Čtvrtmilionový výtěžek sbírky v Pet Center na pomoc zvířatům z množíren poputuje na péči zachráněným a do útulků

Praha 24. dubna 2017 – Spolek na ochranu opuštěných zvířat ve spolupráci se společností PetCenter CZ, největším prodejcem chovatelských potřeb v České republice i na Slovensku, ukončil první etapu sbírky na pomoc zvířatům z množíren. Výtěžek přes čtvrt milionu korun rozdělí zejména mezi dva fondy podporující útulky a zachráněná zvířata, zbytek peněz pak věnuje na medializaci problematiky množíren.

2017-04-24 15_49_22-PetCenter.cz - vše co zvířata milují.png

Spolek na ochranu opuštěných zvířat má aktuálně k dispozici dva fondy. Obnos z prvního fondu využije na veterinární péči a související náklady pro zvířata zachráněná z množíren. Z druhého fondu poskytne materiální pomoc útulkům či azylům, které se ocitnou v nouzi. Fond přispěje na náklady, které jsou nezbytné pro zdraví a správný vývoj zvířat, tedy krmivo, antiparazitika, pleny a další. Zbylé prostředky půjdou do medializace a osvěty, aby se informace o existenci množíren dostaly do ještě širšího povědomí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří se na sbírce podílejí. A také upozornit, že sbírka stále probíhá. Na transparentní sbírkový účet lze stále přispívat a i sebemenší částka je vítána. Z šeku, který jsme od Pet Centra obdrželi, již putovaly příspěvky do Azylu Gaia a azylu Kočky Bruntál. Věřím, že společným úsilím se nám podaří tento nešvar u nás do velké míry vymýtit, uvádí Václava Brabcová, předsedkyně Spolku na ochranu opuštěných zvířat.

Sbírka probíhala v rámci aktivity #stopmnozirnam prostřednictvím kasiček v prodejnách Pet Center po celé České republice od loňského června do prosince. K vybrané peněžní částce Pet Center věnovala zboží v hodnotě 50 tisíc korun.

“Těší nás, jaký ohlas sbírka mezi lidmi vyvolala. Přestože je problém množíren u nás stále velkým tématem, společně se Spolkem na ochranu opuštěných zvířat jsme se pokusili alespoň o jeho částečnou nápravu, protože každý pokus se počítá. Spolupráce se Spolkem byla pro nás cennou zkušeností a v aktivitách podobného charakteru v budoucnu rozhodně budeme pokračovat,” říká Dalimil Čech, CEO Pet Center.

Veřejnost může na zvířata z množíren a útulků přispívat i nadále, a to na transparentní účet 2900499790/2010.

O Spolku na ochranu opuštěných zvířat

Spolek byl založen v Mladé Boleslavi v roce 2010 se záměrem iniciovat zřízení městského útulku pro opuštěná zvířata. Dnes se soustředí na získávání finanční a materiální pomoci pro útulky a zvířecí azyly v ČR, zejména pořádáním internetových aukcí a charitativních akcí. Za dobu svého působení sdružení rozdalo již více než třičťvrtě milionu korun.

Mezi další aktivity sdružení patří boj proti množírnám zvířat, a to informováním veřejnosti o praktikách množitelů a aktivitami směřujícími k legislativním změnám.

O společnosti Pet Center CZ

Pet Center CZ šíří radost mezi domácími mazlíčky a jejich chovateli, a to prostřednictvím sítě prodejen s chovatelskými potřebami Pet Center v Česku i na Slovensku. Prodejny jsou zákazníkům k dispozici prakticky 364 dní v roce.

První prodejna vznikla v roce 2000 a v současné době jich má Pet Center po celé České a Slovenské republice 140. Nabízí v nich široký sortiment chovatelských potřeb, rozsáhlou nabídku kvalitních krmiv nebo známé i méně známé druhy domácích zvířat. V červenci společnost otevřela Psí hotel a školku v centrále v Horních Počernicích v Praze. V létě 2016 byl spuštěn nový e-shop pro Česko (www.petcenter.cz) i Slovensko (www.petcenter.sk). Novinkou v rámci služeb je psí salon, který společnost spustila v březnu 2017.

Pet Center je jasná volba pro každého stávajícího i budoucího majitele jakéhokoli domácího mazlíčka. Je místem, kde mohou chovatelé sdílet své zážitky a zkušenosti. Místem, kam může každý přijít pro radu a pomoc.

Pet Center aktivně pomáhá ohroženým zvířatům a ve spolupráci s Občanským sdružením na ochranu ohrožených zvířat se podíli na aktivitě #stopmnozirnam.