UniControls-Tramex dodala systém elektronického rychloměru se záznamem dat do nových vozidel SŽDC

Praha, 20. června 2017 – Společnost UniControls-Tramex, český výrobce a dodavatel elektronických zařízení a systémů pro kolejová vozidla, vyvinula a dodala systém elektronického rychloměru se záznamem dat do zcela nových vozidel společnosti SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), řady MTW100.013. Na vozidlech pro údržbu a opravy trolejového vedení tento systém zajišťuje měření, zobrazení a záznam okamžité rychlosti a ujeté dráhy vozidla a záznam všech bezpečnostních informací spojených s provozem těchto kolejových vozidel. UniControls-Tramex vyvinula a dále rozvíjí systém Elektronického rychloměru se záznamem dat RE1xx, který je dnes provozován na kolejových vozidlech nejrůznějších typů a řad v 10 zemích světa.

„Spolupráce na tomto projektu probíhala přímo s výrobcem tohoto speciálního kolejového vozidla, rakouskou společností Plasser & Theurer. U vozidel tohoto typu je kladen značný důraz na bezpečnost, protože je zde instalováno velké množství technologických zařízení, jejich stav je nutné pro případ jakéhokoli úrazu, nehody nebo mimořádné události registrovat. Ze zaznamenaných dat musí být prokazatelné, za jakých okolností nehoda vznikla, zda byly obsluhou vozidla dodrženy pracovní postupy nebo zda došlo k závadě na technologii vozidla,“ říká Ing. Petr Feilhauer, vedoucí technického úseku společnosti UniControls-Tramex.

Rychloměr RE1xx na tomto vozidle spolupracuje prostřednictvím komunikačních rozhraní se systémem národního vlakového zabezpečovače a se systémem dozoru drážních vozidel a měřením spotřeby PHM. Na vozidlech jsou provozní informace ze systému elektronického rychloměru přenášeny prostřednictvím systému dozoru drážních vozidel bezdrátově na pozemní server provozovatele. Instalovaný systém splňuje veškeré národní požadavky a mezinárodní předpisy a současně umožňuje budoucí propojení se systémem jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. V případě budoucí instalace ETCS na vozidlo, může být dodaný systém rozšířen a lze realizovat záznam nejen veškerých technologických informací vozidla, ale i provozních informací z ETCS.

Systém elektronického rychloměru se záznamem dat řady RE1xx

Systém je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé měření, zobrazení a záznam okamžité rychlosti, ujeté dráhy, času a vybraných vitálních signálů. Modulární konstrukce systému usnadňuje jeho nasazení v různých typech vozidel (vysokorychlostní vlaky, lokomotivy, dieselové vlaky DMU, elektrické vlaky EMU, stroje pro údržbu tratí, soupravy metra, tramvaje, …). Rychloměr může být vybaven jak ručičkovým ukazatelem s kruhovou stupnicí, tak i číslicovým LED displejem s indikací zrychlení a zpomalení vozidla. Integrovaný alfanumerický LCD displej ukazuje čas, datum, ujetou dráhu nebo další informace. Do paměti FLASH je zaznamenávána okamžitá rychlost, ujetá dráha, čas, tlak a hodnoty vybraných dvoustavových a analogových signálů připojených z technologie vozidla. Zaznamenaná data mohou být vyčtena servisním počítačem pomocí USB kabelu, lze je uložit přímo na USB FLASH disk nebo bezdrátově stahovat na pozemní server. Všechna data lze počítačově vyhodnotit pomocí softwaru RE DataPack. Rychloměr poskytuje komunikační rozhraní CAN, Ethernet a další typy komunikačních rozhraní pro integraci se systémy řízení a monitorování kolejových vozidel. Informace o okamžité rychlosti a další data z rychloměru mohou být zobrazována na sdružených displejích strojvedoucího. Rychloměr lze rozšířit o Jurisdikční záznamovou část (JRU) pro záznam dat ze systému ETCS, dále např. o CRASH modul, který zajišťuje ochranu záznamového média při nehodových událostech. Vybrané funkce jsou certifikovány pod úrovní stupně integrity bezpečnosti SIL.

Systém elektronického rychloměru se záznamem dat RE1xx je provozován a určen pro:

–        Elektrické jednotky

–        Motorové jednotky

–        Motorové vozy

–        Řídicí vozy

–        Elektrické lokomotivy

–        Diesel-elektrické lokomotivy

–        Dieselové lokomotivy

–        Soupravy metra

–        Speciální vozidla pro údržbu trolejového vedení

–        Speciální vozidla pro údržbu traťového svršku

–        Tramvaje

–        Veškerá kolejová vozidla

O společnosti UniControls-Tramex s.r.o.

Společnost UniControls-Tramex je výrobcem a dodavatelem elektronických systémů a zařízení zejména pro oblast železniční dopravy a dopravního strojírenství. Společnost disponuje vlastním vývojovým, výrobním a servisním zázemím. Výrobní program se orientuje na produkty v oblasti elektronických rychloměrů, LED svítidel a informačních systémů pro cestující. Společnost zajišťuje také zákaznický vývoj a výrobu elektroniky.

www.unicontrols-tramex.cz/cz/

O společnosti UniControls a.s.

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Další informace najdete na www.unicontrols.cz.