APMS varuje: HN účelově interpretují výsledky průzkumu

HN se v článku „Češi nespoléhají na mobilní data. Přes polovinu času jsou připojení na wi-fi, ukázal průzkum“ dopouštějí účelové a tendenční manipulace s výsledky. Bohužel to vede k naprosto mylné interpretaci, která není nijak podložena daty. (TZ)

Celosvětový průzkum společnosti OpenSignal totiž neříkal vůbec nic o tom, že existuje souvislost mezi dobou strávenou na Wi-Fi a cenou datových tarifů v jednotlivých zemích, jak se pokouší interpretovat HN.

Z tabulky zemí by totiž vyplývalo, že nejlíp na tom jsou v Nigérii, kde lidé na Wi-Fi tráví nejméně času. Srovnání času, kolik stráví jednotlivé země na Wi-Fi navíc jasně ukazuje, že daleko více času tráví na Wi-fi v zemích jako jsou Anglie, Holandsko a Německo, které nám jsou často dávány za vzor.

Celý průzkum tak spíše potvrzuje dlouhodobou argumentaci APMS, totiž že uživatelé sami preferují např. v zaměstnání, kde tráví nejvíce času, připojení přes Wi-Fi. Dokládají to i data českých operátorů, z kterých vyplývá, že více jak 90% zákazníků nevyčerpá za celý měsíc svůj mobilní datový limit.

http://www.apms.cz/tiskove-zpravy-a-stanoviska/apms-varuje-hn-ucelove-interpretuji-vysledky-pruzkumu

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) byla založena v roce 2003 s cílem vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v ČR. Základní prioritou je podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v ČR. Zakládajícími členy jsou společnosti O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic. V roce  2013 se stala řádným členem rovněž společnost Nordic Telecom (dříve AirTelecom).