Bratislava Business Briefing: Výzvy televizního odvětví na Slovensku

Bratislava, 30. října 2017 – Slovenský televizní trh prošel za poslední roky významnými změnami. Různorodost tohoto trhu je zjevná. Pokrývá více než dva miliony domácností a jen co se satelitu týká, existuje možnost vybrat si z nabídky až šesti operátorů. „Slovensko je pro nás klíčovým trhem v regionu CEE. Jsme rádi, že už tolik let můžeme být součástí tohoto rozmanitého trhu s velkým množstvím operátorů. Dynamický vývoj a velký potenciál růstu jsou skutečně působivé, zejména co se týká satelitního odvětví,“ řekl v rámci úvodního slova Martin Ornass-Kubacki, viceprezident a regionální ředitel pro region CEE, divize SES Video ve společnosti SES, na akci organizované Broadband TV News a společností SES v Bratislavě.

Firma SES je jedním z klíčových globálních satelitních operátorů a na Slovensku působí již 15 let. Jejím cílem je neustále zlepšovat svou konkurenceschopnost a zajistit tu nejvyšší kvalitu služeb pro své zákazníky, což dokazuje i dynamický vývoj a inovativní projekty v oblasti Ultra HD.

Thomas Wrede, viceprezident pro nové technologie a standardy, divize SES Video ve společnosti SES, představil v Bratislavě nejnovější čísla týkající se komerčního vývoje Ultra HD. Dnes je celosvětově přenášeno až 83 Ultra HD programů prostřednictvím satelitu. 33 % z nich je vysílaných v Evropě a přenos většiny z nich zajišťuje flotila satelitů SES (konkrétně satelitní systém ASTRA), následuje Asie a Severní Amerika. Thomas Wrede se věnoval i nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti standardů jako je HFR (vysoká snímková rychlost) a HDR (vysoký dynamický rozsah) a poskytl aktuální informace ohledně testů Ultra HD vysílání. Několik programů již testuje celodenní vysílání v Ultra HD. Také zdůraznil, že ve třetím čtvrtletí příštího roku dojde pravděpodobně k zásadnímu posunu, kdy v celosvětovém měřítku prodej Ultra HD TV přijímačů překoná počet prodaných SD a HD televizorů.

SES investuje mnoho prostředků do Ultra HD inovací, jelikož „satelit zajišťuje nejkvalitnější služby a je nejvhodnějším způsobem pro živý přenos TV obsahu pro miliony diváků,“ uzavírá Thomas Wrede.

Odborná akce Bratislava Business Briefing se dále věnovala nejkritičtějším výzvám, kterým čelí televizní odvětví na Slovensku, a to i z pohledu vývoje za období posledních dvou let. Jde například o změny v poplatcích za přenos, diskuse ohledně distribuce a příjmu českých a slovenský programů, ukončení vysílání SD programů, rozhodnutí TV Markíza opustit bezplatné pozemní vysílání apod. V rámci panelových diskusí vystoupili klíčoví hráči na trhu, včetně M7 Group (Skylink), Slovak Telekom, Markýza Group, JOJ Group, Antik Telecom a Asociace provozovatelů kabelové televize (APKT). Zástupci těchto společností diskutovali na téma aktuálního stavu a vývoje trhu a také o budoucnosti televizního vysílání.

První panelová diskuse se týkala slovenského trhu s placenými televizními službami, který je podle Martina Ornass-Kubackého charakterizován velmi dynamickým vývojem, jehož výsledkem je i provoz největšího počtu DTH platforem v zemi. Je třeba zdůraznit, že jde o nejvyšší počet DTH platforem na stát v celém regionu. Jaromír Glisník ze společnosti M7 Group se domnívá, že je důležitá zejména diferenciace, poskytování těch nejkvalitnějších služeb a atraktivního obsahu a samozřejmě neustálé zlepšování nabídky.

Andrej Miklánek ze společnosti Slovak Telekom v diskusi dodal, že společnost se momentálně snaží najít průnik mezi svými dvěma lokálními TV platformami (Magio a Digi) a také hledá způsob, jak je zpoplatnit. Slovak Telekom také začal poskytovat služby v oblasti inteligentních domácností (smart home).

Všichni diskutující potvrdili důležitost lokalizace, která je jedním z nejdůležitějších rozlišovacích faktorů. Jaromír Glisník uznal, že slovenský trh má nižší míru lokalizace programů.

Druhá panelová diskuse se zaměřila zejména na oblasti, jako jsou poplatky za přenos a technologické inovace. Také se věnovala některým hlubším rozdílům, které stále existují na slovenském trhu. Chris Dziadul, redaktor Broadband TV News, komentoval: „Panelisté se obecně shodli ohledně Ultra HD. Tato technologie bude potřebovat ještě svůj čas, než se na Slovensku zabydlí. Avšak došlo už k jistému posunu, zejména v případě platforem Skylink a Antik Telecom.“ V návaznosti na Jaromíra Glisníka dodává: „Jakmile hlavní televizní programy spustí mateřské vysílání v Ultra HD, vše se změní a využívání této služby poroste.“

Téma poplatků za přenos je stále velmi citlivé. V tomto roce totiž došlo k historicky prvnímu významnějšímu celoplošnému zvýšení těchto poplatků. Operátoři i televizní stanice by při komunikaci směrem k zákazníkovi měli sledovat společný cíl, aby se předešlo případným ztrátám.

V závěru se hovořilo také o obavách týkajících se pirátství sdílených karet. Jde o problém, se kterým se v dnešní době hojně setkávají operátoři a poskytovatelé televizních služeb. Podle Jaromíra Glisníka je pirátství jedním z největších a stále rostoucích problémů na Slovensku. Nicméně ve srovnání s většími trhy je Slovensko momentálně v pozici, kdy tomuto fenoménu stále dokáže čelit. Řešení je podle Jaromíra Glisníka ve spolupráci všech zainteresovaných stran. Je důležité nastavit systém opatření tak, aby bylo pirátství stále méně atraktivní.

Sledujte nás:

Twitteru: https://twitter.com/SES_Satellites

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ses

Facebooku: https://www.facebook.com/SES.YourSatelliteCompany

YouTube: http://www.youtube.com/SESVideoChannel

Blogu: https://www.ses.com/news/blogs

Media Gallery: https://www.ses.com/media-gallery

Studie SES (SES White papers) jsou dostupné na: https://www.ses.com/news/whitepapers

O společnosti SES

SES je předním světovým provozovatelem satelitů s flotilou více než 50 geostacionárních družic (GEO) a jako první poskytuje diferencovanou a škálovatelnou nabídku služeb 12 družic na střední oběžné dráze. SES se zaměřuje řešení s přidanou hodnotou v čtyřech klíčových sférách trhu (video, podnikání, mobilita a vládní řešení). Zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele internetového obsahu a internetových služeb, operátory mobilních a pevných sítí a pro obchodní i státní organizace na celém světě. Portfolio SES zahrnuje satelitní systém ASTRA, která má největší dosah vysílání Direct-to-Home (DTH) v Evropě, a společnost O3b Networks, poskytovatele globálních komunikačních služeb správy dat. Další dceřiná společnost SES, MX1, je jedním z předních poskytovatelů mediálních služeb a nabízí kompletní škálu inovativních digitálních video a mediálních řešení. Další informace najdete na www.ses.com.

Označeno tagem