Nová funkce GSM-R STOP přispěje ke zvýšení bezpečnosti na železnici, subdodavatelem stavby je také ČD – Telematika

Společnost ČD – Telematika je subdodavatelem stavby Implementace funkcionality STOP v rádiové síti GSM-R. Hlavním cílem projektu je zavedení nové funkce dispečerského terminálu a sítě GSM-R: Dálkové zastavení vlaku, tzv. Generální STOP. Investor SŽDC spolu s generálním zhotovitelem, společností TTC Marconi, novou funkci GSM-R STOP už úspěšně demonstroval tuzemské i zahraniční odborné veřejnosti.  

Funkce Generální STOP se v České republice dosud používala jen na železničních tratích vybavených analogovým Traťovým rádiovým systémem (TRS). Nový systém představuje v podstatě národní českou funkci v evropském systému GSM-R, která přináší Generální STOP i do prostřední digitálního rádiového systému. V případě hrozícího nebezpečí umožňuje výpravčímu nebo řídícímu dispečerovi zastavit na dálku všechny vlaky v dosahu příslušné základnové radiostanice. Doposud se na těchto typech tratí v krizových situacích muselo volat strojvedoucímu a upozorňovat ho na nebezpečí. Takový postup byl však často zdlouhavý a ne vždy stoprocentně spolehlivý. Nově bude moci vlak zastavit přímo výpravčí, čímž se ušetří cenné vteřiny, které mohou často rozhodovat o lidských životech či výši materiálních škod.

Stavba Implementace funkcionality STOP v rádiové síti GSM-R probíhá jak v dispečerských sálech centrálních dispečerských pracovišť v Praze a Přerově, tak v dopravních kancelářích a technologických objektech. Jedná se řádově o 200 lokalit po celé České republice. Hodnota celé akce je téměř 25 milionů korun.

ČD – Telematika v rámci probíhající stavby provádí ve vybraných železničních stanicích úpravy na napájení dispečerských terminálů, výměnu baterií a UPS (Uninterruptible Power Supply – nepřerušitelný zdroj energie). ČD – Telematika pro SŽDC spravuje a udržuje síť GSM-R a v tomto projektu konfiguruje a testuje novou funkcionalitu spravované sítě. Dokončení celé akce je plánováno na září letošního roku.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost.