Služba ČSOB Leasing AUTOPILOT zajišťuje pomoc na cestách již dvěma tisícům řidičů, nově i s podporou mobilní aplikace AUTOPILOT asistence ke stažení na Google Play

Již téměř dva tisíce klientů ČSOB Leasing se může v případě potíží na cestách, poruchy jejich vozidla či jiné nestandardní situace, včetně vandalismu spolehnout na služby AUTOPILOT asistence. Služba byla spuštěna na podzim loňského roku a zahrnuje také telefonickou pomoc pro motoristy na cestách po České republice i v zahraničí, a to včetně tlumočnických služeb. Pokud se tedy klient, ať už svojí či cizí vinou, ocitne v situaci, kdy se jeho vozidlo stává nepojízdným, dostane se mu odborné pomoci a v krajním případě je mu dokonce přistaveno náhradní vozidlo, a to vše jako standardní součást financování pořízení nového vozidla. Digitální podpora asistenční služby je navíc nově dostupná ke stáhnutí ve formě mobilní aplikace do chytrých telefonů či jiných mobilních zařízení se systémem Android. (TZ)

AUTOPILOT asistence zabezpečuje pomoc na cestách nonstop po celý rok a jejích služeb mohou využít výhradně klienti ČSOB Leasing. Je k dispozici těm klientům, kteří si pořídí osobní nebo užitkové vozidlo s pomocí zákaznického úvěru nebo finančního leasingu. Tato služba platí nejen na území České republiky, ale i v dalších 42 evropských zemí, a je automaticky sjednána na 24 měsíců od data uzavření smlouvy v rámci financování osobních a užitkových vozů. Služby je možné čerpat opakovaně a zahrnují například výměnu pneumatik, odtah vozidla do nejbližšího servisu, dopravní a mototuristické informace či přistavení náhradního vozidla. „Nespornou výhodou služby AUTOPILOT je možnost jejího využití bez vazby na pojistnou událost, i když se klient dostane do potíží bez cizího zavinění. Praktické a klienty velmi oceňované je vyproštění vozidla nebo výměna prasklé pneumatiky zdarma, jakož i velmi rychlá reakce a příjezd odborné pomoci v řádu minut. Prostě je to služba „na tlačítko“, doplňuje některé výhody nové služby Ing. Josef Rosenkranz, místopředseda představenstva ČSOB Leasing, a.s.    

Služba ČSOB Leasing je nově obohacena o podporu ze strany mobilní aplikace AUTOPILOT asistence, která je zdarma ke stažení na Google Play. V rámci aplikace je možné zdarma přivolat pomoc či zjistit aktuální dopravní informace a navíc velmi přesně určí polohu nepojízdného vozidla. Vše doplňují důležité turistické informace, které řidičům poskytují nejen všeobecné informace, jakou jsou rozloha, počet obyvatel či měna dané země, ale i další praktické rady pro řidiče právě v dané zemi.

Informace o ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a. s., je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR) či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008.