Canon získává předního výrobce zdravotnických zařízení Toshiba Medical Systems a vytváří z něj svoji dceřinou společnost

TOKYO, 12. ledna 2017 – Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, oznámila, že na základě kladného rozhodnutí regulačních orgánů její představenstvo odsouhlasilo převod akcií japonské společnosti Toshiba Medical Systems Corporation. Tímto krokem se přední výrobce zdravotnických zařízení stal ve formě dceřiné společnosti součástí skupiny Canon. (TZ)

Canon uzavřel se společností Toshiba Corporation dohodu o převzetí akcií a dalších cenných papírů Toshiba Medical Systems 17. března 2016. Akvizici nicméně ještě musely schválit příslušné regulační orgány každé země a regionu, ve kterých Canon působí. Celý proces pak 19. prosince 2016 zakončil souhlas představenstva společnosti Canon.

Účel akvizice

Společnost Canon má v rámci pětileté iniciativy nazvané Excellent Global Corporation Plan za cíl zajistit svůj další růst prostřednictvím velkých strategických transformací. Tento plán byl zahájen v roce 2016. Jednou z jeho nejdůležitějších částí je zejména rozšiřování působnosti do nových podnikatelských oblastí. Reálným příkladem je tak úmysl vstoupit do segmentu technologií pro poskytování zdravotní péče, a to především s ohledem na ochranu a bezpečnost. Oblast technologií pro zdravotnictví nyní bude jedním z pilířů dalšího růstu společnosti.

Společnost Toshiba Medical patří mezi největší globální hráče v oblasti zdravotnických zařízení a zejména v případě počítačové tomografie má výrazný vedoucí podíl na japonském trhu. Zároveň v tomto segmentu aktivně posiluje i svoji globální pozici. Toshiba Medical je navíc jedinou firmou v tomto odvětví s tak širokým produktovým portfoliem, které zahrnuje diagnostické rentgenové přístroje, zobrazovací systémy založené na magnetické rezonanci, ultrazvukové přístroje a nukleární diagnostické systémy. Společnost nabízí také další špičková řešení – zobrazovací i pro laboratorní diagnostiku – zaměřená na poskytování individuální péče.

Canon se tak v prosinci loňského roku rozšířil o společnost, která přináší špičkové technologické dovednosti i globální platformu. Spojení toho nejlepšího z obou společností má za cíl upevnit potenciál značky Canon v oblasti zdravotní péče a přispět k celkovému zlepšení našich životů.

Management obou společností očekává, že zahrnutí Toshiba Medical do skupiny Canon umožní dosáhnout následujících přínosů.

Rychlejší vstup do nových oblastí

Díky spojení manažerských týmů obou společností a využití jejich know-how může Canon naplno zužitkovat postavení značky Toshiba Medical v oblasti zobrazovací diagnostiky. Zásadně se tím tak posílí provozní možnosti nově vzniklé dceřiné společnosti v oblasti vývoje laboratorní diagnostiky i moderních generací informačních technologií určených pro zdravotnictví. Převzetí Toshiba Medical a další strategické investice tak umožní celkové posílení podnikání společnosti Canon v oblasti biomedicíny. Očekává se také, že využití obchodního portfolia a partnerství společnosti Canon povede k dalšímu pokroku v oblasti zdravotnické techniky.

Další zlepšení prostřednictvím sdílení výrobních technologií

Společné úsilí obou firem, kdy Canon je nositelem pokročilých výrobních technologií a Toshiba Medical má mimořádné schopnosti při vývoji produktů, povede k dalšímu zdokonalení produktů značky Toshiba Medical. Tento pokrok bude možný zejména díky zpřístupnění špičkových designerských postupů a miniaturizačních technologií, optimalizaci výroby a spolupráci zaměřené na zvýšení kvality. Výsledkem budou nejen cenově konkurenceschopné produkty, ale také významné přispění k rozvoji celého segmentu zdravotnictví prostřednictvím finančních zdrojů získaných zefektivněním výzkumu a vývoje, které bude možné investovat do vzniku nové generace zdravotnických zařízení.   

Posílení možností v oblasti výzkumu a vývoje rozšíří obchodní potenciál

Canon má ve svém portfoliu vedle zařízení pro zpracování obrazu i proprietární technologie vysoce citlivého dynamického rentgenového snímání a řadu dalších elementárních technologií spojených s poskytováním lékařské péče. Mezi tyto technologie patří například foto-akustická tomografie, kterou si Japonsko vybralo v rámci svého národního akceleračního programu ImPACT, lékařské robotické systémy i řešení pro minimálně invazivní péči. Díky společnému rozvoji s využitím těchto technologií značky Canon a schopností společnosti Toshiba Medical v oblasti výzkumu a vývoje může v budoucnu skupina Canon celému světu nabídnout nové inovativní produkty a služby.

O společnosti Toshiba Medical Systems

Název společnosti: Toshiba Medical Systems Corporation

Nejvyšší představitel společnosti: Toshio Takiguchi, prezident

Sídlo: Shimoishigami 1385

Otawara

Tochigi

Japonsko

Datum založení: 23. září 1948  

Oblast podnikání: Vývoj, výroba a prodej zdravotnických zařízení a poskytování technických služeb v této oblasti. Do portfolia společnosti patří diagnostické rentgeny, zdravotnické CT systémy, přístroje pro magnetickou rezonanci, ultrazvukové přístroje, systémy pro radiační léčbu, nukleární diagnostické systémy, vybavení pro testování zdravotnického materiálu a informační systémy pro lékařská zařízení.  

Provozní výsledky pro účetní rok končící v březnu 2016:

Čisté tržby 291,31 miliard jenů
Provozní zisk 8,223 miliard jenů
Čistý příjem 16,378 miliard jenů


Počet akcií a cena akvizice

134 980 000 akcií společnost Toshiba Medical v hodnotě přibližně 665,5 miliard jenů (100% podíl na hlasovacích právech).

Naplánování akvizice

Rozhodnutí představenstva:   17. března 2016
Datum uzavření dohody: 17. března 2016
Datum převodu akcií: 19. prosince 2016