Registrace do ceny C-levelu pro velký zájem prodlouženy do 15. srpna!

Soutěž Grand Prix 2017 se přesunula do své druhé poloviny. Odborná porota nyní bude vyhodnocovat přínosy zaslaných řešení problémů a hledat ty nejlepší práce. Největšímu zájmu se těší novinka letošního ročníku – kategorie C-levelu a proto jsme se rozhodli termín speciálně pro tuto kategorii posunout až do 15. srpna 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 6. září 2017.

„Letošní ročník potvrzuje vzrůstající zájem o soutěž Grand Prix, je skvělé pozorovat, že firmy začínají chápat, čím se naše soutěž odlišuje. Účast ve většině jiných soutěží jim přinese zpravidla jen jistou publicitu, pokud se jim podaří dosáhnout slušné umístění. My nabízíme možnost získat konstruktivní feedback na jejich práci, možnost reálně se porovnat se s ostatními a vidět, co dělají dobře a kde mají nedostatky. To může být pro řadu společností nepříjemné, avšak čím dříve se podívají pravdě do očí a začnou pracovat na zlepšení svých procesů, tím lépe pro ně,“ uvedl ředitel soutěže Tomáš Poucha.

Hlavní novinka letošního ročníku je cena C-levelu, do kterého se přihlašují významné osobnosti, které mají dlouhodobě skvělé výsledky v marketingu, obchodu či interní komunikaci a jsou inspirací pro ostatní. V současné době je přihlášeno několik desítek zajímavých osobností, mezi kterými najdeme jak známá jména, tak osoby, které nejsou příliš známé, ale odvádí dlouhodobě výbornou práci, za kterou si zaslouží ocenění. Přihlašování do této kategorie stále probíhá, pro velký zájem bylo prodlouženo do 15. srpna 2017.

„Se zájmem o kategorii C-level jsme počítali, ale i tak počet registrací překonal naše očekávání. Převážnou většinu registrací tvoří nominace od zaměstnanců či kolegů, kteří nominovali svého ředitele či majitele společnosti. Může to být určitým způsobem poděkování za jejich výbornou a inspirativní práci, kterou odvádí. Jsem velmi zvědav na konečné výsledky, nepochybuji, že porotě se podaří nalézt ty opravdu nejzajímavější osobnosti, nicméně budou to mít opravdu těžké, protože se přihlásila opravdu zajímavá jména. Osobně jsem moc rád, že jsme našli způsob, jak tyto osobnosti vyhledat a ocenit za jejich přínos, protože si to opravdu zaslouží,“ uvedl dále Tomáš Poucha.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 6. září od 17. hod v prostorách agentury Ipsos ve Slovanském domě. Vyhodnoceny budou práce v pěti kategoriích: Nástroj (využití nástroje pro řešení problémů s jasným přínosem), Projekt (jednorázové a krátkodobé koncepce se splněním cíle do 6 měsíců), Strategie (komplexní dlouhodobé projekty s dobou trvání nad 6 měsíců) a Napříč společností (projekt, který vyřešil komplexní problém ve společnosti) a C-level (ocenění pro inspirativní a zajímavé osobnosti marketingu a interní komunikace, zejména podnikatele a top manažery, kteří dlouhodobě a úspěšně řeší významné problémy ve svých společnostech).

O Institutu interní komunikace

Institut Interní Komunikace je nezávislou organizací sdružující, kteří se interní komunikací profesně zabývají nebo se o ni zajímají. Cílem IIK je profilovat interní komunikaci jako prestižní a důležitou oblast, podporovat sdílení znalostí a zkušeností nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Institut funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným nastavením procesů a interní komunikací ve firmě, vztahy mezi zaměstnanci a jejich vlivem na efektivitu podniku. Ve spolupráci se členy provádí IIK pravidelné výzkumy a hledá řešení, jak pomocí optimálního mixu komunikačních nástrojů a kanálů informovat správné lidi správně vybranými a správně formulovanými informacemi ve správný čas. IIK má několik desítek členů.

O Marketingovém institutu

Marketingový institut sdružující osobnosti a firmy z oboru marketingu vznikl jako platforma pro výměnu informací a zkušeností mezi odborníky z této oblasti. Pole působnosti tohoto institutu je poměrně široké – patří mezi ně především organizace akcí – formálních, neformálních, přednášek, konferencí a networkingů, dále výměna informací a zkušeností nejen mezi členy, předávání praktického i teoretického know-how, školení, nabídka knihovny, poradenství, konzultací, kontaktů na odborníky, organizace a spolupráce na výzkumech a analýzách a mnoho dalšího. Hlavním cílem je vzít ty nejlepší doporučení, postupy a know-how a shromáždit je na jedno místo tak, aby byly k dispozici všem členům a oni mohli těchto znalostí využít ve svých projektech.

Další vítězné projekty minulého ročníku i další ohlasy:

http://iik-mkti.cz/2016/09/09/2016/