Šestý Den bez dluhů opět přinese pomoc lidem, kteří mají problémy se splácením svých závazků

Lidem v dluzích bezplatně poradí odborníci na finance na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé republice

1.  listopadu 2017 – Také letos proběhne 15. listopadu v České republice a na Slovensku vzdělávací akce Den bez dluhů. Organizátorem celého projektu je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR a dalšími partnery pak Asociace občanských poraden, veřejná vzdělávací instituce Fond dalšího vzdělávání, nezisková organizace Rubikon Centrum, Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika. Lidé, kteří se potýkají se splácením svých dluhů, se mohou na 35 kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé České republice zdarma poradit s odborníky, jak řešit svou obtížnou finanční situaci. Odborní poradci budou na kontaktních místech k dispozici v pondělí 13. a ve středu 15. listopadu 2017. Veškeré informace, jsou k dispozici na stránkách www.nasedluhy.cz. Poradenské služby lze využít rovněž na bezplatné telefonní lince 800 800 123.

Mezinárodní Den bez dluhů začala společnost KRUK organizovat již před devíti lety v Polsku. Postupně se rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko. V České republice se Den bez dluhů koná již pošesté.

„Na kontaktních místech budou připraveni odborníci, kteří zhodnotí finanční situaci dlužníků s ohledem na jejich příjmy a závazky, které musí splácet. Výsledkem je konkrétní plán, jak krok za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

„Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétní cílové skupině uchazečů. Právě tato oblast je pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez práce, velmi důležitá. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit, a naopak se snažili, aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost a podobně pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu,“ shrnuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Zadlužená je téměř polovina Čechů

Podle průzkumu, který si nechala společnost KRUK vypracovat, splácí téměř polovina (44 %) Čechů nějaký úvěr. Přibližně třetina ze zadlužených lidí (32 %) nemá zaměstnání a polovina se nachází v horší finanční situaci (51 % lidí s úvěrem). Průměrná zadluženost Čechů v rámci spotřebních úvěrů (tedy bez zahrnutí hypoték) je 26 500 korun. Nejvíce dluží lidé z Prahy (v průměru 33 000 korun), nejméně pak obyvatelé Královehradeckého kraje (průměrně 23 000 korun). Úvěr má prakticky stejný počet mužů i žen (45 resp. 43 % obyvatel ČR), zpravidla ve středním věku (56 % lidí ve věku 35 až 44 let). Nejčastěji si půjčují lidé z vesnic do 1 000 obyvatel (52 %), nejméně pak Češi žijící ve velkoměstech nad půl milionu obyvatel (33 %).

„Návštěvníky kontaktních míst nejsou jen lidé, kteří mají problémy s dluhy, ale například i matky samoživitelky, které ve svém rozpočtu bojují o každou korunu. Často radíme i lidem v důchodovém věku. Výjimkou ale nejsou ani klienti s vysokými dluhy a exekucemi nebo lidé, kteří si půjčili peníze pro někoho jiného, kdo ale přestal své závazky splácet,“ doplňuje Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.