Volebníkalkulačka.cz pomůže opět voličům před prezidentskými volbami. Od včerejška je online

Nezávislá volební kalkulačka, díky níž mohou voliči snáze zjišťovat, jak se politické strany nebo jednotliví kandidáti shodují s jejich politickými názory, vznikla i před prezidentskou volbou. Na internetu ji včera večer zprovoznilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Poslední takovou nezávislou kalkulačku vytvořila organizace před volbami do poslanecké sněmovny v říjnu 2017. Využilo ji na 1,5 milionu Čechů. Nově doplňuje aplikaci ještě možnost vyzkoušet si hlasování pro prezidentské kandidáty v originální volební online hře Prezident 21.

Kalkulačka pro prezidentské volby srovnává názory občanů s postoji všech kandidátů, kteří budou bojovat o funkci hlavy státu. Vyjma Miloše Zemana, který se nezapojil. Voliči stačí pro ujasnění preferencí zodpovědět 35 otázek. „V kalkulačce padnou otázky týkající se třeba funkcí, vlastností a dovedností hlavy státu, probíraných politických a společenských témat nebo budoucích vizí,” říká ke spuštění aplikace volebnikalkulacka.cz autor projektu Michal Škop. „V podstatě stejná kalkulačka byla k mání už v roce 2013, když se poprvé volil prezident napřímo. Tenkrát jí využilo asi milion lidí. Poslední kalkulačku, kterou jsme připravili k příležitosti říjnových sněmovních voleb, vyzkoušel dokonce každý 3. český volič,” dodává Škop.

V krátkém online dotazníku uživatel nejen zodpovídá na sérii otázek, ale otázkám také přiřazuje důležitost, pokud chce. V závěru se dozví, jak se s ním jednotliví kandidáti shodují v odpovědích, shoda je přitom vyjádřená číselnou hodnotou od 0 do 100 %. Lze si taky ověřit, v čem konkrétně se daný občan s politickým aktérem shoduje, a v čem se naopak liší.

Přes web volebnikalkulacka.cz si mohou zprostředkovaně voliči vyzkoušet taky speciální online hru Prezident 21. Ta nabízí model internetového hlasování v prezidentských volbách, avšak s využitím odlišného systému. Namísto jednoho hlasu se kandidátům rozdělují hlasy 4, z toho jeden záporný. „Projekt Prezident 21 ukazuje v reálném čase, jak by dopadla prezidentská volba, kdyby měli občané možnost udělovat kandidátům nejen kladné, ale i záporné hlasy, což je podstata moderního volebního systému Demokracie 21. Ten se snaží ukázat, že díky efektu více hlasů se i v jednokolovém systému objeví kandidát s tou nejširší společenskou podporou. Vítězem hry bude tedy ten kandidát, který by společnost hypoteticky nejméně rozděloval, protože bude mít minimum záporných hlasů a zároveň nejvíce kladných,” vysvětluje Ondřej Koutský, ředitel Institutu pro Demokracii 21 a koordinátor hry Prezident 21. Ve hře najdou voliči zároveň rozhovory s prezidentskými kandidáty, aktuality z médií k volbám, profily, do kterých si kandidáti sami přidávají vlastní biografii, nebo volebního rádce.

„Chceme navzájem projekty propojit, protože oba mají stejnou podstatu. Snaží se co nejvíce podpořit účast občanů ve volbách a jejich participaci, dát jim nezávislé informace a pomoct v rozhodování,” doplňuje Škop.  

O volebnikalkulacka.cz

Volební kalkulačka (pro Českou republiku na webu VolebniKalkulacka.cz, pro Slovensko na webu VolebnaKalkulacka.sk) je nejúspěšnějším projektem KohoVolit.eu. Jedná se o tzv. voting advice application, tedy o internetovou aplikaci, jejímž cílem je pomoci voličům v rozhodování ve volbách. Volební kalkulačka ukazuje, která politická strana či kandidát se nejvíce shoduje s jejich politickými postoji. Jde o krátký online dotazník, v němž uživatel odpovídá na sérii otázek týkajících se relevantních politických témat a hodnotových postojů.

KohoVolit.eu vytváří volební kalkulačky již od roku 2006 pro téměř každé volby na všech úrovních politické soutěže (evropské, prezidentské, parlamentní, krajské i komunální) v České republice a na Slovensku a pro volby osob a orgánů na veřejných vysokých školách. Celkem připravilo již více než 100 aplikací. KohoVolit.eu je lídrem na poli volebních kalkulaček v obou zemích a postupně zavedlo pojem “volební kalkulačka” (resp. “volebná kalkulačka”) jako obecné označení pro tento druh aplikace do českého a slovenského jazyka. Díky KohoVolit.eu se koncept volební kalkulačky zakotvil v politickém myšlení občanů, médií i samotných politických aktérů. Média o volebních kalkulačkách pravidelně informují, přebírají kalkulačky KohoVolit.eu nebo si vytváří vlastní. Politické strany berou tyto aplikace vážně, což se projevuje ochotou poskytovat podrobné odpovědi a stát si za nimi.

O hře Prezident 21

Prezident 21 je internetová hra, která chce seznámit občany ČR s principy volebního systému Demokracie 21 na příkladu společensky významné volby. Prezident 21 tak v reálném čase ukazuje, jak by volba prezidenta dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas Na internetu se aktuálně do hry zapojilo už přes čtvrt milionu lidí z celé ČR. V první fázi mohli všichni fanoušci hry navrhovat sami libovolné prezidentské kandidáty a hlasovat pro ně, od konce listopadu už se hraje jenom mezi reálnými adepty na funkci hlavy státu. Hra se tak proměnila v předvolební průzkum, který oproti těm klasickým trvá déle, probíhá v reálném čase a občané v něm mohou sdělovat své preference pomocí jiného mechanismu hlasování.

Hru provozuje nezisková organizace Institut pro Demokracii 21 věnující se zvyšování povědomí o volebním systému Demokracie 21. Systém navrhl matematik Karel Janeček. Jedná se moderní volební a hlasovací systém, ve kterém mají občané možnost použít více než jeden hlas. Efekt více kladných hlasů přináší větší společenskou shodu, a v důsledku toho je více lidí spokojených s výsledkem. Záporný hlas zase ztěžuje situaci těm osobnostem, které společnost rozdělují, například extremistům. Sečtení všech hlasů přináší výsledek, na němž se nejvíce lidí shodne a který nejméně lidem vadí. Systém Demokracie 21 je používán pro hlasování mimo jiné v takzvaných participativních rozpočtech měst, například v některých pražských městských částech, Říčanech, Chomutově, Ostravě, ale i v New Yorku, kde na jaře letošního roku 102 800 hlasujících rozhodovalo o bezmála miliardě korun.