Díky umělé inteligenci se podle Gartneru z práce některých kvalifikovaných specialistů stane běžně dostupná služba.

Do roku 2022 by chytré stroje a roboti mohli nahradit vysoce kvalifikované specialisty v odvětvích jako je zdravotnictví, právní služby či IT.

CIO a ředitelé IT budou podle Gartneru hrát jednu z hlavních rolí při přípravě firem na dopady, které bude mít umělá inteligence (AI, Artificial Intelligence) na obchodní strategii a zaměstnanost. Společnost Gartner předpokládá, že do roku 2022 by mohly chytré stroje a roboti nahradit i školené specialisty v oblastech jako je zdravotnictví, právní věda či IT.

„Ekonomika AI a strojového učení povede k tomu, že se řada úkolů prováděných dnes profesionály stane nízkonákladovou položkou,“ říká viceprezident společnosti Gartner Stephen Prentice. „Dopad AI na různá odvětví přinutí organizace přizpůsobit své obchodní strategie. S tím, jak AI promění komplexní práci na měřenou službu, za kterou lze platit podobně jako za elektřinu, se řada vysoce konkurenčních odvětví s tradičně vysokými maržemi postupně začne podobat utilitám.“

Dopad AI na podnik bude záviset na odvětví, v němž působí, na jeho obchodním a organizačním modelu a konečně i na zákaznících. Stephen Prentice uvádí příklad právníků, kteří prochází dlouhým a nákladným vzděláváním a praxí. Organizace, která si právníky najímá, tak znovu a znovu musí nastavit plat a odměny, které tomu odpovídají. Na druhou stranu chytrý stroj, který nahradí právníka, je sice také třeba dlouho a nákladně trénovat. Nicméně jakmile je vyškolen první, podnik může přidat libovolný počet dalších s minimálními dodatečnými náklady.

Dalším odvětvím, kde by mohly být automatizovány úlohy jako je zpracování úvěrů nebo pojistných událostí, jsou finanční služby. Přestože AI v některých případech negativně ovlivní zaměstnanost, pro řadu oblastí bude přínosem, neboť poté, co díky ní a automatizaci budou vyřešeny rutinní a opakované úlohy, zbude zaměstnancům více času na zvyšování kvality služeb, zvládání složitějších úkolů, případně umožní snížit úroveň stresu v některých zvlášť náročných prostředích.

CIO a ředitelé IT by měli své firmy připravit na nové priority v oblasti náboru zaměstnanců.

„AI a lidé se nakonec jednoznačně odliší,“ říká Steven Prentice. „AI je nejúspěšnější při řešení úkolů, které jsou jasně definované a ohraničené, zatímco lidé skvěle zvládají určování problémů, které je třeba řešit, mají širokou škálu znalostí a dovedností a mohou při práci volit různé postupy. Jsou velmi dobří v oblasti spolupráce a v případě změny se dokáží rychle přizpůsobit.“

CIO a ředitelé IT by měli vytvořit pětiletou vizi –  plán, jak dosáhnout správné rovnováhy AI a lidských dovedností. Příliš mnoho automatizace řízené AI může vést k tomu, že se podnik stane méně flexibilním a méně schopným se přizpůsobit konkurenčnímu prostředí. Tento postup také pomůže zaměstnancům vysvětlit, kde a jak bude v organizaci používána AI.

AI donutí CIO a ředitele IT k restrukturalizaci provozu IT

AI dříve či později nahradí řadu rutinních funkcí v samotném IT oddělení – zejména v oblastech provozu jako jsou správa systémů, uživatelská podpora, projektové řízení a aplikační podpora. Některá místa zcela zmizí, ale AI zároveň pomůže vyřešit nedostatek některých specializací – IT jako celek se tak bude moci zaměřit na kreativnější práci, která podniku pomůže se na trhu odlišit.

Tématu je věnována studie společnosti Gartner „Prepare for When AI Turns Skilled Practices Into Utilities.“ (v angličtině, dostupná zákazníkům Gartneru) publikovaná v rámci tematické série „Digital Business Success Depends on Civilization Infrastructure,“ určené CIO a IT ředitelům pro sladění strategie jejich podniku s digitální společností.

Téma digitální modernizace jádra podniků bude v širší podobě prezentováno na sérii konferencí  Gartner Symposium/ITxpo 2017.  Související aktuality můžete sledovat na Twitteru prostřednictvím hashtagu  #GartnerSYM.

Původní verze této tiskové zprávy je v plném rozsahu v angličtině na webu Gartner.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 1 200 analytiků Gartner studuje na dva tisíce technologií, aplikací a trendů, provádí tržní analýzy 175 technologických segmentů, sleduje přes dva tisíce výrobců a dodavatelů a produkuje ročně 5 000 IT benchmarků. V databázi Gartner je víc než 122 tisíc vlastních reportů a analýz. Gartner má celosvětově přes 14 tisíc klientů; je mezi nimi 75 % firem z žebříčku Global 500.