Předpovědi společnosti Avnet na rok 2017

Praha, 16. ledna 2017: Rok 2016 byl na nové technologie velmi bohatý a stejně tomu bude i v roce 2017. Takto vidíme následující rok v oblasti technologických trendů: (TZ)

  1. Pokročilé strojové učení: Další stupeň IoT a propojených technologií

Letos se hodně psalo o možnostech internetu věcí (Internet of Things, IoT). Nicméně až pokročilé strojové učení je dalším stupněm ve vytváření skutečné hodnoty z inteligentních, propojených zařízení. Využití strojového učení a kognitivního computingu s propojenými inteligentními zařízeními umožňuje lidem interakci s technologiemi a jejich okolím takovým způsobem, který posouvá inovace nebývalým tempem kupředu. Nejlepší příklady zahrnují autonomně řízená auta a donáškové drony, stejně jako produkty, které budou stále častěji tvořit inteligentní domácnosti, jako jsou inteligentní měřiče a další zařízení domácí automatizace. Zužováním mezery mezi fyzickým a digitálním světem se stále více otevírají dveře společnostem, které přicházejí s novými a inovativními produkty a službami v komerčním i spotřebitelském sektoru. Tyto produkty a služby zásadně obohatí naše fungování v každodenním životě.

Z pokroků ve strojovém učení a kognitivním computingu bude velmi těžit především technologický sektor. Čím víc se tento druh technologie stává spolehlivým a důvěryhodným, tím více jej společnosti začnou využívat k objevování zcela nových obchodních modelů a získávání doposud skrytých pohledů na své trhy a činnosti, které dříve nebyly realizovatelné. V říjnu 2016 použil Uber autonomně řízený kamion pro svoji první autonomní dodávku 50 000 plechovek piva. Můžeme však stále narazit na mnoho regulací – jako jsou pojištění a povinné ručení – se kterými je třeba se vypořádat. I přesto je možné očekávat, že v roce 2017 nasadí mnoho dalších inovativních podniků tyto technologie v reálném světě. Ve výhodě tak budou ti, jejichž inovace jsou založeny na řešeních zahrnujících internet věcí a strojové učení. Rovněž v roce 2017 očekáváme významný nárůst investic do nových iniciativ.

Propojené technologie mohou pomoci téměř každému odvětví, ale jsou stále populárnější především v logistice. Internet věcí podpoří dodávky zboží a zásilek tím, že umožní jejich nepřetržité monitorování a odesílání všech získaných informací zpět do centrály. Díky tomu se logistika může stát spolehlivější a dynamičtější. Viděli jsme již pilotní projekt Amazonu s využitím dronů pro službu rychlého, prémiového doručení, ale můžeme očekávat, že v průběhu roku 2017 vstoupí do hry propojených technologií mnoho tradičních logistických společností, například UPS a FedEx.

  1. Mobilní technologie v neustále se měnícím technologickém světě

Všudypřítomné mobilní technologie staly více či méně rozšířením naší osobnosti. Často fungují jako hlas a oči do digitální části naší existence, ať už jde o naše online sociální interakce, pracovní e-maily nebo naši závislost na nakupování na Aukru. Zvláště mladší generaci připadá zacházení s mobilním zařízením přirozené a intuitivní. Současný technologický vývoj dává mobilním technologiím neomezené možnosti jak zlepšovat pracovní procesy. Mobilita se stala životním i pracovním stylem a současně zrychluje nasazování cloudu, které umožňuje flexibilnější přístupy ke spolupráci, sdílení dat a organizaci času. Rychlý přesun klíčových aplikací do cloudu, jako jsou ERP, CRM a další nástroje na podporu produktivity, zároveň umožňuje rychlejší nasazování mobilních řešení podporujících mobilní pracovníky.

Kdo z toho bude nejvíce těžit a poroste rychleji? To rozhodně není snadné určit, ale jedna věc je jistá: mobilita bude v roce 2017 stále důležitější pro oblast prodeje, především v oblasti řízených služeb a mobilního zabezpečení.

  1. Analytika se stává základem odvětví distribuce

Analytika se stále více stává klíčovou součástí jakéhokoli podnikání a v roce 2017 se stane ještě mnohem důležitější a preferovanější. Analytika nabízí lepší přehled než kdy dříve a díky tomu pomáhá organizacím uskutečňovat lepší rozhodnutí v reálném čase. Partneři si v rámci dodavatelského řetězce uvědomí, že ještě nikdy nebylo důležitější vědět více než jen to, co si zákazníci kupují. Tyto organizace přecházejí na pokročilou a kognitivní analytiku, aby pochopily, co si jejich zákazníci myslí a co je motivuje, a zároveň aby věděly, která dodávka je potřeba a kde ve skladu se nachází. Data jsou rozhodně novou energií. Skutečnost, že je používáte pro svoji práci – pro posílení různých článků obchodu, od provozu po marketing či prodej – otevře možnosti nevídaného potenciálu pro mnohé organizace. Jedním z příkladů jsou Průmysl 4.0 a chytrá továrna. Analytika bude hrát velkou roli při snímání velkého množství dat v továrně, která budou sloužit k vyhodnocení výstupů, stavu strojů a předvídání problémů. Očekává se, že inteligentní továrny přispějí k ekonomickému boomu, o kterém se hovoří jako o čtvrté průmyslové revoluci.

Kdybychom se rozhodli hledat extrémní příklady, můžeme říct, že v roce 2017 se mnoho zákazníků stane doslova závislými na detailním vhledu založeném na jejich vlastních datech, neboť touto cestou získají konkurenční výhodu. Kognitivní computing jim umožní mít náskok před konkurencí a zároveň hlouběji pochopit své zákazníky. Stane se tak základem růstu těchto firem. Výrazný růst cloudu jako platformy pro inovace otevře nové cesty na trh.

  1. Cloud se stane odrazovým můstkem transformace podnikání

Tento rok jsme zažili pokrok v nasazování cloudu a spoléhání se na cloudové technologie v řádově větší míře než v předchozích letech. Způsoby, jakými byl cloud nasazován, sahají od start-upů zrozených v cloudu, těžících z mobility a nízkého investičního rizika, které cloud přináší, po podniky využívající nové a zajímavé přístupy k B2B spojením a optimalizací mezifiremních aktivit a spolupráce. Další velkou hnací silou cloudu je obrovské množství zákazníků, kterým dnes mohou být poskytovány služby, a nepředvídatelnost poptávky po těchto službách. Organizace potřebují cloud pro zajištění vlastní flexibility jak při uspokojování této poptávky, tak při zajištění trvalé dostupnosti služeb a usnadnění přístupu k nim. Při správném použití je cloud schopen úspěšně čelit všem těmto výzvám.

Cloud rovněž umožní vznik nových bezpečnostních řešení, zvláště v oblasti bezpečnosti dat. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), které má vstoupit v platnost v květnu 2018, bude na organizace vyvíjet tlak, aby zajistily bezpečnost sbíraných dat. Společnosti, které se chtějí přesunout do cloudu rychleji, aby tyto povinnosti outsourcovaly, budou těžit z kvalitnější IT infrastruktury, poskytované společnostmi s jasným zaměřením na oblasti zabezpečení dat v cloudu. Tím se výrazně sníží investiční náklady, což umožní organizacím investovat do produktů a služeb lokálního zabezpečení jejich stávajících sítí.

Cloudové technologie a přístup podniků ke cloudu zrají každým dnem a stále méně společností je vidí jako nebezpečný prvek (nebo jako tzv. stínové IT, jak byly často označovány). Stále více společností zařazuje cloud do své hlavní IT strategie. Tím pádem cloudu věří více než kdy dříve a v mnoha ohledech se cloud stal zdrojem dat a služeb, jež přináší nové úrovně agility těm organizacím, které jej nasadily.

Vzhledem k tomu, že cloud nejspíše ovládne rok 2017, ostatní odvětví se mohou cítit poněkud odstrčená. Cloud začíná být považován za nejspolehlivější řešení pro ukládání dat a jejich zabezpečení i pro transformaci podnikání na trhu. Chtějí-li si IT oddělení uchovat náskok před konkurencí, budou muset podstoupit digitální transformaci ve všech těchto oblastech.

V nadcházejícím roce bude klíčové zajistit si přístup k odborným znalostem v oblasti datových center i cloudu. Partneři budou muset spojit všechny své silné stránky, aby se stali první volbou pro zákazníky technologických řešení. Jedině tak si připraví spolehlivou cestu jak v roce 2017 uspět v cloudu.

About Avnet, Inc.

From components to cloud and design to disposal, Avnet, Inc. (NYSE:AVT) accelerates the success of customers who build, sell and use technology globally by providing them with a comprehensive portfolio of innovative products, services and solutions. For more information, visit www.avnet.com.

Follow Avnet on Twitter www.twitter.com/Avnet_TS_CZ
Read more about Avnet on our blog at http://blogging.avnet.com/ts/ats_emea/  

Join Avnet’s LinkedIn community at https://www.linkedin.com/company/10233306

Connect Avnet on Facebook at www.facebook.com/AvnetCZ

Visit http://www.ts.avnet.com/cz/