ZAGG: ochrana mobilních zařízení má pro majitele chytrých telefonů klíčový význam

Stále více spotřebitelů si před nákupem mobilního zařízení nebo v době jeho nákupu pořizuje ochranu displeje a jiné příslušenství ke zvýšení odolnosti proti poškození. (TZ)

Společnost Zagg, jejíž ochrana displejů a obrazovek pod značkou InvisibleShield patří v celosvětovém měřítku k předním produktům svého druhu, dnes oznámila výsledky průzkumu trhu, při kterém se zajímala o názory spotřebitelů na ochranu mobilních zařízení. Polovina majitelů chytrých telefonů si k těmto zařízením pořídila příslušenství na ochranu displeje. Celkem 57 % spotřebitelů z této skupiny před zakoupením vlastního zařízení nebo v době jeho nákupu investovalo do ochrany displeje a do podobného příslušenství ke zvýšení odolnosti proti poškození. Hlavním důvodem této proaktivní investice jsou obavy o ochranu obrazovky či displeje (strach ze vzniku prasklin) anebo strach z poškození v důsledku pádu telefonu na zem. Z výsledků vyplývá, že každému desátému uživateli chytrého telefonu spadl telefon do toalety (v případě žen se to stalo každé sedmé uživatelce). Jedné třetině majitelů v průběhu životního cyklu chytrého telefonu displej praskl nebo se jim roztříštil a u 5 % uživatelů k tomu došlo u stejného zařízení třikrát a vícekrát. Celosvětově činí průměrné náklady na opravu v takovýchto případech přibližně 145 amerických dolarů.

Častější výměna zařízení a obavy spojené s investicemi

Z výsledků dále vyplývá, že spotřebitelé přecházejí stále rychleji na nové telefony a pravidelně investují do upgradu. Polovina všech chytrých telefonů po celém světě je méně než jeden rok stará. S investicemi do nových zařízení jsou pochopitelně spojeny větší obavy ze ztráty a úvahy o ochraně. Celkem 28,2 % spotřebitelů uvádí, že jejich největší obava spojená s chytrým telefonem se týká krádeže či ztráty zařízení. Na druhou stranu se 21,9 % uživatelů podle svých slov bojí, že jim praskne displej, a 21,3 % se obává, že přijdou o všechna data nebo obrázky uložené v telefonu. Pokud jde o obavy z poškození v důsledku běžného opotřebení, 36,7 % uživatelů uvádí, že si během posledního roku displej poškrábali, a u 23,5 % zařízení došlo ke vzniku prasklin v displeji nebo k jeho roztříštění. Další častou příčinou újmy bylo poškození působením vody: 36,7 % uživatelů telefon spadl do toalety, 31,1 % uživatelů si telefon polila nápojem a 27,8 % uživatelů spadl do kuchyňského dřezu.

Důležitá je i ochrana tabletů

Podobně jako uživatelé chytrých telefonů mají značné obavy z možného poškození mobilního zařízení i majitelé tabletů. 33,7 % majitelů tabletů se obává, že jim obrazovka tabletu praskne. Za poslední rok však došlo k poškrábání obrazovky jen u 16,5 % majitelů a k prasknutí nebo roztříštění obrazovky u 12,4 % majitelů. Z aktuálních čísel je zřejmé, že majitelé tabletů mají na svá zařízení poměrně silnou vazbu a používají je až 10 hodin za týden, a to i přes nebezpečí poškození. Celkem 5,2 % uživatelů je ochotno pracovat se zařízeními, která mají popraskanou či roztříštěnou obrazovku, a 8,9 % uživatelů pracuje se zařízeními s poškrábanou obrazovkou. Pokud jde o proaktivní ochranu zařízení, uživatelé nejčastěji volí ochranné fólie.

„Mobilní zařízení jsou středobodem moderního života a jejich hodnota neustále narůstá,“ říká Chris Ahern, prezident společnosti ZAGG International. „Ochranou svých zařízení lidé omezují rizika, že o ně přijdou nebo že ztratí svá data a fotky, a také chrání svou investici, aby mohli své zařízení později prodat nebo vyměnit na protiúčet.“

***

O InvisibleShield

InvisibleShield je přední světovou značkou, oborovým standardem a tvůrcem samostatné kategorie v oblasti ochrany displejů a obrazovek s více než 120 miliony výrobků na ochranu displejů a obrazovek prodaných po celém světě. Filozofií produktů InvisibleShield je umožnit spotřebitelům, aby svá zařízení používali zcela bez obav, a proto InvisibleShield přináší v průběhu celého životního cyklu prvotřídní ochranu před poškrábáním, vznikem prasklin a roztříštěním displeje či obrazovky, a to díky řešením původně navrženým pro vojenské účely. InvisibleShield je celosvětovou značkou a společnost má kanceláře v USA, Irsku a Číně. Produkty InvisibleShield jsou k dispozici po celém světě a je možné je zakoupit u předních maloobchodních prodejců, u společností EE, Vodafone, Telenor, Tele2, Hi3G, Media Markt, Best Buy, Verizon, AT&T, Amazon aj. Navštivte stránky ZAGG.com a sledujte nás na Facebooku, TwitteruInstagramu.