Jak koučovat malé a střední podniky? JIC radí evropským regionům, jak na to

JIC vypracoval ucelenou metodiku pro zavádění inovací do malých a středních firem. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak pomoci podnikům k vyšší konkureceschopnosti. Poslouží jako věcný návod pro další agentury. Evropská unie na příručku přispěla 50 tisíci eury. Tento týden jej jeden z autorů Jindřich Weiss prezentuje ve švýcarské Ženevě Evropské komisi. (TZ)

Malé a střední podniky představují klíčové hráče evropské ekonomiky. Zaměstnávají kolem 67 % zaměstnanců unie. Pomáhají tak zajišťovat hospodářský růst, přinášet na trh inovace a vytvářet pracovní místa. Politici napříč evropským společenstvím hledají efektivní nástroje podpory, které jsou schopné urychlit růst takovýchto podniků v regionech. Jedním z nich je JIC PLATINN, který propojuje jihomoravské firmy se zkušenými mentory z různých byznysových oborů.

Jedná se o vůbec první český koučinkový program, který systematicky s malými a středními podniky pracuje. „Ve spoustě aspektů byznysu se v České republice snažíme dohnat Západ. Práce se zavedenými firmami do dvou set padesáti zaměstnanců tak, jak ji dělá JIC, je však něco, za co jižní Moravu obdivují i na západ od nás. Díky mnohaměsíční práci mých kolegů mají teď další inovační organizace příležitost získat naše know-how, přehledně popsané v jednom dokumentu,“ uvádí manažer business innovation týmu JIC Jindřich Weiss.  

JIC dal proto v kolektivu autorů ze čtyř zemí dohromady tak zvaný Design Option Paper. Nabízí v něm soubor doporučení pro další regiony, které je třeba udělat pro zahájení koučinku zavedených firem. Předkládá sadu nástrojů k využití a popisuje, jak celý koučink z pozice agentury zorganizovat. Využívá pro to know-how tří organizací, které se zralými firmami úspěšně pracují. A to JIC, Litevského inovačního centra a švýcarského platinnu, který posloužil jeho české obdobě jako předobraz.  Tito aktéři se spojili v rámci ročního projektu Peer-BIT, který letošním podzimem vrcholí.

Návod by měl fungovat pro práci v jakékoliv zemi Evropské unie. I přes některé kulturní rozdíly jsou totiž potíže podniků stejné napříč celým starým kontinentem. „Jen menšina se týká technologických aspektů, většina jich spočívá v lidském, materiálním, obchodním nebo organizačním faktoru a v soft aspektech podnikání. Pokud se přece jen v něčem české firmy liší, pak v nižší míře mezinárodního zapojení. Od koučů častěji potřebují podporu při vstupu na zahraniční trhy,“ tvrdí zakladatel švýcarského koučinkového programu platinn Christoph Meier, který se také do tvorby dokumentu zapojil. Právě z jeho způsobu práce s firmami JIC při tvorbě programu JIC PLATINN vycházel.

Jak koučink dle metodiky Design Option Paper vypadá v praxi, zažívají jihomoravské firmy už od roku 2014. Prošla jím například firma specializující se na výrobu kvalitních interiérových dveří a zárubní z Hodonína. „Velkým přínosem pro nás byla procesní mapa, která nám pomohla optimalizovat výrobní procesy. Výsledky spolupráce byly díky přístupu přiděleného experta rychle vidět. Jako externí poradce dokázal vidět nové možnosti a pomohl nám k rozhodnutí postavit v Hodoníně novou výrobní halu,“ chválí si růst firmy nastartovaný díky koučinku jednatel společnosti Zlomek Martin Zlomek. Podobně jako on prošlo koučinkem ve formě JIC PLATINN už přes 70 firem.  

Celou metodiku si můžete stáhnout tady.

Kontakt pro média: Martina Pouchlá, 602 476 863, pouchla@jic.cz  

JIC (Jihomoravské inovační centrum) www.jic.cz

JIC (Jihomoravské inovační centrum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka  firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy.  Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazujících službách. Za 13 let své existence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.

JIC PLATINN www.jic.cz/platinn

JIC PLATINN je program pro zavedené technologické firmy z Jihomoravského kraje. Pomocí konzultací s vybraným expertem získátvají nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu. Přihlásit se může jakákoli technologická firma starší než 3 roky se sídlem v Jihomoravském kraji, která má více než 10 zaměstnanců. Společnost nejprve absolvuje analýzu inovačních příležitostí. Díky ní JIC zjistí, ve kterých oblastech je silná a kde má naopak rezervy. Následuje tzv. 1. fáze, ve které s expertem naplánuje firma plán potřebných změn. Pokud potřebuje pomoci i s realizací změn, může pokračovat do tzv. 2. fáze. Inovační analýza i prvních 40 hodin konzultací s expertem je pro firmy zdarma. Ve fázi implementace inovačního projektu můžou společnosti navázat dalšími 80 hodinami konzultací a na které přispívají 50 % nákladů. Do této fáze mohou firmy vstupovat opakovaně.

METODIKA smE-MPOWER www.sme-mpower.net

Metodika smE-MPOWER je komplexní přístup ke koučování malých a středních podniků v oblasti byznys inovací. Tato metodika umožňuje tedy SMEs rozvíjet a sledovat jejich inovační strategie v dlouhodobém horizontu díky práci s nástroji pro promyšlené rozhodování o své budoucnosti. Prostřednictvím inovace v byznysu firma vytváří novou významnou hodnotu nejen pro své zákazníky, ale i pro sebe. Inovace probíhá v podobě jakékoliv tvůrčí změny jedné nebo více z těchto čtyř dimenzí: nabídka, proces, distribuce, zákazník. Nástroje používané smE-MPOWER jsou založené na strukturovaném přístupu k analýze a zlepšování těchto čtyř inovačních vektorů. Téměř dvacet nástrojů bylo vyvinuto tak, že slouží v různých fázích a aspektech koučování malých a středních podniků – od analýzy potřeb, přes segmentaci trhu, až po komplexní konsorcia pro tvorbu partnerských projektů malých a středních podniků. Všechny smE-MPOWER metody, nástroje a znalosti jsou k dispozici pod veřejnou licencí „Creative Commons-ShareAlike“, aby byla zajištěna jejich převoditelnost a posílení postavení malých a středních podniků.

Peer-BIT www.jic.cz/peer-bit/

Projekt Peer-BIT, financován prostřednictvím programu Evropské komise Horizont 2020, běžel od října 2015 do září 2016. Kromě JIC byly členy projektového konsorcia Litevské inovační centrum (LIC) se sídlem ve Vilniusu a hornorakouská Business Agency (TMG) se sídlem v rakouském Linci.