Xerox a EFI se stávají partnery a poskytnou zákazníkům nejlepší digitální tiskové servery ve své třídě

Praha, 20. února 2017 – Společnost Xerox a Electronics For Imaging (EFI) oznámily strategické partnerství, aby uvedly na trh digitální tiskový server (DFE) příští generace pro digitální produkční stroje Xerox. Na základě této dohody převezme EFI vývoj a výrobu printserverů XeroxFreeFlow® Print Server (FFPS). Podle podmínek obchodu bude EFI i nadále produkovat a podporovat FFPS tak, aby stávající zákazníci měli zajištěnou nepřerušenou předprodejní i poprodejní podporu.

„Zákazníci získají výkonné řešení s větší efektivitou, výkonem a kvalitou, která uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na tisk,“ řekl Andrew Copley, prezident Graphic Communications Solutions společnosti Xerox. „EFI je jedničkou v oboru, se špičkovými výsledky v oblasti výkonu, snadné obsluhy a bezproblémové integrace s řešeními navazujících pracovních postupů.“

Technologie společnosti Xerox a jedinečné funkce FFPS integruje firma EFI ve špičkovém produktu Fiery®, což umožní nabídnout zákazníkům to nejlepší na trhu. Prodejní a technické prostředky firmy EFI v těsné spolupráci s experty a obchodními konzultanty Xeroxu přinesou zákazníkům nejlepší řešení ve své třídě.

„Tento další krok v naší strategické alianci umožní zákazníkům poskytnout nejvýkonnější digitální tiskový server v oboru, s jedinečným výkonem, funkcionalitou a správou barev,“ konstatoval Guy Gecht, generální ředitel společnosti EFI. „Způsob, kterým EFI integruje digitální tiskový server, software řídící pracovní postup a správu informačních systémů, umožní plně využívat možností digitálního tisku a zvýší úroveň automatizace a produktivity, které jsou klíčové pro tiskařské firmy.“

Xerox a EFI započali dlouhodobé partnerství. V nedávné době obě firmy spolupracovali při vývoji nového tiskového serveru Xerox IJ Print Server powered by Fiery pro zařízení Xerox Trivor™ 2400 Inkjet Press. DFE zpracovává celou řadu datových toků a zároveň umožňuje komplexní správu barev a bezproblémovou integraci s pracovními postupy zákazníků.

Příští generace digitálních tiskových serverů, pocházejících z tohoto partnerství, bude integrována se softwarem  Productivity Suites vyvinutým společností EFI, který je jedničkou na trhu. Zahrnuje řízení informačních systémů jako PACE, PrintSmith Vision, Monarch a Radius ERP. Dále se DFE bude integrovat s řízením pracovních postupů Xerox FreeFlow Core a XMPie® a také se špičkovými řešeními předtiskové přípravy třetích stran, jako je Agfa Apogee, Heidelberg Prinect a Kodak Prinergy. DFE Fiery, který je v oboru jediný certifikovaný DFE pro JDF, bude také nabízet moderní API, které umožňuje zákazníkům snadno vyvinout integraci pro jakékoli zákaznické aplikace.

Dohoda se týká pouze FFPS a nemá vliv na jiná řešení pracovních postupů firmy Xerox, které nesou jeho značku FreeFlow (FreeFlow Core, FreeFlow VI Suite, FreeFlow Makeready a FreeFlow Digital Publisher). Řešení pracovních postupů zůstanou nezávislými klíčovými položkami pro strategii pracovních postupů zákazníků Xeroxu.

„Tato akvizice společností EFI je prospěšná pro obě strany. EFI získá významné duševní vlastnictví a také flexibilitu při těsné integraci s vlastními produkty Fiery“, konstatoval Jim Hamilton, ředitel skupiny InfoTrends, divize společnosti Keypoint Inteligence. „Pro Xerox znamená tento krok přenesení vývoje a podpory FFPS na uznávaného leadera trhu. Tento krok posiluje již tak silný vztah a otevírá nové možnosti pro budoucí nabídku“.

Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

O společnosti Xerox

Společnost Xerox (NYSE: XRX) je s tržní hodnotou 11 miliard dolarů technologickým lídrem, který zdokonaluje způsob, jímž se svět propojuje, komunikuje a pracuje. Naše odbornost je důležitější než kdy jindy. Všichni zákazníci bez ohledu na velikost své společnosti chtějí stále zlepšovat svou produktivitu, maximalizovat ziskovost a zvýšit spokojenost. S tím pomáháme malým a středním firmám,velkým podnikům, vládním institucím, poskytovatelům grafické komunikace i našim partnerům, kteří se o ně starají.  

Víme, co je podstatou práce a známe všechny podoby, které může mít. Obsáhneme celý stále komplexnější svět papíru a digitalizace. V kancelářích i v terénu. Osobní i pracovní. Každý den napříč celým světem naše technika, software a lidé úspěšně provázejí zákazníky těmito průsečíky a to ve více než 160 zemích světa. Automatizujeme, personalizujeme, shromažďujeme, analyzujeme a zabezpečujeme informace, aby se naši zákazníci dobře orientovali ve zrychlené době. Pro více informací navštivte www.xerox.com.

 

O společnosti EFI

EFI™ je celosvětová technologická společnost se sídlem v Silicon Valley a má vedoucí postavení v globální transformaci zpracování obrazu z analogového na digitální. Nadšeně podporujeme úspěch našich zákazníků produkty, které zvyšují konkurenceschopnost a produktivitu. K tomu vyvíjíme převratné technologie pro výrobu značení, obalů, textilu, keramických obkladů a personalizovaných dokumentů širokým sortimentem tiskáren, inkoustů, digitálních frontendů a komplexními programovými sadami pro řízení firem a pro pracovní postupy, které transformují a zefektivňují celý výrobní proces. (www.efi.com)

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“, jak jsou definována v zákoně o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Slova „očekávat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „bude“, mělo by“ a podobné výrazy podle toho, jak se na nás vztahují, jsou určeny k označení výhledových prohlášení. Tato prohlášení odrážejí současné názory, předpoklady a očekávání managementu, a to i s ohledem na budoucí finanční a provozní výkonnost, strategické a konkurenční výhody Xeroxu a budoucí příležitosti a předpokládanou výši snížení nákladů, které mohou být realizovány transformačním programem nákladů a podléhají celé řadě faktorů, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou značně lišit. Mezi tyto faktory patří, bez omezení dalších možných: změny v ekonomických podmínkách, politických podmínkách, opatřeních na ochranu obchodu, licenčních požadavcích a daňových záležitostech ve Spojených státech a v cizích zemích, ve kterých podnikáme; změny směnných kurzů; naše schopnost úspěšně vyvíjet nové produkty, technologie a nabídku služeb a chránit naše práva duševního vlastnictví; riziko, že víceleté smlouvy se státními organizacemi by mohly být ukončeny před koncem doby trvání smlouvy a že nám mohou být uloženy civilní, trestní a správní sankce, pokud se nám nepodaří plnit v souladu s podmínkami těchto smluv a platnými právními předpisy; činnost konkurentů a naše schopnost rychle a účinně reagovat na měnící se technologie a očekávání zákazníků; naše schopnost získat přiměřené ceny za naše produkty a služby a udržení a zlepšení nákladové efektivity provozu firmy, včetně úspor plynoucích z restrukturalizačních opatření a relokací našich center služeb; riziko, že jednotlivě identifikovatelné informace o zákaznících, klientech a zaměstnancích mohou být nechtěně zveřejněny nebo zveřejněny v důsledku porušení našich bezpečnostních systémů; riziko při přijímání a udržení kvalifikovaných pracovníků; spoléhání se na třetí strany, včetně subdodavatelů, při výrobě produktů a poskytování služeb; naše schopnost rozšiřovat umístění zařízení; úrokové sazby, náklady na půjčky a přístup na úvěrové trhy; riziko, že naše výrobky nemusí být v souladu s platnými globálními regulačními požadavky, zejména ekologickými předpisy a směrnicemi; výsledky soudních sporů a správních řízení, v nichž můžeme být jednou ze stran; možnost, že si naše firma neuvědomuje všechny očekávané přínosy oddělení a další faktory, které jsou uvedeny v kapitole „Rizikové faktory“, v kapitole „Soudní řízení“, dále v kapitole „Projednání a analýza finančních podmínek a provozních výsledků vedením firmy“ a další kapitoly našich čtvrtletních zpráv na Formuláři 10-Q pro kvartály končící 31. březnem 2016, 30. červnem 2016 a 30. zářím 2016 a naše výroční zpráva za rok 2015 na Formuláři 10-K podané u Komise pro cenné papíry. Xerox nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo vývoje s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Poznámka.: Pokud chcete odebírat zpravodajské kanály RSS, navštivte stránky http://news.xerox.com. Komentáře, oborové výhledy a názory najdete na stránkách http://twitter.com/xerox, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://connect.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Sledujte EFI Online:

Následujte nás na Twitteru: https://twitter.com/EFIPrint  
Následujte nás na Instagramu: https://www.instagram.com/efiprint/  
Najdete nás na Facebooku: https://www.facebook.com/EFIPrint  
Podívejte se na náš YouTube kanál: https://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech