Správci facebookových komunit z celé Evropy se sejdou v Londýně

P R A H A, 23. LISTOPADU 2017 – Ve svém humanitárním manifestu mluví Mark Zuckerberg o potřebě poskytnout vůdcům komunit více nástrojů pro ještě lepší správu facebookových skupin. První setkání těchto správců skupin se odehrálo v létě v Chicagu a Facebook nyní chystá první evropské setkání, které se uskuteční v únoru 2018 v Londýně.

První konference facebookových komunit Facebook Communities Summit pořádaná
v Evropě se bude konat 9. února 2018 v Londýně. Facebook Communities Summit je dvoudenní konference, která svede dohromady vedoucí představitele komunit z celé Evropy. Propojením těch nejvýznamnějších zakladatelů komunit, jako jsou správcové skupin, tvůrci eventů a správcové facebookových stránek chce Facebook vyjádřit uznání FB komunitám a lidem, kteří je zakládají.

Na seminářích a při panelových diskuzích vedených vedoucími představiteli komunit
a věnovaných rozvoji dovedností, nástrojům a radám pro lídry komunit bude příležitost seznámit se s ostatními správci a tvůrci eventů. Vedoucí pracovníci Facebooku poskytnou informace o produktech, které vyvíjejí ve snaze podpořit bezpečné a prospěšné komunity. Dále budou mít správci příležitost poskytnout týmu Facebooku zpětnou vazbu v reálném čase ohledně nástrojů, které používají, a o tom, jak by se z jejich uživatelského pohledu daly vylepšit. V neposlední řadě se setkají s ostatními představiteli komunit z celé Evropy, kteří významným způsobem propojují skupiny, eventy a stránky.

K účasti na konferenci se můžete přihlásit na https://facebookcommunitiessummiteuropecz.splashthat.com/

Přihlášku na konferenci mohou správci skupin z Evropy podat do 1. prosince 2017, jejich komunity mohou být evropské, ale i celosvětové nebo mimoevropské. Na konferenci se může hlásit pouze jeden zástupce za skupinu. Některé skupiny budou explicitně vyzvány, aby na setkání vyslaly své zástupce prostřednictvím nominačního procesu, ke kterému obdrží informace. Přihlášení zájemci dostanou další informace k výběru účastníků na konci roku.

Konference je zdarma – Facebook zajistí ubytování v hotelu a stravování po dobu setkání. Pokrytí nákladů na cestu do Londýna, včetně letenky a jiné dopravy, bude posuzováno individuálně.

Co je pro správce facebookových skupin nového

Facebook přidal několik nových funkcí, které správcům usnadní rozvoj a řízení jejich skupin:

  • Vhled do skupiny: Správci skupin nás dlouhodobě žádají o to, aby měli lepší přístup
   k informacím o tom, co se děje uvnitř skupin. To by jim značně pomohlo při rozhodování, jak své členy nejlépe podporovat a být jim nápomocní. Nyní,
   s nástrojem Insight Group, si budou moci v reálném čase zobrazit statistiky a metriky ohledně růstu, angažovanosti a členské základny – například o počtech příspěvků
   a časech, kdy se členové nejvíce věnují obsahu skupiny.

 

 • Filtrování žádostí o členství: Správci také často zmiňují, že přijímání nových členů je jednou z časově nejvíce náročných aktivit. Přidali jsme proto nové možnosti řazení
  a filtrování těchto žádostí do různých kategorií, například podle pohlaví nebo lokality. Následně mají správci možnost přijmout či odmítnout všechny žádosti v kategorii najednou.
 • Odebrání členů a obsahu ze skupiny: Aby měli správci větší možnosti, jak svou komunitu chránit od nežádoucích osob či obsahu, mohou od nynějška odstranit ze skupiny osobu, včetně jejího dřívějšího obsahu v jednom jediném kroku.
 • Plánované příspěvky: Správci skupin a moderátoři mohou nyní ještě pohodlněji vytvářet a plánovat příspěvky na určitý den a čas.
 • Propojování skupin: Začali jsme s testováním propojování mezi skupinami, které správcům umožní doporučovat svým členům podobné nebo příbuzné skupiny. Jedná se však jen o test toho, jak komunitám a subkomunitám pomoci, vzájemně se propojit.

 

Skupiny

Humanitární manifest Marka Zuckerberga vydaný v únoru 2017 nastínil jeho touhu „vybudovat další nástroje, které by pomohly vůdcům komunit ve správě a rozvoji jejich skupin tak, jak by oni chtěli.“ Ve dnech 22. a 23. června 2017 uspořádal Facebook v Chicagu svůj první Facebook Communities Summit, který nejenže oslavil úspěchy správců, ale také je lépe vybavil pro vedení spřízněných komunit. Přihlásit se k účasti mohli pouze administrátoři skupin a několik stovek správců bylo k účasti přímo pozváno.

Skupiny se nenápadně staly jednou z nejoblíbenějších funkcí na Facebooku, když již před rokem dosáhly jedné miliardy uživatelů. Více než 100 milionů lidí je pak součástí tzv. smysluplných skupin, které se rychle stávají nejdůležitějším a nejvýznamnějším způsobem, jak spolu lidé komunikují.

Facebook se propojením správců skupin snaží poskytnout jim možnost učit se od sebe navzájem a představit nové funkce a informace, které potřebují k tomu, aby pozitivním způsobem měnili svět, ve kterém se bohužel volení zástupci snaží profitovat tím, že nás rozdělují.

O společnosti Facebook

Facebook je jednou z největších sociálních sítí na světě. Službu používá přes 1,5 miliardy aktivních uživatelů. Založil ji v roce 2004 tehdejší student Harvardu Mark Zuckerberg. K původně pouze univerzitní studentské síti se od srpna 2006 může připojit kdokoli na světě starší 13 let. V USA je Facebook jedničkou pro on-line sdílení fotografií s více než 60 miliony nahraných fotografií týdně. Je plně přeložen do osmdesáti čtyř jazyků.