Czech Institut of Directors a Deloitte: Jak vést státní firmy profesionálně

 

  • CIoD a Deloitte sestavili metodické pokyny pro správu a řízení státem vlastněných společností dle OECD
  • Dokument OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owner Enterprises doporučuje, jak efektivně a profesionálně tyto společnosti řídit

 

Praha, 5. října 2017 – Organizace Czech Institute of Directors (CIoD) a společnost Deloitte sestavily odborné české znění pokynů OECD pro řízení státem vlastněných firem. Jedná se o soubor pravidel, která mohou státu pomoci efektivněji hospodařit. Dokument vydala OECD v roce 2015, vznikal na základě zkušeností a připomínek členských států organizace. Nyní je dostupný i v českém jazyce. Jedná se o v pořadí sedmou jazykovou mutaci publikace.

„Dokument v Česku vůbec poprvé ukazuje, jak efektivně a profesionálně řídit státem vlastněné společnosti. Měl by být návodem všem, kteří tvoří vlastnickou politiku, strategii či pokyny, jak státem vlastněné společnosti spravovat a řídit, a zároveň těm, kteří v složitých vlastnických strukturách takové firmy přímo řídí. Dodržování principů je dobrovolné, ale apelujeme na stát, aby je od svých společností vyžadoval,“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka neziskové společnosti CIoD.

CIoD a Deloitte se problematice corporate governance, tedy správě a řízení společností, věnují dlouhodobě. Snaží se přinášet odborný pohled na pravidla efektivního a profesionálního řízení firem fungující v západoevropských zemích. Nový dokument navazuje na dokument OECD Principy správy a řízení společností, které společnosti představily na začátku roku 2017.

„Počátkem tohoto roku se nám spolu s CIoD podařilo uvést do České republiky novou verzi Principů správy a řízení společností zemí G20/OECD jako nezpochybnitelný vzor a model na poli corporate governance. Principy tvoří základ doporučení v oblasti správy a řízení společností, který je pro státem vlastněné entity zásadním způsobem doplněn těmito Metodickými pokyny OECD, na které Principy odkazují,“ říká Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal.

„Pokyny nedávají konkrétní návod, ale vytyčují cíle. Těmi je efektivní fungování státních podniků, jejich transparentnost a profesionalizace státu jako vlastníka. Je potřeba, aby případná soutěž firem státního a soukromého sektoru byla spravedlivá a přínosná pro trh,“ dodává Spáčil.

Primární pravidla Metodických pokynů

  • Stát by měl nechat správní orgány státem vlastněných společností vykonávat své povinnosti a odpovědnosti a měl by respektovat jejich nezávislost. To vše pod podmínkou transparentního a odpovědného způsoby správy a řízení s vysokým stupněm profesionality a efektivity.
  • Zaměstnanci vlastnického subjektu nebo odborníci z jiných částí státní správy by měli být voleni do správních orgánů státem vlastněných společností pouze tehdy, pokud splňují úroveň kvalifikace požadovanou pro všechny členy správního orgánu a pokud nepůsobí jako prostředníci pro politické ovlivňování, které přesahuje vlastnickou funkci.

Česká verze dokumentu bude k dispozici ke stažení na stránkách http://www.ciod.cz. Můžete si o ni napsat také na adresu CIoD. Anglická verze je ke stažení na stránkách www.oecd.org.

O Czech Institute of Directors:

Czech Institute of directors již téměř 20 let působí v ČR na poli corporate governance a pomáhá firmám sebe řídit a spravovat – majitelům firem a akcionářům, aby věděli, komu firmu svěřit, komu ji nechat řídit a spravovat, ale také těm, kteří firmu každodenně řídí, odpovídají za vytváření zisků a mají právní, společenskou a osobní odpovědnost. Více informací najdete na www.ciod.cz.

 

 

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.