UniControls se podílela na evropském výzkumném a vývojovém projektu Roll2Rail

Technologie pro bezdrátové řízení vlaku bude využita v pilotní implementaci v provozu u španělského dopravce

Praha, 1. listopadu 2017 – Závěrečnou konferencí konanou 17. října 2017 v bavorském Mnichově skončil tříletý evropský projekt Roll2Rail, který se zaměřil na rozvoj klíčových technologií a překonání překážek pro inovace ve vývoji železničních vozidel. Projekt byl pilotním počinem iniciativy Shift2Rail sdružujícího největší evropské dopravce a výrobce drážní techniky. Jejím cílem je zdvojnásobení kapacity evropského drážního systému, zvýšení spolehlivosti a komfortu při současném snížení provozních nákladů o polovinu a to prostřednictvím vývoje nových technologií a inovativních produktů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu podpory vývoje a inovací Horizon 2020.

Společnost UniControls a.s. byla v rámci projektu členem pracovní skupiny pro bezdrátové vlakové komunikace, která zkoumala možná řešení řízení vlaku bez nutnosti fyzického drátového spojení mezi vozidly a to jak v rámci vlakové soupravy, tak ve vazbě na pozemní systémy. UniControls přispěla svým know-how vlakových datových sítí a oblasti cybersecurity k úspěšnému zakončení projektu završeném laboratorní validací vlakové LTE komunikace. UniControls dodala do testovacího prostředí vlastní komunikační uzel ETBN včetně implementace algoritmů pro dynamické spojování souprav.   

„Výsledky projektu budou dále využívány v pilotní implementaci na reálných vlakových soupravách v provozu na regionálních tratích ve Španělsku v rámci iniciativy Shift2Rail,“ říká Ing. Tomáš Tichý, který byl členem pracovní skupiny za UniControls.

Komunikační uzel ETBN

Razantní pronikání komunikace Ethernet a souvisejících IP technologií do oblasti průmyslových systémů, kterého jsme svědky v současné době, nachází odezvu i ve standardu TCN (Train Communication Network). Ten je nyní rozšiřován mimo jiné o specifikace vlakové páteřní sítě ETB (Ethernet Train Backbone) a vozidlové sítě ECN (Ethernet Consist Network), které jsou propojeny komunikačním uzlem ETBN (Ethernet Train Backbone Node) s obdobnými funkcemi jako jsou ty poskytované zařízením TCN Gateway. UniControls je jednou z prvních firem, která má tento uzel k dispozici jako výsledek vlastního vývoje a je tak připravena dodávat palubní komunikační infrastrukturu v různých variantách, tj. s různým typem vlakové páteřní sítě (WTB, ETB), či jejich kombinací a různými počty sítí ETB.

Odkazy:

http://www.roll2rail.eu/

https://shift2rail.org/

O společnosti UniControls a.s.

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Další informace najdete na www.unicontrols.cz.