Soutěž o 10 000 korun a placenou stáž v advokátní kanceláři Taylor Wessing a IB Grant Thorton byla prodloužena do poloviny března

Uzávěrka V. ročníku studentské literární soutěže o 10 000 korun a placenou měsíční stáž, kterou pořádá advokátní kancelář Taylor Wessing Praha a IB Grant Thornton, byla prodloužena do 15. března 2017. Finanční odměnu ve výši 5 000 a 2 000 korun získají i soutěžící na druhém a třetím místě. (TZ)

Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha ve spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, která poskytuje služby v oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetnictví a mzdové agendy, prodlužuje již pátý ročník studentské literární soutěže určené studentům právnických a ekonomických fakult českých vysokých škol se sídlem v České republice. Téma literární eseje je „Aktuální otázky daňového práva v České republice“. Aby se soutěže mohlo zúčastnit více ročníků obou fakult, je možné se v rámci hlavního tématu vyjádřit k těmto podtématům, a to dle vlastního výběru:

  • Zneužití práva v oblasti daní
  • EET a využití dat v daňovém řízení
  • Eurokonformní výklad zákona o DPH
  • BEPS a jeho dopad na českou daňovou legislativu

Novinkou pátého ročníku literární soutěže je stále zvýšení počtu odměn. Celkem bude moci býti odměněno 6 literárních prací. Jak právníci z advokátní kanceláře Taylor Wessing, tak i daňoví odborníci z IB Grant Thornton Consulting budou posuzovat doručené eseje ze svého pohledu a doporučí své kandidáty na první tři místa. Dva studenti na prvním místě získají měsíční placenou stáž v pražské pobočce advokátní kanceláře nebo daňové firmy, finanční odměnu deset tisíc korun každý a šanci ověřit si své znalosti u renomovaných odborníků. Odměnu získají i další čtyři studenti, a to na druhém místě každý pět tisíc korun a na třetím místě každý dva tisíce korun.

Časový plán soutěže je možné si ověřit na FB stránkách. Dnes prodloužený pátý roční dává studentům prostor se na uvedené téma soustředit ještě do poloviny března 2017. Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu sosna.direct@taylorwessing.com a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž“. Plné znění soutěžních podmínek účastníci naleznou na stránkách

https://www.facebook.com/events/230338797377035/.

Nejzazší termín pro zaslání soutěžní práce na výše uvedenou adresu je 15. března 2017, vyhlášení proběhne 20. dubna téhož roku. Studentské stáže proběhnou přibližně v letních měsících u obou vyhlašovatelů.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

O IB Grant Thornton Consulting:

IB Grant Thorton Consulting poskytuje služby v oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetnictví a mzdové agendy. Společnost byla založena v roce 1991 pod názvem IB Interconsult Prag Himmer, Egger & Partner, spol. s r.o., součástí skupiny Grant Thornton se stala v roce 1999. IB Grant Thornton Czech Republic je členem IB.Group, kterou tvoří 10 kanceláří v 8 zemích, a to v Rakousku, České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a na Ukrajině. Poradci IB.Group jsou specialisty na oblast střední Evropy.