Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 4. týdnu 2016

Praha, 27. ledna 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu byla informována o průběhu šetření podnětů, které členové Rady úřadu předali. Sekce kontroly a ochrany spotřebitele se zabývala změnou smluvních podmínek u předplacených služeb O2 provedenou k 30. 4. 2016, resp. změnou uživatelem zvoleného tarifu na tarif NA!HLAS v případě přihlášení do sítě zahraničního operátora a zpětnou změnou na původní tarif okamžikem prvního přihlášení v domovské síti. (TZ)

ČTÚ provedl kontrolu ve 14 provozovnách O2, aby ověřil dostupnost tarifu O2 NA!HLAS na těchto provozovnách, a to s ohledem na dodržování evropského Nařízení o jednotném telekomunikačním trhu (TSM). V žádné z kontrolovaných provozoven nebylo možné koupit novou SIM kartu s tarifem O2 NA!HLAS. Vzniká zde proto důvodné podezření, že účastníkům, kteří mají předplacené tarify s vnitrostátní maloobchodní cenou, není umožněno volání za podmínek a za cenu stanovenou v Nařízení TSM. Návazné správní řízení zatím není skončeno.

ČTÚ dále s operátorem O2 zahájil správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik, a to v souvislosti s předplacenou službou PředplaDENka. Operátor v rámci pilotního provozu v srpnu 2016 jednostranně změnil více než 22 tisícům účastníků jejich stávající tarif na předplacené kartě na tarif PředplaDENka, aniž by si účastník takovou službu objednal. Také toto správní řízení doposud není skončeno.

Úřad rovněž prověřil změnu obchodních podmínek operátora Vodafone v srpnu 2016. Jejím obsahem bylo zpřísnění podmínek pro uplatnění výpovědi smlouvy. Vodafone vyžadoval, aby účastník, který podává písemnou výpověď, byl povinen ji zaslat na adresu sídla společnosti a opatřit ji úředně ověřeným podpisem. ČTÚ dospěl k závěru, že toto ujednání je odrazující podmínkou od změny poskytovatele služby a ve správním řízení uložil Vodafonu povinnost ve lhůtě dvou měsíců toto ustanovení ze smlouvy odstranit.

Podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v měsíční monitorovací zprávě.