentů, sleduje přes dva tisíce výrobců a dodavatelů a produkuje ročně 5 000 IT benchmarků. V databázi Gartner je víc než 122 tisíc vlastních reportů a analýz. Gartner má přes 14 tisíc klientů; je mezi nimi 75 % firem z žebříčku Global 500.

# # #