Generace Y přebírá vedení firem

Generace Y, lidé narození mezi léty 1980 a 2000, budou tvořit v roce 2020 polovinu produktivních lidí v České republice. Již nyní ale v například v technologických oborech nebo IT díky nim klesá průměrný věk manažerů. Zatímco dříve byla karierní hierarchie závislá na věku, generace Y tato zažitá pravidla mění a její zástupci se již dostávají do vedení firem, případně je sami zakládají.  (TZ)

Jejím příslušníkům je mezi 21 a 36 lety a tak je komplikované o nich mluvit obecně. Jisté ale je, že vliv generace Y roste a během několika let bude mezi pracujícími tvořit většinu. Na rozdíl od častých představ předchozí generace nejsou dnešní mladí lidé líní nebo nezodpovědní. Mají ale jiné priority a očekávání. Především jsou netrpěliví. „Tato generace je často charakterizována jako generace možností. Mladí lidé si tyto možnosti uvědomují a často to vede k tomu, že chtějí všechno a co nejrychleji. Chtějí studovat, ale také cestovat, chtějí být úspěšní v práci, ale mít čas i na sebe,“ vysvětluje Eva Vacíková, personální manažerka firmy Thermo Fisher Scientific, výrobce elektronových mikroskopů a produktů pro vědu. „Průměrný věk zaměstnanců v naší firmě je 36 let a průměrný věk vedoucích pracovníků je 40 let,“ poukazuje Vacíková na situaci, která by ještě před několika lety nepřicházela v úvahu.

Někteří zaměstnavatelé se již nyní snaží požadavkům mladých lidí přizpůsobit. Ať již flexibilní pracovní dobou nebo rychlejším začleněním do pracovního procesu nebo teambuildingy. „Někdy mám pocit, že mladí lidé jakoby zapomínali komunikovat tváří v tvář a raději si vyměňují informace online. Tak zvaná face to face komunikace je ale ve firmách stále důležitá. Dokonce i ve velkých korporacích. Snažíme se budovat malé týmy, kde se kolegové znají a snadno vytvoří komunitu,“ dodává Vacíková.

Největším úkolem je pro mnoho personalistů komunikace. Pokud správně vysvětlí zaměstnancům generace Y smysl jejich práce, získají loajální a flexibilní zaměstnance. Peníze už přitom přestávají být na prvním místě. Nad ně se dostává vyváženost práce a osobního života a právě smysluplnost práce a schopnost ovlivňovat pracovní prostředí.    

„Velmi často vidím, jak se rozdíly mezi generacemi při práci v týmech stírají.  Je to dáno asi tím, jaké lidi si vybíráme, ale opravdu nevidím nějaké velké generační rozdíly mezi našimi zaměstnanci,“ uvedla Vacíková. Generace Y bude muset vyřešit důležitější problém, než se naučit vycházet se staršími kolegy. Příslušníků generace Y je mnohem méně, což v praxi znamená, že jen v  Česku ubyde v příštích letech jeden milion lidí v produktivním věku 15 – 65 let.

Eva VACÍKOVÁ vystudovala kybernetiku na VUT v Brně. Po studiích nastoupila do akciové společnosti ČEZ jako technický pracovník, ale po stáži v USA přestoupila do oblasti řízení lidských zdrojů. Od roku 2007 působí jako vedoucí HR oddělení ve společnosti Thermo Fisher Scientific (dříve FEI), kde má na starosti globální řízení tréninkových a rozvojových programů. Své zkušenosti předává během přednášek na vysokých školách zaměřených především z oblasti talent managementu a motivace zaměstnanců. V roce 2016 byla zvolena Osobností HR.