Bisnode: Loni vzniklo rekordní množství firem

Optimistický vývoj tuzemské ekonomiky v loňském roce podpořil rekordní zájem o zakládání nových firem. V průběhu roku 2016 vzniklo 28 837 nových společností, nejvíce od předkrizového roku 2007. Celkový počet firem v ČR se přesáhl 450 000 a meziročně se zvýšil o 4,8 procent. Téměř polovina firem zaregistrovaných v uplynulém roce má oficiální sídlo v Praze. K nejčastějším předmětům činnosti patří velkoobchod, služby a podnikání v oblasti nemovitostí. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode. (TZ)

„Výrazný růst zájmu o zakládání nových firem souvisí s očekáváním dalšího optimistického vývoje ekonomiky. Podnikatelé chtějí využít konjuktury, vyhledávají nové investiční příležitosti a mají chuť investovat do nových projektů s vidinou vyšších zisků“, komentuje statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „V loňském roce vzniklo, ale také zaniklo nejvíce firem za posledních deset let. To také souvisí s rychle rostoucí ekonomikou, kdy nové firmy na trhu zvyšují konkurenční tlak a nekonkurenceschopné subjekty z trhu postupně odchází.“

 

Počet nově založených firem* v období 2007 – 2016

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
s.r.o. 27 946 26 104 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756 22 638 21 063
a.s. 891 849 604 618 862 1 159 1 174 1 095 1 336 3 967
celkem 28 837 26 953 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851 23 974 25 030

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode

 

K 31. 12. 2016 Bisnode ve svých databázích evidoval 451 561 firem, z toho 25 817 (5,7 procent) akciových společností a 425 744 (94,3 procent) společností s ručením omezeným. „Podíl akciových společností na podnikatelské základně v ČR kontinuálně klesá, a to přes to, že v roce 2016 bylo založeno nejvíc akciových společností od roku 2011,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode. Celkový počet kapitálových společností registrovaných v ČR mezi lety 2015 a 2016 vzrostl o 20 569, tedy o 4,8 procent.

 

Celkový počet firem* v ČR v období 2007 – 2016

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
s.r.o. 425 744 405 410 385 979 366 432 348 334 332 987 316 429 296 787 280 736 261 946
a.s. 25 817 25 582 25 372 25 120 24 937 24 714 24 042 23 221 22 888 21 932
celkem 451 561 430 992 411 351 391 552 373 271 357 701 340 471 320 008 303 624 283 878
y/y změna 4,77% 4,77% 5,06% 6,86% 4,35% 5,06% 6,39% 5,40% 6,96%  

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Zdroj: Bisnode

 

Téměř polovina firem, které byly zaregistrovány v loňském roce, vznikla v Praze (12 016 resp. 44 procent %). „Oficiální sídlo v Praze má dokonce 68 procent akciových společností, které byly založeny v roce 201,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode. Z regionálního pohledu má silnou pozici má také Jihomoravský (3 719 resp. 12,9 procent), Moravskoslezský (2 453 resp. 8,5 procent) a Středočeský kraj (1 951 resp. 6,8 procent). „V těchto čtyřech krajích v loňském roce vznikly téměř tři čtvrtiny nových firem,“ uzavřela analytička Bisnode s tím, že v okolí nejvýznamnějších metropolí jako je Praha, Brno a Ostrava, je dlouhodobě zakládáno nejvíc společností, protože zde existuje největší prostor pro nové podnikatelské příležitosti. Nejméně firem v roce 2016 bylo založeno v Karlovarském kraji (429), na Vysočině (565) a Libereckém kraji (687).

 

Nově vzniklé firmy* v roce 2016 podle krajů

  s.r.o. a.s. celkem podíl na celku
Jihočeský kraj 936 11 947 3,28 %
Jihomoravský kraj 3 635 84 3 719 12,90 %
Karlovarský kraj 421 8 429 1,49 %
Královéhradecký kraj 781 5 786 2,73 %
Liberecký kraj 672 15 687 2,38 %
Moravskoslezský kraj 2 401 52 2 453 8,51 %
Olomoucký kraj 1 055 15 1 070 3,71 %
Pardubický kraj 734 19 753 2,61 %
Plzeňský kraj 955 10 965 3,35 %
Praha 12 016 609 12 625 43,78 %
Středočeský kraj 1 923 28 1 951 6,77 %
Ústecký kraj 920 10 930 3,23 %
Vysočina 559 6 565 1,96 %
Zlínský kraj 856 15 871 3,02 %
neurčeno 82 4 86 0,30 %
Celkem 27 946 891 28 837 100,00 %

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Zdroj: Bisnode

 

K nejčastějším předmětům činnosti u firem, které byly založeny v uplynulém roce, patří zprostředkování velkoobchodu (17,7 procent nových firem), služby (14,1 procent) a pronájem a správa nemovitostí (9,7 procent).

 

TOP 5 nejčastějších předmětů činnosti u firem založených v roce 2016

Předmět činnosti Počet nových subjektů Podíl na celku
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 5 108 17,71 %
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 4 064 14,09 %
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 2 785 9,66 %
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 2 154 7,47 %
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 829 2,87 %

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Poznámka: obor činnosti ostatní profesní, vědecké a technické činnosti dle klasifikace NACE zahrnuje poskytování celé řady služeb zejména pro komerční zákazníky, například zprostředkovatelské, makléřské činnosti, odhadci, poradenství
Zdroj: Bisnode